Dziesiąty numer "Szczerbca" - biuletynu Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych - nosi datę: styczeń 2000. Ma 344 strony. Obok przedstawiamy wygląd pierwszej strony okładki, a poniżej prezentujemy spis treści biuletynu. Można też m.in przeczytać wstęp autorstwa prezesa związku, teksty dotyczące Mirosława Ostromęckiego, piosenki i wiersze oraz życiorys Tadeusza Wichrowskiego "Wichra".

 

 

 

Wstęp - Bohdan Szucki - str. 3
Relacja z Walnego Zebrania - Witold Grzebski - str. 5
Rejestr dokonań materialnych (część II) - Anna Chybowska - str. 47

Pamięci Mirosława Ostromęckiego - str. 74

Autobiografia - Mirosław Ostromęcki (74); List Juliana Tuwima do Heleny Ostromęckiej (78); List kardynała Sapiehy (79); Opinia Biura Prezydialnego K.R.N. (79); Raport ppłk. Różańskiego (80); Odpowiedź Bieruta (82); Podziękowanie kardynała Sapiehy (84); Twardziel - o moim Ojcu - Andrzej Ostromęcki (84); Przemówienia na pogrzebie Mirosława Ostromęckiego (86); Krótki życiorys Mirosława Ostromęckiego - Bohdan Szucki (90)

 

Pół wieku polityki czyli rzecz o obronie czynnej - Wiesław Chrzanowski - str. 92
"Kret" a sprawa polska (część II) - str. 96
Pamięć oficjalna w PRL - Kazimierz Krajewski - str. 124

Piosenki i wiersze - str. 138

Hymn młodych (138); Błękitne rozwińmy sztandary (138); Marsz żołnierski - Zbigniew Kraszewski (139); Piosenka żołnierska - Zbigniew Kraszewski (140); Hymn Polski Podziemnej - Zbigniew Kraszewski (141)

 

Z lat walki - str. 142

"Walka" rok I, nr 17, 2 sierpnia 1940 - Stanisław Piasecki (142); Rozkaz bojowy (143); Rozkaz specjalny (144); Batalion Ochrony Kwatery Głównej NSZ - Zbigniew Gnat-Wieteska (145); Narodowe Siły Zbrojne w Powstaniu Warszawskim - Bolesław Żukowski (148); Wspomnienie - Janina Skoczyńska (151); Boże Narodzenie - Danuta Ladomirska (151); Koniec NSZ - Tomasz Wolfram (152); Daleki marsz - Andrzej Solak (157); Narodowe Siły Zbrojne w Mrozach - Jan Zalewski (160); Strzęp życiorysu "bezpartyjnego" komunisty Michała Roli-Żymierskiego czyli mord sądowy - Tadeusz Baran (163); Ostatnia walka "Puszczyka" (166); Niezwykła parafia - Bogdan Żurek (168); Jadwiga Goryszewska ("Iga") - Jadwiga Goryszewska "Iga" (169); Sylwetki (nie) zapomniane - matka i córka - Marek Jan Chodakiewicz (175); Ostatni z Komendy Okręgu XIII - Hipolit Kaliszewski "Marek" - Kazimierz Litwiejko (177); Nie pozwolimy pani zamordować - Małgorzata Kosewska (180); Śp. Władysław Tadeusz Stumpf - Bogdan Znowski (181); Tadeusz Wichrowski "Wicher" - Daromil Miarczyński (182)

 

