W tym roku w Szczecienie, po raz trzeci świętowaliśmy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, przypadający 1 marca.

Patronat, nad pieczołowicie przygotowanymi przez różne środowiska patriotyczne obchodami Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, objął Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, podobnie jak w poprzednich latach. Na patronacie jednak się nie zakończyło, a członkowie Okręgu Szczecin ZŻNSZ czynnie zaangażowali się nie tylko w przygotowanie obchodów, ale gremialnie biorąc w nich udział.

 

http://www.youtube.com/watch?v=aq-JzkIvb3E

 

 

Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych rozpoczęły się w Szczecinie już 28 lutego spotkaniem autorskim i wykładem w lokalu Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” p. Waldemara Gałuszki, ps. „Szatan”, kombatanta, walczącego w Armii Krajowej, Zrzeszeniu Wolność i Niezawisłość oraz Narodowych Sił Zbrojnych. Pan Gałuszko promował swoją najnowszą książkę „Wojna i los”, w której opisuje swoje konspiracyjne przeżycia, przytaczając m.in. sylwetki dowódców u których w oddziałach służył.

 

W drugiej części spotkania odbyła się w ramach Patriotycznego Klubu Filmowego, projekcja filmu dokumentalnego o mjr Mieczysławie Tarchalskim ps. „Marcin”, który był jednym z dowódców p. Waldemara Gałuszki, a który walczył wspólnie z oddziałami NSZ Władysława Kołacińskiego, ps. „Żbik”. W spotkaniu m.in. wzięło udział kilkunastu członków Okręgu Szczecin Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych.

 

1 marca był dniem kulminacyjnym obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Pierwszym akcentem udziału członków ZŻNSZ było złożenie kwiatów na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie, na grobach Janiny Wasiłojć–Smoleńskiej ps. „Jachna”, żołnierza 5 Wileńskiej Brygady Armii Krajowej mjr Zygmunta Szyndzielarza ps. „Łupaszka” oraz żołnierzy Bojowego Oddziału Armii.

 

Główne obchody rozpoczęły się o godz. 18:00 na Placu Grunwaldzkim, gdzie odbył się uroczysty apel poległych. Zaprezentowane zostały także przemówienia okolicznościowe, w tym głos młodego pokolenia, dotyczące Żołnierzy Wyklętych oraz złożono kwiaty pod pomnikiem ofiar systemu komunistycznego.

 

Wystawione zostały dwa poczty sztandarowe: obok sztandaru Armii Krajowej okazale prezentował się sztandar Okręgu Szczecin Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, którego poczet stanowiły osoby z Grupy Rekonstrukcji Historycznej „Borujsko”.

 

Po uroczystościach na Placu Grunwaldzkim odbył się Marsz Pamięci Żołnierzy Wyklętych, na którym poniesiono najdłuższą w Polsce, biało-czerwoną flagę, stworzoną w hołdzie Żołnierzom Wyklętym (przygotowaną przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”). Pochód skierował się do Katedry św. Jakuba, gdzie odbyła się uroczysta Msza św. w intencji Żołnierzy Wyklętych pod przewodnictwem ks. abp Andrzeja Dzięgi. Przepełnione patriotyzmem kazanie wygłosił ks. Tomasz Kancelarczyk. W Mszy św. uczestniczył p. Antoni Rogowski ps. „Mietek”, żołnierz Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, honorowy prezes Okręgu Szczecin ZŻNSZ.

 

2 marca odbył się w lokalu Szkół Policealnych „Delta” Koncert Dla Żołnierzy Wyklętych. Na koncercie wystąpili: Sprzymierzeni, Sochan i Props a także, reprezentujący tożsamościowy nurt rocka, zespół Irydion. W koncercie udział wzięli także członkowie Okręgu Szczecin ZŻNSZ.

 

Zwieńczeniem Obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych była nscenizacja historyczna: Odwet Wyklętych, przygotowany przez grupy rekonstrukcyjne, pod przewodnictwem Grupy Rekonstrukcji Historycznej „Borujsko” w dniu 3 marca. Zaprezentowano potyczki zbrojne partyzantów z oddziałami niemieckimi oraz sowieckimi, wspartymi oddziałami KBW i MO.

 

Zaprezentowały się także osoby rekonstruujące oddziały Narodowych Sił Zbrojnych, a sztandar Okręgu Szczecin Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych wziął udział w zwieńczeniu inscenizacji, wraz z symbolicznym przekazaniem pamięci o Żołnierzach Wyklętych młodemu pokoleniu.

 

Udział Okręgu Szczecin Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych w Obchodach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych był kolejny raz znaczny, zauważony i wsparty zaangażowaniem członków Okręgu Szczecin ZŻNSZ. Żywe było zainteresowanie narodową formacją zbrojną z czasów walk z niemieckim i sowieckim okupantem, co dla nas, członków Okręgu, jest sygnałem do kolejnej wytężonej pracy nad upowszechnianiem wiedzy o Narodowych Siłach Zbrojnych, wśród których walczyło tak wielu wspaniałych Żołnierzy Wyklętych. Chwała Bohaterom!

 

Bartłomiej Ilcewicz

Sekretarz Okręgu Szczecin Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych