Relacja z uroczystości 71. rocznicy powstania Narodowych Sił Zbrojnych.

W dniu 21 września 2013 r. w Warszawie odbyły się uroczystości 71. rocznicy powstania Narodowych Sił Zbrojnych. Obchody rozpoczęły się konferencją biograficzną o żołnierzach NSZ, która odbyła się w gmachu IPN „Przystanek Historia” i zgromadziła blisko 150 osób. Uroczystości o godz. 12:30 rozpoczął prezes ZŻNSZ Zbigniew Kuciewicz.

 

Organizator konferencji wiceprezes Związku Żołnierzy NSZ Karol Wołek przywitał kombatantów Narodowych Sił Zbrojnych, którzy przybyli na uroczystości: Zofię Pogonowską, Zygmunta Goławskiego, Ryszarda Mikołajczuka, Leszka Zabłockiego, Stanisława Turskiego, Waldemara Pistolina. Kol. Bartłomiej Ilcewicz z Okręgu Szczecińskiego odmówił Modlitwę NSZ. Następnie głos zabrał wiceprezes ZŻNSZ Artur Zawisza, który przedstawił aktualne inicjatywy Związku.

 

http://www.youtube.com/watch?v=GTjexCV3TxE

 

Po wystąpieniach przedstawicieli Związku rozpoczęła się konferencja biograficzna o żołnierzach Narodowych Sił Zbrojnych. Dr Rafał Sierchuła z poznańskiego oddziału IPN w wystąpieniu pt.: „Lech Neyman – twórca Myśli Zachodniej NSZ” zaprezentował postać jednego z najważniejszych ideologów NSZ.

 

http://www.youtube.com/watch?v=sehPV1hAO2U

 

Leszek Żebrowski, członek Rady Historycznej przy ZŻNSZ, przedstawił heroiczną postać kapitana Jana Morawca ps. „Remisz”.

 

http://www.youtube.com/watch?v=tcEiTaHL3Fo

 

Dr Paweł Skibiński zaprezentował biografię jednego z założycieli ZŻNSZ ppłk. Mirosława Ostromęckiego ps. „Majewski” (1914-2000).

 

http://www.youtube.com/watch?v=q0_ZWRrXgM0

 

Michał Gruszczyński z Grupy Rekonstrukcji Historycznych NSZ zaprezentował biogram Komendanta Głównego NSZ pułkownika Ignacego Oziewicza ps. „Czesław”.

 

http://www.youtube.com/watch?v=TscvlBxspYI

 

Dr Wojciech Muszyński z IPN z Warszawy przedstawił mało znaną postać żołnierza NSZ pochodzenia żydowskiego Stanisława Ostwind-Zuzga ps. „Kropidło”. Sebastian Bojemski, członek Rady Historycznej przy ZŻNSZ zaprezentował życiorys profesora Bolesława Sobocińskiego. Natomiast Kamil Sulej z Zarządu Okręgu Lubelskiego ZŻNSZ przedstawił biografię żołnierza NSZ z Lubelszczyzny Stanisława Kuchciewicza ps. „Wiktor”. Wszyscy prelegenci otrzymali wydane tuż przed uroczystościami wspomnienia założyciela Związku Żołnierzy NSZ dr. Bohdana Szuckiego ps. „Artur” pt. „Narodowe Siły Zbrojne w moim życiu” opatrzone dedykacją od autora.

 

Na zakończenie konferencji biograficznej wyświetlono klip filmowy nagrany przez Związek Żołnierzy NSZ we współpracy z Urzędem do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych pt. „NSZ 1942-2012”. Po filmie Grupy Rekonstrukcji Historycznych NSZ z Warszawy i Siedlec zaprezentowały swoje wyposażenie oraz prowadzoną przez siebie działalność edukacyjną i popularyzatorską.

 

Następnie wręczono Medale pamiątkowe z okazji 70-lecia założenia Narodowych Sił Zbrojnych , które przyznał Zarząd Główny ZŻNSZ osobom zasłużonym dla propagowania ideałów i tradycji Narodowych Sił Zbrojnych. Po zakończeniu konferencji jej uczestnicy udali się na poczęstunek. Po konferencji można było nabyć kalendarze, koszulki i książki poświęcone Bohaterom z Narodowych Sił Zbrojnych.

 

Relacja zdjęciowa autorstwa Katarzyny Małoty z Okręgu Górnośląskiego ZŻNSZ.


O godzinie 16:00 sprzed gmachu IPN wyruszył Marsz Narodowych Sił Zbrojnych, który został zorganizowany wspólnie przez Stowarzyszenie Marsz Niepodległości i Związek Żołnierzy NSZ. Marsz zgromadził blisko 600 uczestników; przeszedł trasę od ul. Marszałkowskiej pod Pomnik Romana Dmowskiego na Placu na Rozdrożu.

 

http://www.youtube.com/watch?v=xY1L4m7cJDw

 

Pod pomnikiem Romana Dmowskiego uczestnicy Marszu ustawili się wokół pomnika, a swoje przemówienia wygłosili: Zbigniew Kuciewicz (prezes ZŻNSZ), Artur Zawisza (wiceprezes ZŻNSZ) i Witold Tumanowicz (prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości), którzy podkreślali aktualność ideałów i wartości wyznawanych przez Bohaterów z formacji narodowych.

 

http://www.youtube.com/watch?v=gm4_04W-stY

 

Po przemówieniach organizatorów głos zabrał były żołnierz Brygady Świętokrzyskiej, kapitan Stanisław Turski, który w porywających słowach podzielił się z zebranymi swoimi przeżyciami z czasów walki o niepodległość Polski.

 

Spod pomnika Romana Dmowskiego Marsz NSZ wyruszył w kierunku Placu Zamkowego. Przez cały czas trwania Marszu wznoszono patriotyczne okrzyki ku czci Bohaterów z NSZ oraz słuchano utworów muzycznych poświęconych żołnierzom Narodowych Sił Zbrojnych. Po dotarciu na Plac Zamkowy uczestnicy uroczystości utworzyli okrąg.

 

http://www.youtube.com/watch?v=IYq8UoHFPZ4

 

Do zebranych przemówił historyk Leszek Żebrowski, który zaprezentował znaczenie walki żołnierzy NSZ dla niepodległości  Polski i dla zachowania tożsamości narodu. Kol. Bartłomiej Ilcewiecz odczytał wzruszający Apel Poległych Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. W trakcie Apelu liczni mieszkańcy Warszawy i turyści, nie tylko z Polski, dołączali się do uczestników uroczystości. Karol Wołek rozwiązał zgromadzenie. Uczestnicy uroczystości odśpiewali hymn „Rotę” i rozeszli się.

 

W trakcie konferencji i Marszu NSZ panowała podniosła i uroczysta atmosfera. Wielu z uczestników obchodów to ludzie młodzi, którzy utożsamiają się z ideałami Narodowych Sił Zbrojnych i pragną je kontynuować. Frekwencja i zaangażowanie kolejnych pokoleń w działalność Narodowych Sił Zbrojnych dobitnie obrazują, że narodowe tradycje walki o wolności i niepodległość będą kontynuowane.

 

KW

 

Zdjęcia: Katarzyna Małota.

 

W "Naszym Dzienniku" o NSZ: "Warto kultywować wysiłek bohaterów"

"Polonia Christiana" o NSZ: "Gdyby nie NSZ, nie byłoby Polski"