Zapraszamy na szereg uroczystości i inicjatyw zorganizowanych w Lublinie w celu uczczenia pamięci o bohaterach-żołnierzach wyklętych

29.02.2012 - pokaz roboczej kopii filmu "Historia Roja" w Lublinie

1.03.2012 - obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Lublinie, program obchodów - pdf

1.03.2012 - ogłoszenie wyników Międzygimnazjalnego konkursu historyczno-literackiego o żołnierzach wyklętych

1.03.2012 - Marsz Pamięci Żołnierzy Wyklętych

4.03.2012 - I Ogólnopolskie Zawody Strzeleckie o Puchar Żołnierzy Wyklętych

6.03.2012 - podsumowanie Międzygimnazjalnego konkursu historyczno-literackiego o żołnierzach wyklętych, wręczenie nagród i dyplomów laureatom

7.03.2012 - rocznica śmieci Hieronima Dekutowskiego "Zapory", uroczystość Związku Zaporczyków

8.03.2012 - konferencja naukowa na KUL "Niezłomni Bohaterowie - Żołnierze Wyklęci"