Przemilczana zbrodnia

Dnia 2 lutego 2007 r. odbyły się w Borowie, pow. kraśnicki, uroczystości upamiętniające 63. rocznicę pacyfikacji i mordu ok. 1400 mieszkańców Borowa i okolicznych wsi. Była to największa pacyfikacja ludności wiejskiej w Europie w czasie II wojny światowej. Borów był w czasie wojny "stolicą" Narodowych Sił Zbrojnych na Lubelszczyźnie.

Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 9.30 mszą świętą w borowskim kościele. Po mszy kombatanci, poczty sztandarowe, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, mieszkańcy, goście i orkiestra dęta uformowali pochód, który przeszedł przez wieś na cmentarz.

Na cmentarzu odśpiewano hymn państwowy i odczytano apel poległych. Złożono wieńce i zapalono znicze przed pomnikiem ku czci ok. 800 zamordowanych mieszkańców Borowa. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: pani senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk, biskup sandomierski Andrzej Dzięga, posłowie ziemi lubelskiej, samorządowcy, działacze społeczni, harcerze.

Po uroczystościach zaproszono wszystkich gości do budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Borowie na wystawę na temat martyrologii mieszkańców wsi lubelskich. Następnie uczestnicy uroczystości przeszli na ciepły posiłek, po którym mogli wysłuchać reportażu o mordzie w Borowie przygotowanego przez Radio Lublin. (...)

Organizatorem uroczystości był burmistrz Annopola Wiesław Lipiński.

Karol Wołek

Przedruk z "Gońca Lubelskiego" nr 9, luty 2007.