2 lutego 1997 r. o godz. 11.30 w czasie uroczystej mszy świętej w kościele oo. Bernardynów w Piotrkowie Trybunalskim odbyło się poświęcenie sztandaru Okręgu Piotrków Trybunalski Stronnictwa Narodowego. Sztandar poświęcił ksiądz kanonik Jan Stępień. W uroczystości brał udział poczet sztandarowy Okręgu Łódź ZŻNSZ z prezesem por. Tadeuszem Rydzem.
Była to piękna uroczystość patriotyczna, kościół był pełen wiernych, a ksiądz kanonik Jan Stępień wygłosił homilię, w czasie której widziałem łzy w oczach wielu ludzi. Takich chwil nie zapomina się nigdy, ja i wielu obecnych na tej uroczystości, będziemy to pamiętali, a szczególnie księdza kanonika Jana Stępnia.

Robert Szala - wiceprezes Zarządu Oddziału Stronnictwa Narodowego w Piotrkowie Trybunalskim

 

Piotrków  Trybunalski 02.02.1997
Ksiądz kanonik Jan Stępień całuje płat sztandaru Stronnictwa Narodowego, po poświęceniu.

W poczcie sztandarowym:
  • pierwszy od lewej: Jakub Florek, członek SN w Piotrkowie Tryb., był w AK;
  • drugi od lewej: Robert Szala, prezes Zarządu Powiatowego SN w Piotrkowie Tryb. (trzyma sztandar);
  • trzeci od lewej: Czesław Kucharski, prezes Zarządu Powiatowego SN w Opocznie, był w NSZ, brat Jerzego Kucharskiego żołnierza NOW i NSZ w Opocznie.
Piotrków  Trybunalski 02.02.1997
Ksiądz kanonik Jan Stępień wygłasza homilię.

Piotrków  Trybunalski 02.02.1997
Sztandar Okręgu Łódź ZŻ Narodowych Sił Zbrojnych. Pierwszy od lewej w poczcie sztandarowym: por. Tadeusz Rydz - prezes Okręgu Łódź ZŻNSZ.

Fotografie pochodzą ze zbiorów Roberta Szali.