Dnia 10 września w Warszawie zmarł w wieku 89 lat podpułkownik doktor nauk medycznych Krzysztof Luciak.

Krzysztof Luciak od 1943 roku służył w Narodowych Siłach Zbrojnych w sekcji łączności na terenie placówki Ożarów. Absolwent podziemnej podchorążówki NSZ.

 

Po wojnie doktor nauk medycznych, lekarz i społecznik zaangażowany w sprawy miasta Maków. Pracował w makowskiej służbie zdrowia od 1 marca 1958 r. do końca 2002 r. Szczególnie zasłużył się w efektywnym leczeniu gruźlicy w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych ubiegłego wieku, poprzez wprowadzenie nowatorskich metod leczenia nadzorowanego. Dr Krzysztof Luciak był też w 1959 r. organizatorem pierwszej w Makowie placówki PCK i przez wiele lat prezesem Zarządu Powiatowego PCK.

 

Pogrzeb śp. ppłk. dr Krzysztofa Luciaka odbędzie się w czwartek 17 września o godz. 14.00 (Msza św.) na cmentarzu Północnym w Warszawie.