Dnia 9 maja 2015 odbędą się uroczystości zwycięskiej bitwy oddziału Narodowego Zjednoczenia Wojskowego z oddziałem NKWD.

Oddział Narodowego Zjednoczenia Wojskowego dowodzony przez mjr Franciszka Przysiężniaka ps. "Ojciec Jan" odparła trzy ataku NKWD na wieś Kuryłówka zadając okupantowi duże straty.

 

Organizatorzy: Społeczny Komitet Obchodów 70. rocznicy Bitwy pod Kuryłówką, Stowarzyszenie Partyzanci „Ojca Jana”.

 

PROGRAM OBCHODÓW:

Kuryłówka, 9 maja 2015 r. godz. 11:00

1. Uroczysta Msza święta w kościele (filialnym) pw. Św. Mikołaja w Kuryłówce, godz. 11:00 - w intencji poległych i zmarłych żołnierzy oraz cywilnych ofiar mieszkańców Kuryłówki. Koncelebrze przewodniczy ks. prałat ppłk Andrzej Surowiec – kapelan Wojska Polskiego.

2. Przemarsz pocztów sztandarowych, formacji mundurowych, grup rekonstrukcyjnych oraz harcerzy na teren obiektów OSP w Kuryłówce.

3. Powitanie i przemówienia okolicznościowe.

4. Apel poległych z udziałem kompanii honorowej i pocztu sztandarowego 3 Batalionu Inżynieryjnego w Nisku.

5. Złożenie wieńców na grobach poległych partyzantów na Cmentarzu w Tarnawcu (delegacje).

6. Zakończenie uroczystości.

7. Poczęstunek – wojskowa zupa grochowa i herbata.

Przedsięwzięcie zostało objęte oficjalnym patronatem ze strony Parlamentarnego Zespołu Tradycji i Pamięci Żołnierzy Wyklętych, działającym przy Sejmie Rzeczpospolitej Polski.

 

Zaproszenia do Komitetu Honorowego przyjęli :

- poseł na Sejm RP - Stanisław Pięta

- poseł na Sejm RP - Leszek Dobrzyński

- poseł na Sejm RP - Mieczysław Golba

- poseł na Sejm RP - Sławomir Zawiślak

- poseł na Sejm RP - Arkadiusz Czartoryski

- senator RP - Janina Sagatowska

- ks. prałat ppłk Andrzej Surowiec - kapelan Wojska Polskiego

- kpt. Aleksander Szymański - Prezes ŚZŻ Armii Krajowej O/Rzeszów

- Karol Wołek - Wiceprezes Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych

- Andrzej Szlęzak

 

W skład zespołu Społecznego Komitetu Obchodów wchodzą osoby powiązane rodzinnie z żołnierzami podziemia niepodległościowego, historycy, działacze związani z konspiracją niepodległościową i Żołnierzami Wyklętymi w osobach:

1. Jerzy Przysiężniak - koordynator

2. Zbigniew Markut

3. Dionizy Garbacz

4. Przemysław Dąbek

5. Mirosław Majkowski

6. Mariusz Warachim

7. Mariusz Kowalik

8. Stanisław Szymula

9. Magdalena Chojnacka

10. Tadeusz Puchalski

11. Jan Rzekęć

 

Społeczny Komitet Obchodów pracuje społecznie i ponosi wydatki z osobistych funduszy członków komitetu.