Unikalny, archiwalny wywiad, którego bohaterem jest Edward Marcin Kemnitz.

Tele-Polonica (polskojęzyczna telewizja w Montrealu) przeprowadziła wywiady z Edwardem Kemnitzem w roku 1996. W wywiadach tych Kemnitz opowiada o swoich losach po 1945 roku. Wywiady z Edwardem Kemnitzem opublikowano dzięki uprzejmości Biblioteki Polskiej im. Wandy Stachiewicz  przy Polskim Instytucie Naukowym w Kanadzie.

 

http://www.youtube.com/watch?v=KeqFuD9Ql5s

 

Edward Kemnitz ps. "Szczeciński", "Marcin" - ur. 10 października 1907 r. w Warszawie, zm. 10 marca 2002 r. w Montrealu w Kanadzie. i wieloletniego więźnia PRL. Prawnik, działacz społeczny i polityczny obozu narodowego, członek Pogotowia Patriotów Polskich, Młodzieży Wszechpolskiej i Obozu Wielkiej Polski. Współzałożyciel i działacz struktur kierowniczych Obozu Narodowo-Radykalnego, więzień Berezy Kartuskiej, członek cywilnych struktur Organizacji Wojskowej Związek Jaszczurczy, Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych i ŻEGOTY, komendant Okręgu Pomorskiego NSZ w I połowie 1945 r. Wieloletni wiezień w czasie okupacji sowieckiej w PRL.