Dnia 6 marca 2012 w Gimnazjum nr 19 w Lublinie odbyła się uroczystość podsumowująca konkurs o żołnierzach wyklętych.

„Ponieważ żyli prawem wilka, historia o nich głucho milczy” – my pamiętamy! Te słowa Zbigniewa Herberta stały się mottem uroczystości wręczenia dyplomów i nagród laureatom Międzygimnazjalnego Konkursu Historyczno-Literackiego o Żołnierzach Wyklętych z województwa lubelskiego.

 

Organizatorem konkursu jest Gimnazjum nr 19 im. J. Czechowicza w Lublinie i Stowarzyszenie im. Kazimierza Wielkiego. Patronat nad inicjatywą sprawował: Lubelski Kurator Oświaty, Przewodniczący Rady Miasta Lublin oraz cztery związki kombatanckie: Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, Zrzeszenie "Wolność i Niezawisłość", Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej i Związek Zaporczyków. Organizatorów wsparł Marszałek Województwa Lubelskiego, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie, Fundacja Niepodległości i prof. dr hab. Piotr Pogonowski.

 

http://www.youtube.com/watch?v=hRYg_6mSPWA

 

W konkursie wzięli udział gimnazjaliści z całego województwa lubelskiego. Na konkurs nadesłano 49 prac w dwóch kategoriach: esej/wspomnienie i prezentacja. Jury konkursu najwyżej oceniało prace wnoszące nową, niepublikowaną treść, prace poprawne historycznie, pracę własną uczniów i walory literackie. Pięć prac konkursowych, zawierających nieznane wcześniej wspomnienia kombatantów i świadków wydarzeń, zostanie przekazanych do archiwum IPN w Lublinie.

 

Skład jury:
Justyna Dudek – pracownik Biura Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie.
Karol Wołek – nauczyciel wos i historii w Gimnazjum nr 19, członek Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych.
Bożenna Jankiewicz - wieloletni doradca metodyczny języka polskiego.

 

 

LAUREACI KONKURSU:


Kategoria esej/wspomnienia:


I miejsce
Piotr Materek - Publiczne Gimnazjum nr 3 im. im. Polskich Noblistów w Puławach

II miejsce
Patrycja Sadowska - Gimnazjum nr 19 im. J. Czechowicza w Lublinie (n-l: Ewa Grodecka)
Jakub Górski - Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Świdniku

III miejsce
Dawid Bylina - Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Hrubieszowie (n-l: Stanisława Szajnoga)
Maria Futrzyńska - Gimnazjum nr 16 im. F. Chopina w Lublinie (n-l: Krystyna Grykałowska, Małgorzata Sagan)

Wyróżnienia:
Patrycja Rowińska - Gimnazjum nr 16 im. F. Chopina w Lublinie
Kacper Chmarzyński - ZSO im. Ordynacji Zamojskiej w Sabaudii
Agnieszka Ryczek - Gimnazjum nr 19 im. J. Czechowicza w Lublinie (n-l: Małgorzata Górnik)
Dagmara Tomaszewska - Gimnazjum nr 19 im. J. Czechowicza w Lublinie (n-l: Karol Wołek)


Kategoria prezentacje:


I miejsce:
Natalia i Justyna Kaplar - Gimnazjum nr 19 im. Józefa Czechowicza w Lublinie (n-l: Ewa Grodecka, Małgorzata Górnik)

II miejsce:
Wojciech Hadacz - ZS w Księżpolu, Gimnazjum im. Jana Pawła II (n-l: Halina Sarzyńska)

III miejsce
Dagmara Mitas - Gimnazjum nr 9 im. cc. mjr. H. Dekutowskiego ps. „Zapora” w Lublinie (n-l: Monika Olędzka-Kozakiewicz)
Marek Mielniczuk - ZSO nr 3 w Chełmie (n-l: Mariusz Kujawa)

Wyróżnienia:
Justyna Bartoń - Gimnazjum nr 3 im. J. Piłsudskiego w Łukowie
Łukasz Lewandowski - ZSO nr 2 im. Jana Pawła II w Rykach (n-l: Monika Dąbrowska)
Sebastian Uchański - Gimnazjum nr 19 im. Józefa Czechowicza w Lublinie (n-l: Karol Wołek)
Krzysztof Drzazga - Gimnazjum nr 19 im. Józefa Czechowicza w Lublinie

