Wzorem lat ubiegłych członkowie lubelskiego ZŻNSZ uporządkowali i udekorowali mogiły żołnierzy NSZ w województwie lubelskim.

W piątek 26.10.2012 r. w powiecie kraśnickim w miejscowościach Stróża, Marynopole i Zalesie posprzątane i udekorowane zostały groby Edwarda Wróbla ps. „Eustachy” (Stróża), mogiła zbiorowa dziewięciu podchorążych NSZ poległych w walce z bandytami z AL w lesie koło Marynopola oraz pamiątkowy obelisk przypominający o śmierci w walce z niemiecką żandarmerią Stanisława Widomskiego i Władysława Sprawki (Zalesie). Związek reprezentowali: Stanisław Młynarski, Jan Oszust, Jan Kasperek, Robert Mazur i Wojciech Rowiński. Obecna była również pani Elżbieta Brzozowska, córka Edwarda Wróbla „Eustachego”.

 

http://www.youtube.com/watch?v=G6ioh5Bf4sA

 

Dnia 20 października odbyła się kolejna zbiórka sekcji Młodych NSZ Małopolska. Ta jednak różniła się od poprzednich, była bowiem "generalną".

Cóż więc kryje się za słowem generalna? A no to, iż ta była swego rodzaju podsumowaniem dotychczasowych ćwiczeń, sprawdzianem przed zapowiedzianymi ćwiczeniami nocnymi, które odbędą się w nocy z 26/27 października.

 

Gęsta mgła tego rana, która unosiła się do późnych godzin porannych tylko dodawała smaczku przy wykonywaniu kolejnych zadań i sprawdzania stanu swoich umiejętności i wiedzy. Frekwencja niezadowalająca, ale nie wróg, lecz tylko choroba wzięła górę nad Młodymi. Tematy poruszane dotyczyły głównie zielonej taktyki, marszu na azymut, poruszania się w nocy, szkicu patrolowego, teoretyki polowej. Same zajęcia trwały 4 godziny, tak że każdy uczestnik dokładnie został przeszkolony w sprawie poruszanych kwestii. Jednakże ich weryfikacja nastąpi od zachodu do wschodu słońca 26/27 października.

 

Zapraszamy do wstępowania w szeregi Młodych NSZ Małopolska.

W dniach 6-7 października 2012 r. odbyły się lubelskie uroczystości 70. rocznicy powstania Narodowych Sił Zbrojnych.

Wydarzenie to poprzedzone zostało uroczystościami państwowymi, które odbyły się 19 września b.r. przy Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie. Następnie 22 września odbyły się obchody centralne Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych w Warszawie.

 

http://www.youtube.com/watch?v=JpLpGCotNX0

 

Dnia 20 września 2012 obchodziliśmy 70. rocznicę powstania Narodowych Sił Zbrojnych – drugiej pod względem liczebności formacji Wojska Polskiego w Polskim Państwie Podziemnym.

W rocznicę powstania Narodowych Sił Zbrojnych na Placu J. Piłsudskiego w Warszawie, przy Grobie Nieznanego Żołnierza odbyły się oficjalne, państwowe uroczystości powstania NSZ, zorganizowane przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

 

Uroczystość uświetniła zmiana warty przy Pomniku-Grobie Nieznanego Żołnierza oraz Kompania Honorowa Wojska Polskiego. W uroczystości wzięli udział: Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Minister Stanisław Koziej, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Minister Beata Oczkowicz i Minister Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Stanisław Ciechanowski.

Okręg Lubelski Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych wyszedł z inicjatywą ustanowienia medalu pamiątkowego z okazji 70-lecia powstania Narodowych Sił Zbrojnych.

Statut Medalu pamiątkowego z okazji 70-lecia powołania Narodowych Sił Zbrojnych

§ 1. NAZWA
Medal nosi nazwę: „Medal pamiątkowy z okazji 70-lecia założenia Narodowych Sił Zbrojnych”.

§ 2. OPIS MEDALU
„Medal pamiątkowy z okazji 70-lecia założenia Narodowych Sił Zbrojnych” wybity jest w metalu w kolorze srebrnym. Zawieszony jest na biało-czerwonej wstążce. Wygląd medalu: Medal jest okrągły o średnicy 38 mm. Awers medalu przedstawia ryngraf z Matką Boską i centralnie umieszczonym orłem w koronie. Ryngraf jest wzorowany na ryngrafie z tablicy z tekstem modlitwy w kaplicy Pamięci Narodu na Jasnej Górze, ufundowanej przez członków Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych.

W dniach 6-7 października 2012 odbędą się uroczystości 70. rocznicy powstania Narodowych Sił Zbrojnych organizowane przez Okręg Lubelski ZŻNSZ.

