Do Wągrowca w sobotę 18.10.2014 roku zawitał Wiceprzewodniczący Rady Naczelnej Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych płk. Jan Podhorski ps. „Zygzak” na zaproszenie kibiców Lecha Poznań z FC Wągrowiec.

Pan Pułkownik został poproszony o nawiązanie w swojej wypowiedzi do czasów II Rzeczypospolitej, głównie do swojej działalności w harcerstwie, Młodzieży Wszechpolskiej oraz o szeroko rozumianym polskim obozie narodowym. W części poświęconej II wojnie światowej kombatant dużo opowiadał o historii powstania i działalności Narodowych Sił Zbrojnych oraz swoim udziale w powstaniu warszawskim w pułku NSZ „Sikora”.

 

W swoich wypowiedziach Pan Pułkownik przytaczał świetne przykłady, a także dane statystyczne, które wzbudzały dumę, ale jednocześnie były pytaniem, dlaczego teraz jest jak jest. Chodzi konkretnie o nawiązanie do znaczenia Wielkopolski i województwa poznańskiego w czasach II Rzeczypospolitej Polskiej. Wielkopolska była ostoją patriotyzmu, a co piąty członek polskiego obozu narodowego posiadał legitymację z województwa poznańskiego.

 

Po zakończeniu prelekcji przez płk. Podhorskiego głos zabrał kol. Bartosz Tomczak z Rogoźna, który przybliżył postać lokalnego bohatera, żołnierza Narodowych Sił Zbrojnych, ppor. Leona Cybulskiego, ps. „Znicz”.

 

Wizyta Pułkownika Podhorskiego była dla mieszkańców Wągrowca podwójnie symboliczna. Po pierwsze, Wągrowiec odwiedził spadkobierca tradycji polskiego obozu narodowego, a warto podkreślić, iż w czasach II Rzeczypospolitej Wągrowiec był ostoją Obozu Wielkiej Polski.

 

Relacja zdjęciowa ze spotkania w Wągrowcu.

 

Po drugie, to spotkanie było symboliczne dlatego, ponieważ Pan Pułkownik przypominając o międzywojennym znaczeniu Wielkopolski, wskazał młodszym pokoleniom, iż dla Ojczyzny należy pracować codziennie, przede wszystkim życiowym przykładem, pracą u podstaw i pracą z młodzieżą. Jeżeli każdy z nas dołoży swoją cegłę, to w przyszłości powstanie gmach o nazwie Wielka Polska, z którego będą korzystały następne pokolenia.

 

Gorące podziękowania należą się Ojcom Paulinom za udostępnienie sali na spotkanie w Klasztorze Pocysterskim. Pragniemy podziękować wszystkim przybyłym na spotkanie, zwłaszcza kibicom Lecha Poznań z FC Wągrowiec i Kolejowych Patriotów, przedstawicielom: Młodzieży Wszechpolskiej z kół Wągrowiec, Piła;  Narodowych Pałuk, Rogozińskim Jaszczurom oraz patriotycznej delegacji z Obornik, a także bardzo licznie przybyłych Harcerzy z 14 Wągrowieckiej Drużyny Starszo-harcerskiej.


Spotkanie współorganizował i objął swoim patronatem Okręg Wielkopolski Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych oraz Oddział Wielkopolski Stowarzyszenia Odra-Niemen.


Łukasz Wiśniewski

Sekretarz Okręgu Wielkopolskiego ZŻNSZ