Narodowe Siły Zbrojne-Nowe Pokolenie zapraszają na spotkania w Chicago z ppor. Henrykiem Atemborskim ps. "Pancerny", żołnierzem NSZ.

Spotkania organizowane są przez Narodowe Siły Zbrojne-Nowe Pokolenie i odbędą się pod hasłem "PRZYWRACAMY PAMIĘĆ". Ppor. Henryk Atemborski ps. "Pancerny" służył w Narodowych Siłach Zbrojnych w Brygadzie Świętokrzyskiej. Po wojnie represjonowany przez okupanta sowieckiego. Działacz opozycji niepodległościowej w PRL-u.

 

Pierwsze ze spotkań odbędzie się 6 grudnia po Mszy św. w Kościele Św. Tomasza z Villanova, która rozpocznie się o godzinie 1.30 PM. Tego dnia odbędzie się także uroczyste poświęcenie sztandaru Narodowych Sił Zbrojnych-Nowe Pokolenie oraz prezentacja wystawy "Żołnierze Wyklęci".

 

10 grudnia w Kościele Św. Ferdynanda odbędzie się Msza św. w intencji Ojczyzny o godzinie 7.00 PM, po niej kolejne ze spotkań.

 

13 grudnia odbędzie się Msza św. w intencji ofiar komunizmu i stanu wojennego o godzinie 4.00 PM w Kościele Św. Trójcy. Następnie odsłonięta zostanie tablica ku czci kapitana Władysława Kołacińskiego ps. "Żbik", legendarnego dowódcy oddziałów partyzanckich NSZ w czasie II wojny światowej i powstania antykomunistycznego. Po odsłonięciu tablicy odbędzie się spotkanie z ppor. Atemborskim.

 

Poniżej adresy Kościołów:
Kościół Św. Tomasza z Villanova - 1201 E Anderson Dr, Palatine
Kościół Św. Ferdynanda - 5900 W Barry Ave, Chicago
Kościół Św. Trójcy - 1118 N Noble St, Chicago

 

Więcej informacji: Arek (773) 817-4722, Darek (630) 453-1896, http://nszchicago.com