28 października 2006 r. w Piotrkowie Trybunalskim odbyła się uroczystość poświęcenia głazu i tablicy pamiątkowej ku czci "Żołnierzy Wyklętych 1944-1956", którą zorganizował Ogólnokrajowy Związek Byłych Żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego. Przebieg uroczystości:

  • 12.00 Zbiórka uczestników przed kościołem pw. Nawiedzenia NMP, przy ul. Śląskiej
  • 12.20 Powitanie uczestników uroczystości.
  • 12.30 Msza św. w intencji poległych, pomordowanych i zmarłych uczestników walk o całkowitą niepodległość naszej Ojczyzny w latach 1944-1956.
  • 13.30 Przemarsz uczestników uroczystości na rondo im. "Żołnierzy Wyklętych 1944-1956".
  • 13.45 Wystąpienia okolicznościowe.
  • 14.00 Odsłonięcie i poświęcenie tablicy i złożenie kwiatów.
  • 14.45 Żołnierska grochówka w barze "Piast".

Tekst na tablicy:

 

TYM, KTÓRZY PRAGNĘLI WOLNEJ
I NIEPODLEGŁEJ POLSKI
1944-1956

ŻOŁNIERZOM WYKLĘTYM

BOHATEROM Z UGRUPOWAŃ PODZIEMIA
ANTYKOMUNISTYCZNEGO - AK, WiN, KWP, NZW, NSZ
ORAZ BEZIMIENNYM, KTÓRZY CIERPIELI
LECZ MIELI ODWAGĘ MÓWIĆ PRAWDĘ, BO WOLNA
POLSKA BYŁA DLA NICH NAJWYŻSZYM CELEM
I WARTOŚCIĄ.

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI               RODACY
AD 2006                          


Inicjatorem nazwania ronda imieniem "Żołnierzy Wyklętych" i projektanem pomnika oraz napisu na tablicy jest pan Robert Szala ze Stronnictwa Narodowego, który nadesłał nam poniższą relację z uroczystości.

(as)2006.10.28 - Odsłonięcie tablicy w Piotrkowie Trybunalskim

Mszą świętą w kościele parafii Nawiedzenia NMP (przy ulicy Śląskiej) w intencji poległych, pomordowanych i zmarłych uczestników walk o całkowitą niepodległość naszej Ojczyzny w latach 1944-1956 rozpoczęły się, o godzinie 12.30 uroczystości odsłonięcia i poświęcenia tablicy umieszczonej na głazie, ku czci tzw. ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH lat 1944-1956, czyli bohaterów podziemia antykomunistycznego, dla których "wolność" przyniesiona na ostrzach sowieckich bagnetów ze wschodu była tylko zamianą jednego okupanta na drugiego. Oni dalej przelewali swą krew w walce i oczekiwali prawdziwej wolności dla naszej Ojczyzny.

Na zbiórce przed kościołem ustawiły się jako pierwsze tradycyjnie poczty sztandarowe, a wśród nich: poczet 25. Pułku Piechoty AK Ziemi Piotrkowskiej, poczty sztandarowe Konspiracyjnego Wojska Polskiego, znowu Armii Krajowej, dalej poczty Represjonowanych Żołnierzy Górników, Związku Byłych Więźniów Okresu Stalinowskiego, Szarych Szeregów, NSZZ Solidarność 80 z Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 (jedyny z wielu szkół piotrkowskich!) oraz trochę spóźniony, bo z bardzo daleka, poczet sztandarowy Okręgu Wielkopolskiego Narodowych Sił Zbrojnych z prezesem ppłk. Janem Podhorskim. Za nimi delegacje różnych środowisk z wielu rejonów Polski. Po komendzie, z kapłanami na czele i przy dźwiękach orkiestry wszyscy wmaszerowali do kościoła.

Msza święta oraz poświęcenie tablicy było koncelebrowane przez dziekana dekanatu piotrkowskiego ks. Stanisława Sochę i proboszcza parafii Nawiedzenia NMP ks. Romana Czermańskiego oraz przybyłych specjalnie na tą uroczystość ks. Jana Stępnia z Radomia i ks. Józefa Grecki z Ostrowa Wielkopolskiego, byłych żołnierzy podziemia, prześladowanych w czasach stalinowskich. Piękną homilię na temat Żołnierzy Wyklętych wygłosił ks. Roman Czermański, a cała Msza Św. była wielką manifestacją patriotyzmu Polaków.

Po Mszy Św. uformowano na ulicy obok kościoła kolumnę marszową, którą otwierała orkiestra z Kopalni Węgla Brunatnego Bełchatów, następnie ruszono ulicami w kierunku ronda ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH 1944-1956.

Przy tym rondzie znajduje się głaz z tablicą, która miała być odsłonięta i poświecona. Po przybyciu na miejsce, orkiestra i poczty sztandarowe zajęły wyznaczone miejsca, a przybyłych przywitał dyrektor piotrkowskiego Muzeum Okręgowego p. Marcin Gąsior. Po oficjalnych wystąpieniach zaproszono przedstawicieli kombatantów, wiceprezydentów miasta i przewodniczącego Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego do odsłonięcia tablicy ku czci Żołnierzy Wyklętych 1944-1956. Po odsłonięciu, obecni kapłani kolejno poświęcili tablicę umieszczoną na kilkutonowym głazie. Następnie złożono wieńce i wiązanki kwiatów m.in. od Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, Rady Miasta, kombatantów ze wszystkich ugrupowań podziemia, Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, Urzędu ds. Kombatantów, R. K. Wojskowej, partii politycznych, szkół piotrkowskich, Młodzieży Wszechpolskiej, zakładów pracy i związków zawodowych. Wartę honorową przy pomniku wystawiła 25. Brygada Kawalerii Powietrznej z Tomaszowa Mazowieckiego. Po oficjalnych uroczystościach i pamiątkowych fotografiach wszyscy zaproszeni zostali na grochówkę wojskową z ,,wkładką", specjalnie zamówioną w pobliskim barze.

Myślę, że ta uroczystość zostanie nam na długo w pamięci, a ja jako organizator podwójnie ją przeżywałem. Było pięknie, nawet pogoda dopisała mimo końca października. Jednak na koniec chcę powiedzieć, że brakowało mi tam młodzieży. Mimo wysłania zaproszenia do władz szkolnictwa piotrkowskiego, nie przybyły delegacje szkół. Jak przewidywałem, również - mimo naszych zaproszeń - nie przybył nikt z mediów piotrkowskich i NIC nie ukazało się na temat tej uroczystości. To przykre dla mnie, a jeszcze bardziej dla tych bohaterów, przemilczanych przez lata, a i teraz też, jak widać po tej uroczystości.

Robert Szala, Piotrków Trybunalski