20 maja 2007 r. w Klichach w powiecie bielskim odbyły się uroczystości patriotyczno-religijne poświęcone 62. rocznicy bitwy pod Bodakami, stoczonej 25 maja 1945 r. przez żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych.

O godzinie 11.30 w kościele pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Klichach została odprawiona msza święta w intencji poległych o wolność ojczyzny, a następnie na miejscowym cmentarzu, gdzie znajduje się zbiorowa mogiła poległych żołnierzy, odczytano apel poległych. Po okolicznościowych przemówieniach zostały złożone wieńce m.in. przez przez przedstawicieli ugrupowań kombatanckich i władz samorządowych.

(as)