Szósty numer "Szczerbca" - biuletynu Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych - ukazał się w czerwcu 1994 roku. Ma 136 stron. Obok przedstawiamy wygląd pierwszej strony okładki ze sztandarem Zarządu Głównego ZŻNSZ, a poniżej spis treści biuletynu.

 

 

* * * - Bohdan Szucki - str. 1
Narodowe Zjednoczenie Wojskowe 1945-1956 - Leszek Żebrowski - str. 2
Rehabilitacja Stanisława Kasznicy - str. 8
"Kret" a sprawa polska - Marek J. Chodakiewicz - str. 13
Opis wydarzeń w Gąsiorówku w dniu 6.02.1943 roku - Witold Grzebski - str. 21
Sprawozdanie z pobytu w Kraju - Leonard Zub-Zdanowicz - str. 28
45 zasad zniewalania - str. 36
Ojczyzna - Leszek P. Czajkowski - str. 41

 

Z lat walki - str. 42

Krzyż Narodowego Czynu Zbrojnego. Odznaczeni w 1944 r. (42); Bilans strat - Piotr Kosobudzki (44); Oddział lotny - A. Tutak (46); Przed "Burzą" - A. Tutak (47); OPŻ - Obwodowy Patrol Żandarmerii, VIII 1944-IX 1945 - A. Tutak (48); Informacja o szkoleniu wojskowym i ideologicznym - Marian Krasuski (52); Kurs podchorążych w Załogach - Stanisław Gadomski (53); Moja pierwsza udana akcja - Andrzej Chodkowski (54); Wincenty Sowa - "Vis" - Bogusław Kopacz (55); Bój pod Borowem - Józef Poray-Wybranowski (59); Polegli pod Pogwizdowem - Czesław German (61); Karol Sęk - Marian Krasuski (63); Partyzanci sterowani przez Chruszczowa (64); PPR działa (65); UB i opozycja - Stanisław Świercz (66); Pamięć i cześć - Czesław Czaplicki (70); Opinia biegłego o NSZ (72); Czy można ich zostawić w spokoju? - Marian Bobolewski (73).

 

Walne Zebranie Delegatów ZŻNSZ, Warszawa 19.03.1994 r. - str. 74

Protokół (74); Przemówienia (77); Sprawozdanie prezesa związku Bohdana Szuckiego (82); List do Ojca Świętego (88); List do prymasa Polski (89); Protest (89); Statut Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych (91).

 

Kronika - str. 98

Uroczystości w Zagnańsku (98); Poświęcenie sztandaru w Gdańsku - Stanisław Smolarz (98); Porozumienie w Kraśniku (99); Odsłonięcie tablicy w Przasnyszu (99); Poświęcenie tablicy w Uniejowie (99); Ekspozycja w Muzeum Wojska Polskiego (99); Poświęcenie sztandaru w Katowicach - Tadeusz Lachowski (99); Msza w Warszawie (100); Msza w Radomiu (100); Wizyta żołnierzy NSZ u prymasa (100); Uroczystości w Siedlcach - Zygmunt Goławski (100); Uroczystość w Australii (102); Krzyż Narodowego Czynu Zbrojnego (102); Wieści z Białostocczyzny - Henryk Sikorski (102); W Sejmie (102); Dekoracja w Kielcach - Czesław German (102); Kombatanci u prymasa (104); Demonstracja kombatantów pod Sejmem (104); Uroczystości w Stalowej Woli - Bogusław Kopacz (105); Walne Zebranie Delegatów (105); Wyrok w Lublinie (105); Uroczystość w Chicago - Jerzy Gnat, Stefan Marcinkowski (106); Uroczystość w Szczecinie - Zdzisław Pasierbski (106); Uroczystość w Montrealu - Maciej Szymański (107); Krzyż Narodowego Czynu Zbrojnego - listy odznaczonych (108); Nominacja (111).

 

Wiadomości bieżące - str. 112

Śp. płk Eugeniusz Kerner "Kazimierz" - Czesław Bednarski (112); Z żałobnej karty - Okręg Lubelski (112); Śp. Hervé Labordère - Bohdan Szucki (112); List do państwa Labordère (113); Śp. Maria Zub-Zdanowicz (113); Życie na gorąco (114); Deklaracja Społecznej Rady Prezydenckiej ds. Kombatantów (115); Ustawa sprawiedliwości dziejowej - Jerzy Kucharski (118); Ekspozycja formacji zbrojnych obozu narodowego - Z. Gnat-Wieteska (119); Porozumienie (121); Pierwszy odnaleziony sztandar NSZ (122); List do "Sztafety" - Marek J. Chodakiewicz (122); Sprostowanie - Bohdan Szucki (124); Wydawnictwa - Piotr Szucki (125); Apel Zarządu Głównego - Bohdan Szucki (129); Lista zarządów okręgów związku (130); Zarząd Główny (132); Skład osobowy naczelnych władz związku (132); Z listów (133); Od redakcji (136).