W dniach 2-3 maja już po raz 3 odbył się rajd górski śladami kpt. Henryka Flame „Bartka” z Bielska-Białej i Żywca do Wisły, organizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Zgromadzenia Córek Bożej Miłości oraz Klub Historyczny im. Danuty Siedzikówny „Inki”. Funkcję kierownika rajdu pełnił Maurycy Rodak, z-cą był Piotr Derkacz a drugim z-cą Irena Ćwikła. Patronat Honorowy nad imprezą objęli poseł do Parlamentu Europejskiego prof. Wojciech Roszkowski oraz poseł na Sejm RP Stanisław Pięta, który wziął osobiście udział w rajdzie.

Zbiórka uczestników III Rajdu „Bartka” miała miejsce 2 maja o godz. 6.00 na placu ostatniego przystanku autobusu nr 16 „pod zaporą” w Wapienicy w Bielsku-Białej. Stawiło się 60 uczniów gimnazjów i szkół średnich. W rajdzie wziął także udział umundurowany pluton Strzelców, którzy w tych dniach przybyli do Bielska-Białej na Wiosenny Zlot Strzelecki. Łącznie wyruszyło ok. 100 osób. Szlak III Rajdu „Bartka” prowadził przez Błatnią, Brenną, Biały Krzyż, do Wisły Głębiec. W rajdzie brała też udział niewielka grupa z Żywca, która wyruszyła z Kamesznicy pod opieką mgr Leszka Caputy.

Trasa, jak zawsze była trudna i długa (28km), przemarsz trwał do wieczora, w międzyczasie wszyscy uczestnicy mieli okazję wzięcia udziału we mszy św., którą w polowych warunkach na Starym Groniu odprawił duszpasterz rajdu ks. Marcin Kulig.

„Rajdowiczów” prowadziła Agnieszka Jakubiec, przewodnik PTTK, przybliżając jednocześnie młodzieży historię i walory przyrodnicze Beskidów.

Wieczorem, 2 maja wszyscy dotarli na miejsce noclegu do Wisły Głębiec, gdzie przy parafii Znalezienia Krzyża Świętego miało miejsce spotkanie z kombatantami Narodowych Sił Zbrojnych Władysławem Foksą „Rodzynkiem” i Julianem Laszczakiem „Kajetanem”. Zostali oni powitani gromkim okrzykiem: „hip hip hura!”. W trakcie spotkania wykład wygłosił Łukasz Waliczek z Czechowic-Dziedzic, absolwent Uniwersytetu Śląskiego, który napisał pracę magisterska o „Bartku”. Wszyscy obejrzeli również film pt. „Wykłęci”. Na koniec pożegnano dostojnych gości owacją na stojąco i udano się na wspólnego grilla.

Rankiem 3 maja uczestnicy rajdu wyruszyli do centrum Wisły na uroczystości 3-majowe. Na pamiątkę zajęcia Wisły przez Oddział kpt. Henryka Flame w 1946r. wszyscy przemaszerowali przez centrum miasta z ryngrafami „Bartka” na piersiach. Na czele maszerował oddział strzelców ze śpiewem na ustach. O godz. 10.30 odbyła się msza św. w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, po której miało miejsce złożenie wieńca pod tablicą upamiętniającą Narodowe Siły Zbrojne. Po mszy odbył się apel poległych, przeprowadzony przez Związek Strzelecki oraz przemówienie siostry Chrystiany Baran, z-cy dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Zgromadzenia Córek Bożej Miłości oraz posła Stanisława Pięty.

Po uroczystościach część młodzieży wzięła udział w Konkursie Wiedzy o Podziemiu Niepodległościowym na Podbeskidziu, dla pozostałych przygotowano projekcję filmu "INKA 1946 - ja jedna zginę". Po obiedzie, na rynku w Wiśle miało miejsce ogłoszenie wyników konkursu i rozdanie nagród. I miejsce (i wycieczkę do Brukseli) zdobył Bartosz Dębowski z gimnazjum nr 9 w Bielsku-Białej, II miejsce Justyna Lasek również z gimnazjum 9, zaś III miejsce Justyna Smaża z Liceum Ogólnokształcącego nr 6 w Bielsku-Białej. Drugą wycieczkę do Brukseli wylosował Sebastian Drach z gimnazjum nr 13 w Bielsku-Białej.

Po oficjalnym zakończeniu rajdu odbył się koncert patriotycznego zespołu Forteca ze Szczyrku.

Szczególne podziękowania za współpracę należą się burmistrzowi Wisły Andrzejowi Molinowi oraz dyrektor Wislańskiego Centrum Kultury Izabeli Pustówce, oraz sponsorom: Romanowi Matyji, Stanisławowi Kapeckiemu i firmie Breco.

Maurycy Rodak

Tekst ze strony posła Stanisława Pięty.

Fotografie z rajdu: Liceum Ogólnokształcącego Zgromadzenia Córek Bożej Miłości w Bielsku-Białej.