W dniu 13 września 2014 roku w Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Głogowie odbyło się spotkanie z płk. Janem Podhorskim.

Płk. Jan Podhorski jest Wiceprzewodniczącym Rady Naczelnej Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. Spotkanie zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie Patriotyczny Głogów.

 

Spotkanie z Panem Pułkownikiem rozpoczęło się od krótkiego wprowadzenia przez przedstawiciela Stowarzyszenia Patriotyczny Głogów, a następnie Andrzej Churski – Prezes Okręgu Wielkopolskiego Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych – odmówił modlitwę NSZ.

 

Przy wypełnionej sali płk. Jan Podhorski w kilku słowach opowiedział o swojej działalności w harcerstwie, a także historię wstąpienia do Narodowych Sił Zbrojnych i udziału w powstaniu warszawskim. Dalszą część spotkania wypełniły pytania publiczności, na które Pan Pułkownik odpowiadał z wnikliwością. Spotkanie zostało zakończone owacją na stojąco oraz wręczeniem kwiatów dla kombatanta. W imieniu Pana Pułkownika pragniemy podziękować organizatorom za zaproszenie na spotkanie, które Pan Pułkownik określił jako „jedno z najlepszych w swoim życiu”.