Uroczystość w hołdzie powstańcom została zorganizowana przez Narodowe Siły Zbrojne - Nowe Pokolenie 1 sierpnia pod Pomnikiem Polskiego Żołnierza w kwaterze kombatanckiej cmentarza Maryhill w Niles w USA.

Wszystko rozpoczęło się od dźwięku powstańczej syreny o godzinie 17.00 nawiązując do godziny „W”. Gdy syrena umilkła odśpiewano Mazurka Dąbrowskiego. Następnie prowadzący uroczystość Karol Buczakowski przywitał wszystkich zebranych, a w szczególności kombatantów i powstańców oraz wszystkie organizacje polonijne i poczty sztandarowe.

 

Kolejnym etapem była Msza św. w intencji powstańców, którą sprawował ks. Marcin Zasada z parafii Św. Tomasza z Villanowa. Kapłan wprowadził zgromadzonych w nostalgiczny nastrój, swoją pełną patriotyzmu homilią. Po nabożeństwie Marcin Stępień odczytał Apel Poległych.

 

W dalszej części obchodów wygłoszone zostały przemówienia. Jako pierwszy głos zabrał Pan Filip Ożarowski, żołnierz 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK i naoczny świadek „krwawej niedzieli”. W swoim wystąpieniu w dramatycznym tonie przypomniał o zbrodni ludobójstwa na Polakach dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich na Kresach Wschodnich oraz haniebnym zachowaniu politycznych elit III RP wobec odradzającego się banderyzmu.

 

Kolejnym przemawiającym był Arkadiusz Cimoch, który w imieniu NSZ-Nowe Pokolenie podziękował weteranom i powstańcom za ich trud włożony w obronę niepodległości Ojczyzny oraz podkreślił wagę wspólnej pamięci i tradycji narodowej, a na zakończenie przypomniał ogromny wkład formacji NSZ w powstanie warszawskie i podziemie niepodległościowe.

 

Ostatnim mówcą był Dariusz Olszewski, który apelował do Polonii o zgodność i determinację w sprzeciwie wobec tzw. roszczeń żydowskich, mających na celu wymuszenie 65 miliardów dolarów od Polski oraz obiecał, że Polacy w Chicago nie będą tolerować szerzącego się tu banderyzmu.

 

Uroczystość zwieńczono złożeniem kwiatów i wieńców pod pomnikiem, wspólnym odśpiewaniem „Roty” oraz okrzykami: Cześć i chwała Bohaterom!