W dniach 22-23 czerwca 2013 po raz dziewiętnasty odbyła się Pielgrzymka Narodowych Sił Zbrojnych do Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej w Kałkowie-Godowie.

Coroczna pielgrzymka do kaplicy Narodowych Sił Zbrojnych przy Sanktuarium w Kałkowie-Godowie sięga swoją tradycją połowy lat 90-tych.W tym roku przybyło na nią ok. 300 pielgrzymów z całego kraju.

 

Pielgrzymki organizowane przez kombatantów z początku były dwudniowymi zjazdami kombatantów i ich rodzin. Z czasem, w miarę jak weterani byli coraz starsi, pielgrzymki stały się jednodniowe. W 2013 roku pielgrzymkę zorganizowało już młode pokolenie członków ZŻNSZ i powróciło do tradycji dwudniowych zjazdów członków ZŻNSZ i sympatyków NSZ. Głównymi organizatorami byli: Grzegorz Kozak – prezes Okręgu Szczecin i Karol Wołek – wiceprezes Zarządu Głównego.

 

http://www.youtube.com/watch?v=muraGqRJwZE

 

Pierwsza grupa inicjatywna ze Szczecina dotarła do Kałkowa już w piątek wieczorem. W sobotę, po śniadaniu i dołączeniu kolejnych grup pielgrzymów z Lublina, udaliśmy się kilkunastoma samochodami do Wąchocka do klasztoru cystersów. Następnie cała grupa  pojechała na Wykus, gdzie odwiedziliśmy miejsce obozowania oddziałów gen. Mariana Langiewicza, mjr Henryka Dobrzańskiego ps. ”Hubal”, mjr cc. Jana Piwnika ps. „Ponury”.

 

http://www.youtube.com/watch?v=JHtCUap9DRg

 

O godz. 17:00 odbył się wykład jednego najlepszych znawców historii podziemia niepodległościowego na ziemiach polskich historyka Leszka Żebrowskiego pod tytułem „Narodowe Siły Zbrojne a Armia Krajowa”. Na wykładzie zgromadziło się blisko 100 osób. Następnie wszyscy udali się na wspólne z kombatantami NSZ partyzanckie ognisko. Dla młodych uczestników pielgrzymki wspólne ognisko z kombatantami było wyjątkową okazją do wysłuchania opowieści z czasów ostatniej wojny, szczególnie, że kombatanci bardzo chętnie dzielili się swoimi przeżyciami.

 

Na pielgrzymce byli obecni następujący żołnierze NSZ z Warszawy, Lublina, Wrocławia, Poznania i Piaseczna: Zbigniew Kuciewicz, Jan Podhorski, Stanisław Turski, Władysław Sieradzki, Władysław Dłużniewski, Genowefa Aleksander, Jan Oszust, Kazimierz Młynarski, Aleksander Kuchciewicz, Antoni Brzusek, Henryk Atemborski, Leszek Zabłocki, Zofia Pogonowska.

 

W niedzielę, w ostatni i najważniejszy dzień pielgrzymki, członkowie ZŻNSZ z całego kraju spotkali się rano na naradzie, na której omawialiśmy bieżące sprawy Związku Żołnierzy NSZ oraz ustalaliśmy plany na przyszłość. O godz. 12:00 rozpoczęła się uroczysta Msza św., którą celebrował kustosz Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej w Kałkowie ks. Zbigniew Stanios. W imieniu ZŻNSZ głos zabrał wiceprezes Artur Zawisza. Kombatanci NSZ w imieniu Zarządu Głównego ZŻNSZ odznaczyli „Medalem pamiątkowym z okazji 70-lecia powołania Narodowych Sił Zbrojnych” obecnego kustosza Sanktuarium ks. Zbigniewa Staniosa oraz poprzedniego kustosza ks. Czesława Walę.

 

Po Mszy św. uformowano pochód z pocztów sztandarowych okręgów i kół ZŻNSZ z całego kraju, Grup Rekonstrukcji Historycznych, kombatantów i pielgrzymów i udano się do kaplicy Narodowych Sił Zbrojnych w Golgocie Martyrologii Narodu Polskiego. W kaplicy wszyscy zebrani odmówili modlitwę NSZ. Przemówił przewodniczący Rady Naczelnej płk. Jan Podhorski oraz wręczono legitymacje członkowskie ZŻNSZ kilku młodym członkom.

 

Po części oficjalnej był czas na indywidualne i grupowe spotkania z kombatantami NSZ. Kombatanci chętnie dzielili się wspomnieniami z otaczającą ich młodzieżą. Pielgrzymi mogli zwiedzić teren Sanktuarium z Golgotą, drogą krzyżową z figurami dwa razy większymi od naturalnych postaci, zwierzyniec. Dla najmłodszych szczególnie atrakcyjni byli członkowie Grup Rekonstrukcji Historycznych, którzy przywieźli ze sobą swą broń i wyposażenie.

