VI RAJD GÓRSKI im. KAPITANA HENRYKA FLAME "BARTKA".

W dniach 2-3 maja odbyła się VI edycja "Rajdu "Bartka"". Impreza miała na celu upamiętnienie rocznicy przejęcia kontroli nad miejscowością Wisła i zorganizowania kilkugodzinnej defilady 3 maja 1946 rok przez ponad 200-tu osobowy oddział Narodowych Sił Zbrojnych pod dowództwem kpt. Henryka Flame ps. "Bartek".

Celem rajdu jest propagowanie wśród młodzieży form aktywnego wypoczynku i zapoznanie uczestników z historią podziemia antykomunistycznego na Podbeskidziu.


I ETAP: Grupa z Bielska-Białej
1. Zbiórka 2 maja 2010 roku o godzinie 6 .30 pod schroniskiem na Dębowcu.
2. Wymarsz o godzinie 7.00
3. Trasa:szlak zielony - Szyndzielnia (1026)szlak czerwony - Klimczok (1117)
szlak czerwony - Biały Krzyż (941)szlak żółty - Smrekowiec (835)
szlak Zielony - Wisła Malinkaszlak Czarny - Wisław Głębce
4. Na trasie zostanie odprawiona polowa msza święta w intencji poległych i zamordowanych żołnierzy formacji niepodległościowych).
5. Planowany czas marszu - ok. 12 godzin

PROPONOWANE TRASY RAJDU dla pozostałych grup:

Grupa z Cieszyna:USTROŃ -szlak żółty- MAŁA CZANTORIA -czarny- WIELKA CZANTORIA -czerwony- PRZEŁ. BESKIDEK -czerwony- SOSZÓW WIELKI -czerwony- STOŻEK WIELKI - niebieski/zielony- WISŁA GŁĘBCE

Grupa z Żywca: KAMESZNICA -szlak żółty- STOCZEK -czarny-czerwony- PRZEŁ. KUBALONKA -zielony- WISŁA GŁĘBCE


II ETAP
1. Zakwaterowanie w domu parafialnym parafii rzymskokatolickiej p.w. Znalezienia Krzyża Świętego oraz w domu noclegowym Salezjanów w Wiśle. Modlitwa w kościele, następnie spotkanie z kombatantami i historykami.
2. Ognisko - śpiew - posiłek (pieczenie kiełbasy).

 

3. Capstrzyk.

III ETAP - 3 maja
1. Pobudka 7.30
2. Śniadanie (we własnym zakresie) 8.00
3. Zbiórka i przemarsz do kościoła pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w centrum Wisły 9.00
4. Msza św. w intencji Ojczyzny o godzinie 10.30
5. Złożenie kwiatów pod tablicą upamiętniającą żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych6. Apel Poległych
7. Przejście do szkoły uczestników konkursu historycznego
8. Konkurs dla młodzieży
9. Ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i dyplomów, losowanie nagród dla wszystkich uczestników konkursu godz. 14 00
10. Zakończenie rajdu
11. Powrót


REGULAMIN RAJDU "BARTKA"
1. Wszyscy uczestnicy rajdu zobowiązani są bezwzględnie przestrzegać zarządzeń kierownika rajdu, organizatorów oraz opiekunów.

2. Od decyzji kierownictwa nie ma odwołania.

3. Niepodporządkowanie się zarządzeniom, zachowania niegodne uczestnika (np. spożywanie alkoholu itp.) skutkują usunięciem z rajdu.

4. Przy zapisie w sekretariacie LO ZCBM uczestnik wypełnia Kartę Uczestnika oraz podpisuje zgodę na przestrzeganie warunków regulaminu.

5. Uczestnicy rajdu wnoszą przy zapisie opłaty: 10 zł uczniowie, 30 zł pozostali uczestnicy rajdu.

6. Niepełnoletni uczestnicy rajdu pozostawiają przy zapisie pisemne oświadczenie opiekunów prawnych, potwierdzające zapoznanie się z regulaminem rajdu, akceptację jego warunków oraz wyrażenie zgody na udział w rajdzie podopiecznego. Oświadczenie może zawierać klauzulę o wyrażeniu zgody na marsz także w trudnych warunkach atmosferycznych.