Okręg Lubelski Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych ma zaszczyt zaprosić na uroczyste obchody 70. rocznicy powstania Narodowych Sił Zbrojnych, które odbędą się w dniu 7 października 2012 r. od godz. 10.00 w Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Rodziny w Lublinie (al. Jana Pawła II 11).

 

Patronaty:

- dr Jan Stanisław Ciechanowski - Kierownik Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
-prof. Jolanta Szołno-Koguc - Wojewoda Lubelski
- Krzysztof Hetman - Marszałek Województwa Lubelskiego
- dr Krzysztof Żuk - Prezydent Miasta Lublin
- Piotr Kowalczyk - Przewodniczący Rady Miasta Lublin

Powstałą zorganizowana grupa młodzieży przy Okręgu Małopolskim Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych.

Grupa powstała z inicjatywy kombatantów Narodowych Sił Zbrojnych. Organizacja ma na celu zebranie młodych ludzi w wieku od 16 roku życia obojga płci, dalszą ich edukację pod względem patriotycznym, manualnym i sprawnościowym oraz integrację ze ZŻNSZ.

 

Przedsięwzięcie ma na celu niesienie pomocy szybko odchodzącym kombatantom ze Związku, edukację społeczną i podtrzymanie tak potrzebnego w dzisiejszych czasach przedwojennego etosu. Krakowska młodzieżówka NSZ formuje się od początku września, by nabrać pożądaną formę i być w stanie realizować cele statutowe od końca października.

W dniu 19 września 2012 r. przy Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie miała miejsce uroczysta zmiana wart oraz złożenie wieńców z okazji 70. rocznicy utworzenia Narodowych Sił Zbrojnych.

Narodowe Siły Zbrojne były jedną z najważniejszych i największych polskich organizacji wojskowych, obok Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich, które walczyły o niepodległość na terytorium okupowanej w czasie II wojny światowej Rzeczypospolitej Polskiej.

 

W uroczystości wzięli udział m.in. Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Pan Minister Stanisław Koziej, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Pani Minister Beata Oczkowicz, Senator RP Pan Aleksander Pociej oraz p.o. Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Pan Jan Stanisław Ciechanowski.

Dnia 15 września 2012 odbędzie się IV Rajd Pieszy Szlakiem NSZ po Warszawie.

Organizatorzy: Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Grupa Rekonstrukcji Historycznych NSZ.

 

Rajd organizowany był przez Zarząd Główny Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych od 2007 roku (2007, 2008, 2010, 2012 – po 2008 roku w cyklu dwuletnim)
Głównym celem Rajdu jest przybliżenie historii Narodowych Sił Zbrojnych oraz działalności konspiracyjnej innych formacji zbrojnych Ruchu Narodowego.

 

Rajd obejmuje odwiedzenie do 30 miejsc pamięci związanych z działalnością Narodowych Sił Zbrojnych (w tym Związku Jaszczurczego, Narodowej Organizacji Wojskowej i Hufców Polskich) w czasie okupacji niemieckiej i Powstania Warszawskiego.

Oświadczenie Związku Żołnierzy NSZ w związku z kompromitującą wypowiedzią dyrektora Muzeum II Wojny Światowej dotyczącą Narodowych Sił Zbrojnych.

20 września 2012 roku przypada siedemdziesiąta rocznica powołania Narodowych Sił Zbrojnych. Związek Żołnierzy NSZ organizuje uroczystości rocznicowe pod patronatem kierownika Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Tymczasem ze strony przedstawiciela władzy publicznej padły w tym roku słowa budzące zasadniczy sprzeciw, w której to sprawie wystosowujemy to oświadczenie.

 

Prof. Paweł Machcewicz, doradca Prezesa Rady Ministrów oraz dyrektor powstającej instytucji publicznej – Muzeum II Wojny Światowej, wykluczył Narodowe Siły Zbrojne z polskiej tradycji niepodległościowej. W wywiadzie dla „Gazety Wyborczej” (2 kwietnia br.)  powiedział:  „uważam, że powinniśmy nawiązywać do tradycji AK, ale już stawianie na jednej płaszczyźnie NSZ i AK, co się dzieje ostatnio, jest niedopuszczalne. AK była wojskiem polskim w kraju, częścią państwa podziemnego. NSZ była formacją partyjną, która walczyła przeciwko Niemcom i Sowietom, ale nie uznawała instytucji polskiego państwa podziemnego. Była także spadkobiercą faszyzującej, antysemickiej tradycji ONR, antydemokratycznej, o cechach totalitarnych. Świadomie bym ją wykluczył z tradycji demokratycznego państwa polskiego, mimo że jej członkowie walczyli o niepodległość Polski i ponosili ofiary”.