Dnia 20 września 2012 obchodziliśmy 70. rocznicę powstania Narodowych Sił Zbrojnych – drugiej pod względem liczebności formacji Wojska Polskiego w Polskim Państwie Podziemnym.

W rocznicę powstania Narodowych Sił Zbrojnych na Placu J. Piłsudskiego w Warszawie, przy Grobie Nieznanego Żołnierza odbyły się oficjalne, państwowe uroczystości powstania NSZ, zorganizowane przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

 

Uroczystość uświetniła zmiana warty przy Pomniku-Grobie Nieznanego Żołnierza oraz Kompania Honorowa Wojska Polskiego. W uroczystości wzięli udział: Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Minister Stanisław Koziej, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Minister Beata Oczkowicz i Minister Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Stanisław Ciechanowski.

 

Minister Ciechanowski w swoim przemówieniu podkreślił, że NSZ walczyły czynnie z niemieckim socjalizmem narodowym i międzynarodowym komunizmem. Przypomniał, że żołnierze NSZ nigdy nie pogodzili się ze zniewoleniem Polski oraz że stanowili jeden z dwóch filarów powojennego powstania antykomunistycznego. Po okolicznościowych przemówieniach złożono wieńce. Na uroczystość przybyło wiele pocztów sztandarowych instytucji publicznych.

 

Dwa dni później, 22 września odbyły się uroczystości w formie konferencji zorganizowane przez Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych i Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w gmachu IPN „Przystanek Historia” przy ul. Marszałkowskiej 21/25.

 

Przed samą konferencją kombatanci, młodzi członkowie Związku Żołnierzy NSZ, zaproszeni goście i sympatycy tradycji NSZ mogli posilić się chlebem ze smalcem, herbatą i żołnierską kawą zbożową. Uroczystości rozpoczęły się o godz. 12:00 wspólnym zmówieniem modlitwy Narodowych Sił Zbrojnych, którą poprowadził kombatant i członek Zarządu Głównego ZŻNSZ Jerzy Skorupiński. Po modlitwie prezes Związku Żołnierzy NSZ Zbigniew Kuciewicz przywitał zaproszonych gości i przybliżył zebranym doniosłość rocznicy, jaką obchodziliśmy 20 września. Konferencję poprowadził wiceprezes ZŻNSZ Artur Zawisza.

 

Pierwszym mówcą był dr Bohdan Szucki, założyciel Związku Żołnierzy NSZ i jego wieloletni prezes, a obecnie Prezes Honorowy. Prezes Szucki powiedział, czym były Narodowe Siły Zbrojne i jakie miały cele. Wyraził swoje zadowolenie z obecności tak dużej ilości młodych ludzi na sali oraz z tego, że tradycja Związku będzie kontynuowana przez następne pokolenia.

 

Kolejnym mówcą był dr Jan Stanisław Ciechanowski, minister Urzędu do Spraw Kombatantów. Minister podkreślił w przemowie znaczenie walki Narodowych Sił Zbrojnych przeciw dwóm wrogom-totalitarnym systemom. Następnie minister Ciechanowski uhonorował Medalem „Pro Patria” członków Związku Żołnierzy NSZ, którzy zasłużyli się wybitnymi osiągnięciami na polu propagowania i upamiętniania walk o niepodległość Polski.

 

Medalem „Pro Partia” zostali odznaczeni: Tadeusz Czubak, Władysław Dłużniewski, Stanisława Kania, Zdzisław Konarzewski, Konstanty Kopf, Irena Kopf, Franciszek Kowalik, Grzegorz Kozak, ks. Eugeniusz Moczulski, Zygmunt Moczulski, Bohdan Szucki, Stanisław Turski, Karol Wołek, Julian Wyszomirski, Leszek Zabłocki. Medalem „Pro Memoria” zostali odznaczeni: Przemysław Czyżewski, Dawid Zadura.

 

Następnie prezes Związku Żołnierzy NSZ Zbigniew Kuciewicz podziękował ministrowi Ciechanowskiemu za wsparcie uroczyści 70-lecia NSZ, wręczając okolicznościową statuetkę od Związku Żołnierzy NSZ. W imieniu Zarządu Głównego Związku Żołnierzy NSZ sekretarz Karol Wołek wręczył okolicznościowe dyplomy, srebrne pierścienie i ryngrafy kombatantom najbardziej aktywnym w pracach Związku, kapelanom NSZ oraz historykom, którzy najbardziej byli zaangażowani w upowszechnianie rzetelnej wiedzy o Narodowych Siłach Zbrojnych.

