Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński postanowieniem z dnia 18 lipca 2006 r. za wybitne zasługi w działalności na rzecz niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za pracę społeczną w środowiskach kombatanckich nadał – pośmiertnie – Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski Czesławowi Czaplickiemu. W uroczystościach pogrzebowych w dniu 20 lipca br. uczestniczył wojewoda dolnośląski Krzysztof Grzelczyk, który przekazał order wdowie po Zmarłym, Pani Marii Czaplickiej.

Czesław Czaplicki - żołnierz Narodowych Sił Zbrojnych, uczestnik akcji dywersyjnych i sabotażowych przeciwko wojskom niemieckim. Uczestnik brawurowej akcji odbicia aresztowanych przez UB żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego. Wieloletni działacz organizacji kombatanckich.