... nie płaczcie nade Mną.
Nad sobą raczej płaczcie
i nad dziećmi waszymi.

(Łk. 23, 28)

Ojciec Święty Jan Paweł II
"Przekroczył Próg Nadziei"

W dniach ziemskiego smutku żołnierze Narodowych Sił Zbrojnych łączą się w modlitwie błagalno-dziękczynnej ze wszystkimi ludźmi dobrej woli, ufając że Pan Miłosierny przyjął do Swojej Chwały Jana Pawła II.
Modlimy się, aby Ojciec Święty, za pośrednictwem Maryi, której wszystko zawierzył, dalej wstawiał się u Jej Syna za naszą Ojczyznę i za Naród, którego był wiernym i największym synem.
Dziękujemy Miłosierdziu Bożemu za życie i Wielki Pontyfikat Papieża-Polaka.
Panie Boże Wszechmogący daj nam siły i moc wytrwania w wypełnianiu Jego testamentu, który pisał całym swoim życiem służąc Bogu, Kościołowi, ludzkości i Polsce.

 

W Niedzielę Miłosierdzia Bożego
3 kwietnia 2005 r.
Bohdan Szucki
prezes Związku Żołnierzy
Narodowych Sił Zbrojnych
Ojciec Święty Jan Paweł II "Przekroczył Próg Nadziei" - 11/09/2007 22:05