 

 

Laureaci otrzymali cenne nagrody m.in. z rąk Anny Szczepińskiej – Wicekuratora Oświaty, Zbigniewa Targońskiego – zastępcy Przewodniczącego Rady Miasta Lublin, Mirosława Jarosińskiego - kierownika Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin, Rafała Dobrowolskiego – reprezentującego Marszałka Województwa Lubelskiego, dr Bohdana Szuckiego - honorowego prezesa Związku Żołnierzy NSZ, Jerzego Pasierbiaka - prezesa Stowarzyszenia Społeczno-Kombatanckiego Zrzeszenia "Wolność i Niezawisłość", prof. Stanisława Wołoszyna - prezesa Okręgu Lubelskiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, prof. dr hab. Piotra Pogonowskiego.

 

 

Następujący kombatanci i synowie żołnierzy niezłomnych przybyli na uroczystość do Gimnazjum nr 19: Wojciech Bojarczuk, Marian Pawełczak, Adam Broński - prezes Środowiska Zaporczyków, Marek Franczak.

 

 

Wzruszający program artystyczny został przygotowany przez uczniów Gimnazjum nr 19 pod kierunkiem Ewy Grodeckiej i Marty Bednarczuk. Szkolny chór uczniowski pod kierunkiem Irminy Pietraszko uświetnił uroczystość wzruszającymi utworami. Uroczystość została zorganizowana dzięki wsparciu nauczycieli Gimnazjum nr 19: Karola Wołka, Doroty Chabros-Chimiuk, Małgorzaty Górnik, Dariusza Stańczyka.

 

 

Prelekcja dr Sławomira Poleszaka – dyrektora Biura Edukacji Publicznej IPN Oddział w Lublinie przypomniała tragiczne karty naszej historii; walkę Polaków o wolność ojczyzny nie tylko w czasie II wojny światowej, ale także po jej zakończeniu. Uroczystościom towarzyszyły spotkania młodzieży z kombatantami oraz wystawa Instytutu Pamięci Narodowej pt. „Zaplute karły reakcji. Polskie Podziemie Niepodległościowe w latach 1944–1956”.

 

Regulamin konkursu

 


 

„Ponieważ żyli prawem wilka, historia o nich głucho milczy…”


Szóstego marca 2012 roku młodzież Gimnazjum nr 19 w Lublinie gościła w murach szkoły szczególnych gości. Odwiedzili nas „żołnierze wyklęci”, członkowie ich rodzin, przyjaciele. Nasi goście zaprosili uczniów na niezapomnianą lekcję historii najnowszej, historii o powojennej rzeczywistości, o stalinizmie, o bestialstwie UB, NKWD, o honorze, odwadze i poświęceniu. Zajęcia poprowadziło 11 kombatantów i członków ich rodzin.

 

Na pewno niewielu z Was wie, że 1 marca w Polsce obchodzi się Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Z tej okazji nasza szkoła przygotowała uroczystość, na którą przyjechało wielu znamienitych gości: przedstawiciele władz oświatowych i samorządowych oraz honorowi goście. 6 marca wszyscy byli poruszeni i skupieni. Obchody rozpoczęły się od krótkiej części artystycznej przygotowanej przez uczennice klasy 2C pod kierunkiem p. Ewy Grodeckiej i p. Marty Bednarczuk. Ukradkiem dostrzegaliśmy łzy przybyłych osobistości. Partyzanci, w trakcie wygłaszanej przysięgi, wstali, a uczniowie jeszcze nigdy nie słuchali z takim przejęciem. To była żywa lekcja historii.

 

Kiedy ucichły brawa, nasze koleżanki ogłosiły, iż przyszedł czas wręczenia nagród laureatom i wyróżnionym w konkursie o żołnierzach wyklętych. Laury zebrali również uczniowie naszej szkoły. Dumnie odbierali nagrody, ale chyba największą nagrodą dla nich był fakt, iż mogli uczestniczyć w tak podniosłej uroczystości. Dzisiejszy dzień, 6 marca był jednym z najbardziej wzruszających w naszym życiu. WYKLĘCI – PRZYWRÓĆMY ICH PAMIĘCI!

 

Justyna Oleszczuk

 

 

Kuratorium Oświaty w Lublinie

Fundacja Niepodległości

Instytut Pamięci Narodowej