Akademicki Klub Myśli Społeczno-Politycznej Vade Mecum zorganizował konferencję pt. „Niezłomni Bohaterowie – Żołnierze Wyklęci”.

Konferencja odbyła się 8 marca 2012 r. w Katolickim Uniwersytecie Jana Pawła II. Współorganizatorzy: Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, Katedra Systemów Politycznych XIX i XXw, Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół" w Lublinie.

 

http://www.youtube.com/watch?v=GLH3FHOokbA

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=2j-7WUrVy-g

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=PJaPkEK1kjk

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=0yqY6SCs2Gw

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=aBOz_1-8wj8

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=ppwvVBulYLo

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=JN2O8QQfGJk

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=ZRh01WHCOVU

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=tbe9eKv4NOA

 

 

Program konferencji:

 

Panel I

11:00 – 11:15 – Powitanie gości.

11:15 – 11:35 – Obóz Narodowo - Radykalny: fałszywe stereotypy i fakty - dr Wojciech Jerzy Muszyński [IPN Warszawa]

11:35 – 11:55 – Narodowe Siły Zbrojne na terenie Lubelszczyzny po 1944 r. - Rafał Drabik [IPN Lublin].

11:55 – 12:15 – Struktury narodowe na terenie Podlasia po 1944 r. - dr Mariusz Bechta [IPN Warszawa].

12:15 – 12:35 – Narodowe Siły Zbrojne/ Narodowa Zjednoczenie Wojskowe na terenie Północnego Mazowsza w latach 1944 – 1946. - dr Kazimierz Krajewski [IPN Warszawa].

12:35 – 12:55 – Dyskusja

12:55 – 13:15 – Przerwa na kawę.

 

Panel II

13:15 – 13:35 – Podziemie narodowe na Rzeszowszczyźnie po 1944 r. - dr Krzysztof Kaczmarski [IPN Rzeszów].

13:35- 13: 55 – Narodowe Siły Zbrojne na terenie Wielkopolski po 1945 r. - Rafał Sierchuła [IPN Poznań].

13:55 – 14:15 – „Procesy żołnierzy NSZ z okręgu lubelskiego w latach 1944-1956. Zarys problemu” – dr Marcin Zaborski [KUL JP II].

14:15 – 14:35 – Dyskusja

14:35 – 15:35 – Przerwa na obiad.

 

Panel III

15:35 – 15:55 – "Harcerstwo narodowe w Polsce po II wojnie światowej" - dr Ewa Rzeczkowska [KUL JP II].

15:55 – 16:15 – Zapomniani skoczkowie. Patrole dywersyjne Brygady Świętokrzyskiej NSZ i ich zrzut do Polski w początkach 1945 roku. - dr Dariusz Węgrzyn [IPN Katowice]

16:15 – 16:35 – Działania zbrojne konspiracji narodowej w latach 1944 – 1945 – dr Marcin Paluch [KUL JPII].

16:35 – 16:55 – Dyskusja

16:55 – 17:10 – Podsumowanie i zakończenie.