W Narodowy Dzień Niepodległości 11.11.2012 ulicami Warszawy przeszedł Marsz Niepodległości.

Patronat honorowy nad Marszem Niepodległości sprawuje Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych.

 

Obchody Narodowego Dnia Niepodległości Związek Żołnierzy NSZ rozpoczął od uczestnictwa Prezesa Zarządu Głównego Zbigniewa Kuciewicza wraz z pocztem sztandarowym Związku w uroczystościach państwowych przy Grobie Nieznanego Żołnierza. Na Palcu Marszałka Józefa Piłsudskiego zebrali się przedstawiciele najważniejszych urzędów w państwie, wszystkich rodzajów sił zbrojnych, organizacji kombatanckich i mieszkańcy Warszawy.

 

Następnie Prezes ZŻNSZ Zbigniew Kuciewicz wziął udział w pochodzie Prezydenta RP i składaniu wieńców pod pomnikami zasłużonych dla odzyskania niepodległości Polaków. Uroczystość przy Pomniku Nieznanego Żołnierza i pochód z Prezydentem RP organizował Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Kancelaria Prezydenta RP. Po uroczystościach przy Grobie Nieznanego Żołnierza sztandar Związku z Grupą Rekonstrukcji Historycznych NSZ przeniósł się na start Marszu Niepodległości, który organizowany jest społecznie od wielu lat pod patronatem Związku Żołnierzy NSZ.

 

Związek Żołnierzy NSZ jako personalna i ideowa kontynuacja Narodowych Sił Zbrojnych - jednego z filarów Polskiego Państwa Podziemnego, uczestniczył w oficjalnych uroczystościach państwowych z Prezydentem RP Bronisławem Komorowskim, a jako organizacja nakierowana na wychowanie i przekazywanie swych tradycji i ideałów kolejnym pokoleniom, sprawował patronat nad Marszem Niepodległości, na który przyszło ok. 100 tysięcy osób, w większości młodych ludzi, zafascynowanych ideałami żołnierzy NSZ i Żołnierzy Wyklętych.

 

KW

 

Prawy.pl - Galeria zdjęć

Gość Niedzielny - Galeria Zdjęć Jakuba Szymczuka

 

 

Marsz Niepodległości 11.11.2012

http://www.youtube.com/watch?v=R9S6jsdbt58

 

 

Film o Marszu Niepodległości "Marsz N":

http://www.youtube.com/watch?v=roMUh4LmJz8