Trzeci numer "Szczerbca" - biuletynu Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych - ukazał się w listopadzie 1992 roku. Ma 44 strony. Obok przedstawiamy wygląd pierwszej strony, a poniżej spis treści biuletynu.

 

 

 

* * * - Bohdan Szucki - str. 1
Kronika związku - str. 3

Poświęcenie sztandaru w Warszawie (3); Poświęcenie sztandaru w Lublinie (3); Sesja naukowa w Mławie (4); Msza święta w Zakrzówku (5); Odsłonięcie tablicy w Szyszkach (5); Rocznice oddziału kapitana "Żbika" - Henryk Mączka (5); Światowy Zjazd Kombatantów Polskich (6); Odsłonięcie tablicy w Grodzisku (7); Zlot żołnierzy NSZ w Zagnańsku (7); Poświęcenie sztandaru w Mławie (7); Krzyż Narodowego Czynu Zbrojnego (8).

 

Z żałobnej karty - str. 9
Odszedł Pułkownik Antoni Bohun-Dąbrowski - Piotr Szucki - str. 10
Zmarł Pułkownik Tadeusz Zieliński "Wujek" - Marcin Zaborski - str. 17

Światowy Zjazd Kombatantów Polskich - str. 21

Relacja ze zjazdu - Piotr Szucki (21); Ojciec Święty raduje się razem z Wami - kardynał Angelo Sodano (25).

Zlot w Zagnańsku - Stanisław Lisowski - str. 26
Z obrad Sejmu - str. 28
Z obrad Senatu - str. 34
O NSZ pisali - str. 37
Zbrodniarz aresztowany - Marcin Zaborski - str. 38

Wiadomości organizacyjne - str. 40

Lista zarządów okręgów związku (40); Zarząd Główny (42); Z prac Komisji Weryfikacyjnej przy Zarządzie Głównym (42); Zawiadomienie (43); Od redakcji (43).