 

Organizatorzy w 100% zrealizowali założony plan pielgrzymki. W przyszłym roku spotykamy się ponownie. Już dziś zapraszamy wszystkich, którym bliskie są ideały NSZ, do uczestnictwa w przyszłorocznej pielgrzymce do Sanktuarium Marki Boskiej Bolesnej Pani Świętokrzyskiej w Kałkowie i do kaplicy Narodowych Sił Zbrojnych.

 

Karol Wołek

 

Nasz Dziennik o pielgrzymce NSZ do Kałkowa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Narodowe Siły Zbrojne u Matki Bożej Bolesnej

Z Karolem Wołkiem, wiceprezesem Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, rozmawia Izabela Kozłowska.

 

Kilkaset osób uczestniczy w tradycyjnej pielgrzymce Narodowych Sił Zbrojnych (NSZ) do sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Pani Świętokrzyskiej w Kałkowie-Godowie...

– Pielgrzymka ta odbywa się od połowy lat 90. Jest ważnym wydarzeniem, w którym uczestniczą kombatanci Narodowych Sił Zbrojnych, ich rodziny oraz przyjaciele i sympatycy NSZ. Ponadto są członkowie Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, harcerze, uczniowie. Tak naprawdę udział mógł wziąć każdy, dla kogo ideały Narodowych Sił Zbrojnych, ideały formacji takich jak: Narodowe Zjednoczenie Wojskowe, Narodowa Organizacja Wojskowa i Związek Jaszczurczy są bliskie.

 

Od lat pielgrzymka odbywa się do kałkowskiego sanktuarium. Nie jest to jednak miejsce przypadkowe...

– Dokładnie tak. Przy sanktuarium w Kałkowie-Godowie mieści się golgota, będąca Martyrologium Narodu Polskiego. Właśnie w tej golgocie znajduje się kaplica Narodowych Sił Zbrojnych, do której od lat pielgrzymujemy.

 

Jaki jest cel pielgrzymki?

– Pielgrzymka ma kilka zasadniczych celów. Przybywamy do sanktuarium, by wspólnie modlić się. Centralnym punktem pielgrzymki jest Eucharystia, która dziś będzie sprawowana o godz. 12.00. Po Mszy św. przemaszerujemy do kaplicy Narodowych Sił Zbrojnych, gdzie zostanie odmówiona modlitwa. W przemarszu weźmie udział kilkadziesiąt sztandarów, m.in. z okręgów i kół NSZ przybyłych z całej Polski.

Ponadto poprzez spotkania z kombatantami realizujemy cel historyczny, patriotyczny naszej pielgrzymki, która także edukuje – szczególnie młodych ludzi w niej uczestniczących. W tym roku wysłuchaliśmy wykładu historyka Leszka Żebrowskiego, który mówił na temat: „Narodowe Siły Zbrojne a Armia Krajowa”.

W czasie tej pielgrzymki spotykamy się w gronie bliskich sobie ludzi. Dlatego ma ona także cel towarzyski. Na tej uroczystości religijno-patriotycznej spotykają się przyjaciele i młodzi członkowie Związku Żołnierzy NSZ, uczniowie, harcerze, strzelcy i sokoły z kombatantami NSZ i ich rodzinami. Atmosfera jest bardzo koleżeńska, przyjazna. Trwają długie oraz fascynujące rozmowy, w czasie których kombatanci dzielą się wspomnieniami, zaś młodzi uczestnicy pielgrzymki z zapartym tchem ich słuchają. To niesamowita okazja do osobistego poznania kombatantów i ideałów, jakie przez całe życie były im bliskie. Dlatego też nasza pielgrzymka jest żywą lekcją historii.

 

Młodzi ludzie chętnie uczestniczą w pielgrzymce?

– Początkowo w pielgrzymce brali udział głównie kombatanci NSZ wraz z rodzinami. Niewielką grupę stanowiły osoby spoza środowiska kombatanckiego. Od kilku lat do kombatantów i ich rodzin dołącza coraz większa grupa społeczeństwa, która chce kultywować tradycję NSZ. Od około 2006 roku w pielgrzymce uczestniczy także coraz liczniejsza grupa młodzieży będącej członkiem Związku Żołnierzy NSZ.

Sami kombatanci jednogłośnie postanowili, że nie chcą, aby wraz z ich śmiercią zniknęła i zostały zapomniane: tradycja Narodowych Sił Zbrojnych – o które walczyli, narażając swoje życie oraz ideały – za które ich przyjaciele przelali swoją krew. Dlatego też obecność młodych Polaków, chcących kultywować tę tradycję, jest zarówno dla kombatantów bardzo ważna, jak i dla przyszłych pokoleń. Wszystkich zainteresowanych Narodowymi Siłami Zbrojnymi zapraszamy na naszą stronę internetową nsz.com.pl.

Dziękuję za rozmowę.


Izabela Kozłowska

 

Nasz Dziennik, 23.06.2013 r.