10 września 2007 roku w Connecticut zmarł

Ś. P.

Stefan Celichowski

(mjr Andrzej Skalski)

oficer Brygady Świętokrzyskiej

W smutku z rodziną łączą sie weterani Narodowych Sił Zbrojnych.