Związek Żołnierzy NSZ
Zarząd Główny
ul. Mokotowska 17 m. 33
00-640 WARSZAWA
POLSKO

Szanowni przyjaciele,

pozdrawiam Was najserdeczniej z Republiki Czeskiej, a przede wszystkim z naszego miasta Holiszowa.

Pozwólcie, że na wstępie listu przedstawię sytuację w Holiszowie w ostatnim półroczu. Chociaż podczas obchodów 60. rocznicy wyzwolenia Holiszowa w 2005 roku, nie udało się z powodu stanowiska lokalnych władz doprowadzić do umieszczenia pamiątkowej tablicy Brygady Świętokrzyskiej, nastąpiły w tej sprawie powolne zmiany.

Mianowicie w sierpniu 2005 roku odwiedziła Holiszów była więźniarka obozu koncentracyjnego Holleischen z Francji, która przed władzami miasta jednoznacznie potwierdziła przebieg wydarzeń w dniu 5.5.1945 r. i udział polskich oddziałów Brygady w wyzwoleniu obozu koncentracyjnego. Również i mi udało się znaleźć wspomnienia pani Jean Michelin de Clermont Ferrand z Francji, które jednoznacznie przedstawiają rolę Brygady w wyzwoleniu obozu. Takie same dane zawarte są w wydanej w latach 50. we Francji książce "Le triangle rouge" (Czerwony trójkąt). Autorka książki, francuska więźniarka również opisuje atak Brygady na obóz koncentracyjny w dniu 5.5.1945 r. Przytoczone wyżej informacje opublikowałem w lokalnej prasie i wierzę, że dzięki temu mieszkańcy Holiszowa przestali myśleć, że Brygada wchodziła w skład niemieckiej armii lub armii gen. Własowa. Oczywiście chcę dalej odkrywać prawdziwą historie Brygady i mam nadzieję, że po wyborach w październiku 2006 r. i stanowisko ratusza w tej sprawie ulegnie zmianie.


W lipcu udało nam się umieścić na wejściowym murze byłego obozu koncentracyjnego pamiątkową tablicę ku czci Brygady. Na tablicy widnieje napis:

 

OBIEKT TEN
"BYŁY NIEMIECKI
SAMODZIELNY KOBIECY
OBÓZ KONCENTRACYJNY"
WYZWOLIŁA
5 V 1945
BRYGADA ŚWIĘTOKRZYSKA
NARODOWE SIŁY ZBROJNE POLSKI
2006

Przy umieszczeniu i poświęceniu tablicy obecny był holiszowski proboszcz ks. Hubert Hain. Wykonanie tablicy zlecił kolega Vladimír Kačer w Irlandii i z Irlandii ją przywiózł, gdy przyjechał na urlop do Holiszowa. I chociaż całego przedsięwzięcia umieszczenia tablicy dokonali jedynie członkowie obywatelskiego stowarzyszenia, istotne jest, że tablica znalazła się na godnym upamiętnienia miejscu byłego obozu koncentracyjnego. Myślę, że ważne jest też, żeby wszyscy odwiedzający teren byłego obozu kon­centracyjnego poznali prawdziwą historię wyzwolenia 5.5.1945 r. zarówno obozu, jak i części miasta. Jednak nie wiem, jak na całą sprawę będą zapatrywali się przede wszystkim byli i obecni członkowie partii komunistycznej, ale wierzę, że tablica pozostanie już na swoim miejscu dla przyszłych pokoleń.

Do listu dołączam CD z [11] fotografiami zrobionymi w dniu umieszczenia tablicy na murze byłego obozu koncentracyjnego [...]

Na zakończenie jeszcze raz pozdrawiam Was jak najserdeczniej i życzę Wam wiele siły w Waszych dalszych poczynaniach. Równocześnie przepraszam, że cały list piszę po czesku, ale niestety nie znam języka polskiego. Ponieważ obydwa języki są bardzo podobne, mam nadzieję, że informację pisemną - i bez znajomości języka - zrozumiecie. Dziękuję.

Jan Valeš
Holýšov, Česká republika, 04.09.2006