Konferencja naukowa w 75. rocznicę powstania konspiracyjnej Grupy "Szańca" w Poznaniu.

W związku z przypadającą w tym roku 75. rocznicą powstania konspiracyjnej Grupy „Szaniec", IPN Oddział w Poznaniu zaprasza na konferencje naukową, która odbędzie się w Poznaniu w dniu 24 października 2014 r.

 

Celem konferencji jest przedstawienie konspiracyjnych struktur stworzonych w okresie II wojny światowej i po wojnie przez środowisko Grupy „Szaniec" m.in. Organizacje Wojskową Związek Jaszczurczy, Komisariat Cywilny/Służbę Cywilna Narodu, środowisko „Załogi", „Zydla", organizacje emigracyjne itp. Osobnym wątkiem, który pragniemy poruszyć na konferencji są kwestie biograficzne działaczy związanych z Grupa „Szaniec" i ich powiązań organizacyjnych.

 

Konferencję zainauguruje panel dyskusyjny w dniu 23 października 2014:

Obóz Narodowy w najnowszych publikacjach historycznych – panel dyskusyjny.

Miejsce: Poznań, Pałac Działyńskich, Stary Rynek 78/79, Sala Czerwona

17.00 – 18.30 – Spotkanie z autorami publikacji o Obozie Narodowym (dr Krzysztof Kaczmarski, dr Wojciech Muszyński, dr Jolanta Muszyńska-Mysiakowska, dr Mirosław Orłowski, Sebastian Bojemski, Michał Wołłejko) – spotkanie prowadzi dr Rafał Sierchuła.

 

PROGRAM KONFERENCJI – 24 października 2014.

Miejsce: Instytut Pamięci Narodowej, Poznań, ul. Rolna 45a.

 • 10.00 Otwarcie konferencji – dyrektor dr Rafał Reczek
 • 10.15 – 10.40 – Stan badań nad działalnością polityczną i wojskową Grupy „Szaniec" i Organizacji Polskiej w latach 1939-1955 – dr Rafał Sierchuła

Konspiracja Organizacji Polskiej i Grupy „Szaniec" w kraju w okresie II wojny światowej

 • 10.45 – 11.10 – Organizacja Polska i jej niewojskowe struktury zewnętrzne w okresie II wojny światowej – dr Wojciech J. Muszyński
 • 11.15 – 11.40 – Wywiad Organizacji Wojskowej Związek Jaszczurczy na ziemiach polskich włączonych do III Rzeszy ze szczególnym uwzględnieniem Pomorza – prof. dr hab. Bogdan Chrzanowski
 • 11.40 – 12.00 – dyskusja, przerwa kawowa

Działalność Organizacji Polskiej i  Grupy „Szaniec" na emigracji

 • 12.00 – 12.25 – Komitet Obozu Narodowo-Radykalnego na Emigracji  oraz działalność narodowych radykałów w ramach Komitetu Zagranicznego Obozu Narodowego w Londynie – dr Krzysztof Kaczmarski
 • 12.30 – 12.55 – Powojenne koncepcje polityczne środowiska d. ONR – Sebastian Bojemski
 • 12.55 – 13.15 – dyskusja, przerwa kawowa

Środowisko, ludzie i koncepcje

 • 13.15 – 13.40 – Związki Korporacji Akademickich z Obozem Narodowo-Radykalnym na przykładzie środowiska wileńskiego – Michał Wołłejko
 • 13.45 – 14.10 – Znaczenie „Grunwaldu" w myśli politycznej Grupy Szańca w latach II wojny światowej – dr Renata Knyspel-Kopeć
 • 14.15 – 14.40 – Kształt sektora bankowego w Polsce na przykładzie publicystyki konspiracyjnej Obozu Narodowego w latach 1939-1946 – dr Mirosław Orłowski
 • 14.40 – 15.05 – Antoni Goerne zapomniany lider Organizacji Polskiej – dr Rafał Sierchuła
 • 15.10 – 15.45 – Umarli abyśmy mogli żyć. Lech Karol Neyman, słuchowisko w reżyserii Sylwestra Woronieckiego
 • 15.45 – 16.15 – dyskusja, podsumowanie i zakończenie konferencji

 

Źródło: ipn.gov.pl