 

Wyróżnieni zostali: Ryszard Bender, Henryk Borski, Władysław Dłużniewski, Zygmunt Goławski, ks. Ryszard Jurak, Zdzisław Konarzewski, Konstanty i Irena Kopf, Zbigniew Kuciewicz, ks. Eugeniusz Moczulski, Zygmunt Moczulski, Wojciech Muszyński, Jerzy Nachtman, Jan Podhorski, Władysław Sieradzki, Rafał Sierchuła, Jerzy Skorupiński, ks. Janusz Stępniak, Bohdan Szucki, Stanisław Turski, Zdzisław Starościak, Leszek Żebrowski. Kombatanci pochodzący z Okręgu Lublin, jednego z najliczniejszych i najaktywniejszych, mieli zostać uhonorowani Medalami „Pro Patria” oraz odznaczeniami związkowymi na lubelskich uroczystościach 70-lecia NSZ w dniu 7 października 2012.

 

Kolejnym punktem konferencji były wystąpienia historyków. Leszek Żebrowski przybliżył historię NSZ w prelekcji pod tytułem „Panoram historyczna: od Związku Jaszczurczego do Narodowego Zjednoczenia Wojskowego”. Michał Gruszczyński z GRH NSZ przybliżył postać pierwszego komendanta NSZ płk. Ignacego Oziewicza. Dr Wojciech Muszyński z IPN poruszył w swym wystąpieniu najważniejsze zagadnienia z historii i tradycji NSZ. Rafał Sierchuła z poznańskiego IPN powiedział prelekcję pod tytułem „Inspektorat Ziem Zachodnich – ku piastowskim granicom”. Z kolei Mariusz Olczak z Archiwum Akt Nowych zaprezentował wiedzę na temat okoliczności powstania oraz znaczenia dokumentów Komendy Głównej NSZ, odnalezionych w szafie rektora SGGW.

 

Po wystąpieniach historyków odbyła się premiera klipu filmowego „Narodowe Siły Zbrojne 1942-2012”, który został nakręcony specjalnie na 70-lecie powstania Narodowych Sił Zbrojnych. Reżyseria i scenariusz: Paweł Grabowski i Andrzej Turkowski; koordynacja projektu: Karol Wołek; zdjęcia: Franciszek Łapiński-Lubicz; montaż: Piotr Grabowski. Klip zrobił duże wrażenie na zebranych gościach i na ich prośbę wyświetlono go po raz drugi. Po projekcji klipu Artur Zawisza odczytał list od reżysera Jerzego Zalewskiego, który nie mógł przybyć osobiście na konferencję.

 

W kolejnej części konferencji głos zabrali sami świadkowie i uczestnicy historii Narodowych Sił Zbrojnych. Przemawiali następujący kombatanci: Jan Podhorski (b. przewodniczący Rady Naczelnej ZŻNSZ), Konstanty Kopf (b. przewodniczący Rady Naczelnej ZŻNSZ), Zygmunt Goławski (Kustosz Pamięci Narodowej). Po kombatantach NSZ głos zabrał prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Stanisław Oleksiak, który stwierdził, że tradycje i ideały NSZ i AK są zbieżne i oba związki kombatanckie niczym się nie różnią. Prezes Oleksiak pogratulował Związkowi Żołnierzy NSZ tak licznego udziału młodych ludzi na konferencji i w pracach organizacyjnych Narodowych Sił Zbrojnych.

 

Po wystąpieniach kombatantów głos zabrali przedstawiciele młodego pokolenia, zaangażowanego w kultywowanie tradycji NSZ: Przemysław Holocher z Obozu Narodowo-Radykalnego i Robert Winnicki z Młodzieży Wszechpolskiej, którzy wyrazili gotowość do kontynuowania tradycji i ideałów NSZ. Na koniec głos zabrał członek Zarządu Głównego ZŻNSZ Przemysław Czyżewski, który przybliżył funkcjonowanie i działalność Grup Rekonstrukcji Historycznych Narodowych Sił Zbrojnych. Po tych wystąpieniach oficjalna część konferencji została zakończona, a jej uczestnicy zostali zaproszeni za poczęstunek.

