Pierwszą i jedyną w Polsce Izbę Pamięci Narodowych Sił Zbrojnych otwarto i poświęcono w sobotę w podkrakowskich Jurczycach - miejscu urodzin gen. Józefa Hallera. Skromne muzeum gromadzi pamiątki dotyczące działalności Okręgu Małopolskiego Związku Żołnierzy NSZ oraz publikacje związane z historią tej narodowej formacji, której członków w szczególnie bezwzględny sposób niszczyli oraz mordowali niemieccy i sowieccy okupanci.

Uroczystość, w której uczestniczyli przedstawiciele władz województwa małopolskiego, lokalnych władz samorządowych, organizacji kombatanckich i stowarzyszeń patriotycznych, a przede wszystkim mieszkańcy Jurczyc, poprzedzona została Mszą św. koncelebrowaną przez ks. Stanisława Kamionkę, proboszcza parafii w Radziszowie, i ks. Józefa Jończyka, proboszcza krakowskiej parafii św. Kazimierza Królewicza. W homilii skierowanej do wiernych ks. Jończyk podkreślił m.in. konieczność kultywowania pamięci dla kształtowania świadomości i tożsamości przyszłych pokoleń. - Niech ta izba poświęcona żołnierzom NSZ przypomina wielkość ducha poświęcenia i ofiary z życia tamtych młodych ludzi i niech kształtuje przyszłość Narodu i Kościoła - apelował duchowy opiekun małopolskiego środowiska ZŻNSZ.

- Ideą przewodnią stworzenia Izby Pamięci jest przedstawienie historii walk NSZ, a później cierpień żołnierzy, którzy dostali się do więzień gestapo, NKWD i UB. Ich ciężkie i beznadziejne na ogół zmagania miały na celu podkreślenie faktu, że Polska żyje i walczy o swoją niepodległość - zaznaczył Konstanty Kopf, prezes Małopolskiego Okręgu Związku Żołnierzy NSZ, a zarazem pomysłodawca i współtwórca (wraz z małżonką Ireną) nowo otwartej placówki. - Patriotyzm, którym kierowali się w tej walce żołnierze NSZ należy zaszczepić naszej młodzieży, będącej podstawą bytu polskiego Narodu i właśnie ta izba realizuje myśl patriotycznego wychowania pokoleń - przekonywał kpt. Kopf, podkreślając jednocześnie, że Izba Pamięci jest także wyrazem hołdu składanego tym, którzy przez dziesiątki lat byli niemiłosiernie tępieni przez bezpiekę i oczerniani przez komunistyczną propagandę.

Nawiązał do tego dr Bohdan Szucki, prezes Związku Żołnierzy NSZ, stwierdzając, iż w spadku po komunizmie wśród licznych historycznych fałszerstw odziedziczyliśmy również pseudowiedzę o ruchach narodowych, katolickich, a szczególnie o NSZ w okresie wojennych walk z Niemcami i Sowietami. Świadectwem owych zakłamań są niektóre PRL-owskie publikacje, natomiast znamiennym dowodem prześladowań jest sam fakt, że Związek Żołnierzy NSZ mógł powstać dopiero w roku 1990.

Izba Pamięci Narodowych Sił Zbrojnych nieprzypadkowo usytuowana została obok Izby Pamięci Rodu Hallerów - którego jednym z najznamienitszych reprezentantów był urodzony w Jurczycach gen. Józef Władysław Haller, naczelny dowódca Armii Polskiej (tzw. Błękitnej Armii) we Francji w roku 1918 - symbolizuje bowiem wspólną ideę obu armii, czyli walkę o niepodległość i pełną suwerenność Rzeczypospolitej.

Marek Żelazny

 

Zdjęcia z uroczystości: juszczyce.pl