Film z wykładu Leszka Żebrowskiego pt. "Narodowe Siły Zbrojne w propagandzie PRL".

Wykład odbył się 11 maja 2011 r. w ramach Klubu Polonia Christiana przy współpracy Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół" w Lublinie, Akademickiego Klubu Myśli Społeczno-Politycznej „Vademecum”, Katedry Systemów Politycznych XIX i XX w. Instytutu Historii KUL oraz Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych.


Zapowiedź wykładu w Internetowej Telewizji Lublin.

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=AU9C4hcteWs

 

http://www.youtube.com/watch?v=NGpZGpzRKkY

 

http://www.youtube.com/watch?v=GAnR8Rox1nM

 

http://www.youtube.com/watch?v=gX-s33pcZSI

 

http://www.youtube.com/watch?v=rfMDmL1oMMU

 

http://www.youtube.com/watch?v=PZ9gasvKTDw

 

http://www.youtube.com/watch?v=TWhKG8yEMi0

 

http://www.youtube.com/watch?v=AA58G45NrgY