Czwarty numer "Szczerbca" - biuletynu Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych - ukazał się w kwietniu 1993 roku. Ma 104 strony. Obok przedstawiamy wygląd pierwszej strony okładki, a poniżej spis treści biuletynu.

 

 

Słowo Prymasa Polski - str. 1
* * * - Bohdan Szucki - str. 2
Pięćdziesiąta rocznica powołania Narodowych Sił Zbrojnych - Piotr Szucki - str. 6

 

Msza w katedrze polowej Wojska Polskiego (6); Przed Grobem Nieznanego Żołnierza (10); Wizyta u marszałka Sejmu (16); Akademia (16); Poświęcenie tablicy pamiątkowej (27); Sesja naukowa (31); Wydawnictwa (32); Korespondencja (34); Echa prasowe (38).

 

Prawda o Narodowych Siłach Zbrojnych - Leszek Żebrowski - str. 40
Utrwalacze władzy ludowej o NSZ - Piotr Szucki - str. 50
Maglowanie Narodowych Sił Zbrojnych - Leszek Żebrowski - str. 60
Kilka pytań do generała Rozłubirskiego - Jerzy Ślaski - str. 69
Bartek z Baraniej Góry - Barbara Kawecka - str. 73
"Szczerbiec" z Opoczna - Jerzy Kucharski - str. 77

W sądach i w prokuraturze - przed laty i dzisiaj - str. 79

W Łodzi (79); W Rzeszowie - Piotr Woźniak (82); W Bydgoszczy (85); W Siedlcach (88).

 

Jeszcze o Zjeździe Kombatantów - str. 91

Żołnierski akord - Maciej Panecki (91); Murzyn zrobił swoje - oświadczenie poseł Danuty Wierzbickiej (93); Protest - Piotr Kosobudzki (96).

 

Kronika związku - str. 97

Krzyże Partyzanckie dla żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych (97); Pięćdziesiąta rocznica powołania Narodowych Sił Zbrojnych (97); W Okręgu Lubelskim - Ludwik Meresta (98); Uroczystości w Wojsławicach - Marek Grzesiuk (99); Wizyta u prymasa (100).

 

Wiadomości organizacyjne - str. 101

Lista zarządów okręgów związku (101); Zarząd Główny (103); Z prac Komisji Weryfikacyjnej przy Zarządzie Głównym (103); Z listów (104); Od redakcji (104).