7. Organizatorzy zapewniają transport plecaków z przystanku autobusowego pod Szyndzielnią do Wisły (warto więc podzielić bagaż na dwie części: mały plecak (jedzenie na drogę, napoje, peleryna itp.) i duży (śpiwór, karimata, odzież, żywność na dzień następny i inne).

8. Wszyscy uczestnicy rajdu są wyposażeni w odpowiednie obuwie do marszu górskiego (nieprzemakalne, sięgające powyżej kostki), pelerynę, czapkę, ciepłą odzież, odzież na zmianę, śpiwór i karimatę.

9. Osoba niedostatecznie przygotowana nie zostanie dopuszczona do udziału w rajdzie (organizatorzy nie zwracają wniesionej opłaty).

10. Wyżywienie i napoje uczestnicy rajdu zapewniają sobie we własnym zakresie.

11. Każdy uczestnik ? uczeń może wziąć udział w konkursie wiedzy historycznej na temat Podziemia Niepodległościowego na Podbeskidziu.

12. Kierownictwo rajdu zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w programie uwarunkowanych przyczynami atmosferycznymi lub innymi.

13. Uczestnicy samodzielnie ubezpieczają się od następstw nieszczęśliwych wypadków.

14. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności materialnej z tytułu wypadków i urazów oraz szkód w mieniu spowodowanych przez uczestników podczas trwania imprezy.

15. Od uczestników rajdu wymaga się posiadania dokumentów tożsamości.

16. Uczestnicy otrzymują identyfikator rajdu i obowiązani są nosić go widocznym miejscu.

17. Organizatorzy zapewniają opiekę duszpasterską oraz medyczną.

INFORMACJE DODATKOWE
Rajd odbywa się pod honorowym patronatem:
- prof. dra hab. Wojciecha Roszkowskiego
- dra Marka Migalskiego - Posła do Parlamentu Europejskiego
- i Stanisława Pięty - Posła na Sejm RP.

Trasa rajdu Bielsko-Biała - Wisła (około 12 godzin marszu) jest trudna, wymaga dobrej kondycji fizycznej, zdarzają się otarcia i potknięcia - organizatorzy zapewniają opiekę sanitariuszy. Rajd odbywa się w każdych warunkach atmosferycznych - także w ulewnym deszczu, zalegającym śniegu itp. wówczas w rajdzie uczestniczą zainteresowane osoby pełnoletnie oraz zainteresowane osoby niepełnoletnie, których opiekunowie prawni wyrazili na to zgodę (rajd zostanie odwołany ze względu na zagrożenie życia uczestników tylko w przypadku wystąpienia wyładowań atmosferycznych).

Dla uczniów - uczestników rajdu (losowanie), zwycięzców konkursów strzeleckiego i historycznego przewidziano atrakcyjne nagrody, w tym wycieczkę do Brukseli ufundowaną przez dra Marka Migalskiego.

W rajdzie uczestniczyć mogą wszyscy chętni uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którzy zgłoszą się do dnia 23 kwietnia 2010r. i opłacą koszty uczestnictwa. W rajdzie mogą też uczestniczyć inne osoby zainteresowane propagowaniem idei odbudowy pamięci historycznej młodego pokolenia.

Zgłoszenie do udziału w rajdzie następuje drogą telefoniczną lub osobiście - w sekretariacie LO ZCBM - Bielsko-Biała, ul. Broniewskiego 13, tel. (033) 829 24 09. Relację z czterech poprzednich edycji rajdu można obejrzeć na stronie: www.rajdligi.republika.pl.

 

Dodatkowych informacji udziela Biuro Poselskie Stanisława Pięty, tel. 033 821 81 21 codziennie w godzinach 9.00- 13.00.