Druga edycja konkursu o Żołnierzach Wyklętych pod patronatem czterech związków kombatanckich.

Fundacja im. Kazimierza Wielkiego, Gimnazjum nr 19 im. Józefa Czechowicza w Lublinie, IV Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii Sempołowskiej w Lublinie, Stowarzyszenie im. Kazimierza Wielkiego zapraszają wszystkich uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Historyczno-Literackim o Żołnierzach Wyklętych.

Relacja z podsumowania I edycji Konkursu o Żołnierzach Wyklętych.

Wydarzenie na Facebooku

 

TERMIN SKŁADANIA PRAC:  do 26 lutego 2013

 

REGULAMIN

Ogólnopolski Konkurs Historyczno-Literacki o Żołnierzach Wyklętych

Preambuła Ustawy z dnia 3 lutego 2011 r. o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych (Dz.U. z 2011 r. Nr 32, poz. 160):

"W hołdzie "Żołnierzom Wyklętym" – bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienie dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawiali się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu... "

 

I. Organizatorzy konkursu:

Fundacja im. Kazimierza Wielkiego
Gimnazjum nr 19 im. Józefa Czechowicza w Lublinie
IV Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii Sempołowskiej w Lublinie
Stowarzyszenie im. Kazimierza Wielkiego

 

II. Patronaty i instytucje wspierające:

Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych
Stowarzyszenie Społeczno-Kombatanckie Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość
Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej
Związek Zaporczyków

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych - Jan Stanisław Ciechanowski
Lubelski Kurator Oświaty - Krzysztof Babisz
Instytutu Pamięci Narodowej O/Lublin - Jacek Welter
Wojewoda Lubelski - Jolanta Szołno-Koguc
Marszałek Województwa Lubelskiego - Krzysztof Hetman
Prezydent Miasta Lublin - Krzysztof Żuk
Przewodniczący Rady Miasta Lublin - Piotr Kowalczyk
Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”
Fundacja Niepodległości
Fundacja im. Bolesława Chrobrego
Civitas Christiana Oddział w Lublinie
Prof. Piotr Pogonowski

 

Patronat medialny:

TVP Historia
Kwartalnik „Myśl.pl”
Portal „Prawy.pl”
Kwartalnik naukowy „Glaukopis”

 

Media o konkursie:

Nasz Dziennik o Konkursie: "Młodzież na tropie 'chłopców z lasu'"

Myśl24.pl o Konkursie

TVP Historia o Konkursie

Prawy.pl o Konkursie

Endecja.pl o Konkursie