Ruszyła III edycja Ogólnopolskiego Konkursu Historyczno-Literackiego „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”.

Organizatorzy: Fundacja im. Kazimierza Wielkiego oraz Gimnazjum nr 19 im. Józefa Czechowicza w Lublinie, IV Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii Sempołowskiej w Lublinie, Stowarzyszenie Odra-Niemen, Stowarzyszenie im. Kazimierza Wielkiego, Fundacja im. Bolesława Chrobrego.

 

REGULAMIN KONKURSU:

Preambuła Ustawy z dnia 3 lutego 2011 r. o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych (Dz.U. z 2011 r. Nr 32, poz. 160):

"W hołdzie "Żołnierzom Wyklętym" – bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienie dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawiali się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu... "


Plakat do pobrania

Regulamin do pobrania w PDF

 

I. Organizatorzy Konkursu:

Fundacja im. Kazimierza Wielkiego
Gimnazjum nr 19 im. Józefa Czechowicza w Lublinie
IV Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii Sempołowskiej w Lublinie
Stowarzyszenie Odra-Niemen
Stowarzyszenie im. Kazimierza Wielkiego
Fundacja im. Bolesława Chrobrego
Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych
Powiatowy Klub Historyczno-Dziennikarski w Grodzisku Mazowieckim

 

II. Patronaty i instytucje wspierające:

Minister Edukacji Narodowej
Minister Obrony Narodowej
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa
Wojewoda Lubelski
Marszałek Województwa Lubelskiego
Marszałek Województwa Małopolskiego
Prezydent Miasta Lublin
Przewodniczący Rady Miasta Lublin
Dolnośląski Kurator Oświaty
Lubelski Kurator Oświaty
Wielkopolski Kurator Oświaty
Urząd Miasta Wrocław
Instytut Pamięci Narodowej Oddział Lublin
Instytut Pamięci Narodowej Oddział Wrocław
Instytut Pamięci Narodowe Oddział Warszawa
Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych
Stowarzyszenie Społeczno-Kombatanckie Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”
Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej
NSZZ „Solidarność” Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania
Fundacja Banku Zachodniego WBK
Fundacja Niepodległości

 

Patronat medialny:

TVP Historia
Kwartalnik „Myśl.pl”
Kwartalnik naukowy „Glaukopis”

 

II edycja Ogólnopolskiego Konkursu Historyczno-Literackiego o Żołnierzach Wyklętych

I edycja Konkursu Historyczno-Literackiego o Żołnierzach Wyklętych

 

 

Lista Kuratoriów Oświaty promujących Konkurs na swoich stronach:

Kuratorium Oświaty w Gdańsku

Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.

Kuratorium Oświaty w Kielcach

Kuratorium Oświaty w Krakowie

Kuratorium Oświaty w Lublinie

Kuratorium Oświaty w Łodzi

Kuratorium Oświaty w Poznaniu

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Kuratorium Oświaty w Warszawie

 

Nasz Dziennik: Żołnierze Wyklęci godni naśladowania


Wydarzenie na facebooku