 

Po poczęstunku młodzież ze Stowarzyszenia Marsz Niepodległości zorganizowała Marsz NSZ, który z pocztami sztandarowymi Związku Żołnierzy NSZ, kombatantami i Grupami Rekonstrukcji Historycznych z Warszawy, Siedlec, Szczecina i innych miast, przeszedł spod gmachu IPN pod pomnik Romana Dmowskiego na Placu Na Rozdrożu. W pochodzie wzięło udział około 1500 osób. Wśród nich większość stanowiła młodzież, która uczestnicząc w pochodzie chciała w ten sposób oddać hołd żołnierzom Narodowych Sił Zbrojnych i pokazać swe przywiązanie do tradycji i ideałów tej formacji Wojska Polskiego.

 

Dla bardzo licznej grupy młodzieży udział w uroczystościach Związku, a potem w Marszu NSZ był niezwykłą okazją do spotkania się z bohaterami-kombatantami NSZ w tak licznej grupie. Konferencja, jak i wszystkie inicjatywy jej towarzyszące, odbyła się zgodnie z założonym planem i został uznana za bardzo udaną. Frekwencja była tak wielka, że nie dla wszystkich licznie przybyłych gości starczyło miejsc siedzących.

 

Karol Wołek

 

Zdjęcia: Katarzyna Małota; Nowy Ekran

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

List od Macieja Szymańskiego z Kanady do członków Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych

 

W związku z uroczystością 70-lecia powstania NSZ - życzę zebranym owocnych obrad a Kolegom weteranom Związku Jaszczurczego i Narodowych Sil Zbrojnych przesyłam serdeczne pozdrowienia.

 

Maciej Szymański, ps. "Kruczkowski"

 

Vancouver, 19.09.2012.

 

 


 

List od Marka Jurka do żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych.

 

Panie i Panowie,

Z największą czcią przesyłam wyrazy szacunku, wdzięczności i solidarności Żołnierzom Narodowych Sił Zbrojnych. Narodowe Siły Zbrojne w latach wojny i powojennego zbrojnego oporu nieugięcie walczyły o niepodległość Polski z Niemcami Hitlera, ze Związkiem Sowieckim i z kolaboracyjną władzą komunistyczną. Motywem tej walki była wierność katolickiemu powołaniu i dziedzictwu Polski.

 

Ofiara Narodowych Sił Zbrojnych stała się moralnym zaczynem dla duchowego, a potem politycznego oporu przeciw zniewoleniu Polski i systemowi komunistycznemu. Była dowodem, że komunizmowi można się przeciwstawić i można go odrzucić w całości. Dzięki ideałom, którym służyły Narodowe Siły Zbrojne, w odradzającej się Rzeczypospolitej przebudził się tak silny nurt opinii działającej na rzecz zachowania chrześcijańskiego charakteru naszej państwowości.

 

Wasza ofiara była jednak tym większa – że do daniny krwi i wolności dokładała daninę moralną. Poświęcenie Żołnierzy NSZ systematycznie bowiem obdzierano z należnej mu godności. W ten długi łańcuch „urągania męce” – by użyć słów Stanisława Wyspiańskiego – wpisują się jeszcze dziś haniebne słowa głównego doradcy urzędującego premiera, Pawła Machcewicza. Przypominam je, bo nie mogą pozostać bez publicznego protestu.

 

Dla nas – polskiej prawicy walczącej o silną Polskę wierną zasadom cywilizacji chrześcijańskiej – Wasza służba i poświęcenie jest źródłem siły i przedmiotem dumy. Prawica Rzeczypospolitej składa hołd wdzięczności Waszej służbie i walce. Będziemy wierni zasadom, za których tylu Waszych Kolegów oddało życie, za które tylu spośród Was cierpiało.

 

Oby Bóg wynagrodził Wasze poświęcenie!

 

(-) Marek Jurek
prezes Prawicy Rzeczypospolitej

 

Warszawa, 21 września RP 2012 

Napisali o uroczystościach 70-lecia Narodowych Sił Zbrojnych:

 

Nasz Dziennik - "Wrócili na karty historii"

 

wPolityce - o klipie filmowym "Narodowe Siły Zbrojne 1942-2012"

 

Wprost - "Silny naród, wielka ojczyzna". Marsz Narodowych Sił Zbrojnych w stolicy

 

Radio Wnet - o rocznicy 70-lecia powstnia Narodowych Sił Zbrojnych

 

Prawy.pl - Państwowe uroczystości 70. rocznicy powstania NSZ

 

wojsko-polskie.pl - galeria zdjęć z obchodów 70. rocznicy powstania Narodowych Sił Zbrojnych

 

Polskie Radio - 70 lat temu powstały Narodowe Siły Zbrojne