Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 11 września 2007 roku odeszła do Pana, przeżywszy lat 80

Ś. P.
Anna Maria Szucka
z domu Czerny

Żołnierz Armii Krajowej - ps. "Łucja" (odznaczona Krzyżem Armii Krajowej), magister prawa - absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, oddana rodzinie Żona, Matka i Babcia, wierny przyjaciel, współzałożyciel i dobry duch opiekuńczy Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, zasłużony członek Oddziału Zakopane Związku Podhalan. Człowiek szlachetny i prawy.

Msza Święta za duszę śp. Anny Marii Szuckiej odprawiona zostanie w dniu 14 września 2007 roku o godzinie 14.00 w Kościele Rektoralnym pw. Wszystkich Świętych (tzw. kaplica cmentarna) na cmentarzu przy ul. Lipowej w Lublinie, po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłej do grobu (sekcja 20a, rząd XII, numer 19).

Ufni w Boże miłosierdzie
Mąż, Dzieci, Wnuki, Rodzina i Przyjaciele

»»   Księga kondolencyjna  ««