14 lipca 2007 r. prezes Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie prof. Janusz Kurtyka przyjął przedstawicieli Zarządu Głównego Związku Żołnierzy NSZ w osobach: prezes Bohdan Szucki, wiceprezesi - Witold Grzebski i Bohdan Zadura oraz członek Prezydium Zarządu Głównego ZŻNSZ Stanisław Świercz. Następne spotkanie odbędzie się w drugiej połowie września 2006 r.

(as)