26 maja 2002 r. w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Radomiu przy ul. Kozienickiej 145 o godz. 12.00 odprawiona została dziękczynna msza św. z okazji pięćdziesięciolecia kapłaństwa ks. kanonika Jana Stępnia "Skrzetuskiego", żołnierza Narodowych Sił Zbrojnych. W uroczystości wzięły udział poczty sztandarowe (m.in. - Okręgu Łódź ZŻNSZ i Okręgu Piotrków Trybunalski Stronnictwa Narodowego). Po mszy św. i niekończących się gratulacjach i życzeniach dla dostojnego Jubilata, goście zostali zaproszeni na obiad w jednostce wojskowej.
W imieniu Związku Żołnierzy NSZ wystąpił prezes związku i wręczył ks. Janowi Stępniowi okolicznościowy ozdobny adres (tekst poniżej).


Anna Chybowska


Wcześnie osiągnąwszy doskonałość, przeżył czasów wiele.
(Mdr. 4, 13)
Ksiądz Kanonik
Jan Stępień


żołnierz Narodowych Sił Zbrojnych
kapelan Związku Żołnierzy NSZ

W dniu Złotego Jubileuszu Kapłaństwa,
łącząc się w modlitwie dziękczynnej,
prosimy Królową Polskich Rycerzy
o dalszą opiekę i wszelkie łaski
dla Czcigodnego Jubilata.

W imieniu Związku Żołnierzy
Narodowych Sił Zbrojnych

Warszawa 26 maja 2002 r.

prezes Bohdan Szucki

Szczęśliwy mąż, który nie idzie za radą występnych,
(...) lecz ma upodobanie w Prawie Pana (...)
(Ps. 1, 1-2)