Kronika - str. 185

Spotkanie wielkanocne w Siedlcach (185); Odsłonięcie tablicy w Sosnowcu (185); Drużyna harcerska NSZ w Poznaniu (185); Spotkanie u wojewody lubelskiego (185); Poświęcenie tablicy w Ciechanowie (185); Odsłonięcie tablicy katyńskiej w Warszawie - Witold Grzebski (185); Msza św. w Poznaniu (186); Apel poległych w USA - Jerzy Gnat (186); Poświęcenie tablicy w Zakrzówku (186); Uroczystość w Mrozach (187); Odznaczenie sztandaru Okręgu Pomorskiego ZŻNSZ - Czesław Kowalczyk (187); Uroczystość w Kałkowie (187); Poświęcenie krzyża w Poznaniu (187); Uroczystość w Szumowie (188); Dzień Polskiego Państwa Podziemnego - Władysław Matkowski (188); Odsłonięcie pomnika k. Zagnańska (188); "Żołnierze wyklęci" w Poznaniu (188); Konferencja w Radomiu (188); Poświęcenie pomnika w Kraśniku (188); Spotkania w Warszawie (188); Uroczystości w Poznaniu (189); Poświęcenie panteonu w Rudniku (189); Uroczystość w Tykocinie (189); Tablica w Lublinie (189); Msza św. w Warszawie (189); Nadanie Odznaki Brygady Świętokrzyskiej - Jerzy Gnat (189); Koncert w Warszawie (189); Zbiory archiwalne płk. W. Jaxy-Marcinkowskiego (189); Spotkanie w Warszawie (190); Opłatek u prymasa (190); Spotkanie opłatkowe w Wołominie (190); Powołanie Rady Fundacji Polskiego Państwa Podziemnego (190); Msza w intencji Stanisława Korwina-Jaworskiego (190); Spotkanie wielkanocne w Warszawie (190); Spotkanie wielkanocne w Poznaniu (190); Promocja książki o NSZ w Powstaniu Warszawskim (190); Obelisk w Szczecinie (190); "Żołnierze wyklęci" w Sejmie (190); Sesja w Krakowie (191); Odsłonięcie tablicy w Wiśle (191); Apel poległych w USA - Jerzy Gnat (191); Odsłonięcie tablicy w Warszawie (191); Walny Zjazd SPK - Jerzy Gnat (191); Poświęcenie miejsca spoczynku Kazimierza Wierzbickiego (192); Walne zebranie w Gdańsku (192); Msza św. w Olesznie (192); Uroczystości w Kałkowie - Anna Chybowska (192); Msza św. w Kielcach (192); Święto Żołnierza w Chicago - Jerzy Gnat (193); Plac NSZ w Wołominie (193); Msza św. w Krakowie (193); Obrady ŚZŻAK (193); Odsłonięcie tablicy w Mrozach (193); Zebranie w Kielcach (193); Poświęcenie sztandaru w Chełmie (193); Uroczystość w Warszawie (193); Sympozjum naukowe o NSZ (193); Akademia w gimnazjum w Lublinie - Bohdan Szucki (194); Sesja naukowa w Warszawie (194); Msza św. w intencji "Żbika" (194); Uroczystość w Zielonej (194); Opłatek w Warszawie (194); "Żołnierze wyklęci" w Lublinie (194); Zebranie kombatantów w Łodzi (194)

 

Wiadomości bieżące - str. 195

Z żałobnej karty (195); Unieważnienie wyroku (198); List do senatora - Bohdan Szucki (201); Do pojednania trzeba dwojga - Grażyna Dziedzińska (202); Uchwała III Walnego Zjazdu Związku Żołnierzy NSZ (204); Więzienie "Moabit" w Berlinie (205); Ronda w Radomiu - Stanisław Prażmowski (206); Protokół z posiedzenia Rady Naczelnej (207); Kłamstwa na głos - Wojciech Duda (209); O Ustawie o kombatantach (210); Odmowa wszczęcia postępowania przez prokuraturę w Radomiu (213); Ustanowienie Dnia Polskiego Państwa Podziemnego (215); Uchwała Sejmu RP z 11.09.1998 w sprawie ustanowienia Dnia Polskiego Państwa Podziemnego (230); Polskie Państwo Podziemne - Józef Garliński (230); Czwarta bitwa o PAST-ę - Maciej Kledzik (232); Pismo przewodniczącego Rady Naczelnej ZŻNSZ do Premiera - Mirosław Ostromęcki (236); Odpowiedź podsekretarza stanu - Robert Lipka (238); Wniosek o zmianę projektu ustawy - Witold Grzebski (239); List "zbowidowców" do Premiera - Józef Kamiński (239); Odpowiedź Jerzego Woźniaka (241); List prezesa do "Szańca Chrobrego" - Bohdan Szucki (243); Notatnik Bellony - Scriptor (244); Ludowe Wojsko Polskie - Jerzy A. Treliński (246); Oświadczenie poselskie Urszuli Wachowskiej (247); Listy w sprawie Barbary Otwinowskiej (248); Nasz kapelan - Jerzy Kucharski (250); List otwarty o telewizji publicznej (251); Unieważnienie wyroku na Włodzimierza Chodkowskiego (254); Tajemniczy sztandar - Daromil Miarczyński (255); Odmawiają upamiętnienia bohaterów - Jerzy Nachtman (256); Tablica na budynku NOT - ciąg dalszy - Jan Podhorski (256); NSZ uczczone po dziesięcioleciach - Grażyna Dziedzińska (257); Profesorska pewność siebie - Leszek Żebrowski (259); Sanktuarium Bolesnej Królowej Polski na ziemi świętokrzyskiej - Jan Zalewski (265); Bandyckie korzenie PRL - Krzysztof Dowojno (268); List do biskupa polowego Wojska Polskiego - Bohdan Szucki (272); Projekt inskrypcji na Grobie Nieznanego Żołnierza - Witold Grzebski (273); Żołnierze wyklęci - Wojciech Woj (274); Pomnik "Żołnierzy Wyklętych" (276); Rocznica powstania Związku Jaszczurczego - Jerzy Nachtman (279); 27 września - Dzień Polskiego Państwa Podziemnego (279); Wolność kichania - Zdzisław Jagodziński (281); Odkłamywanie NSZ - Grażyna Dziedzińska (282); Historyczny proporzec - Zdzisław Soska (285); Czarny humor socrealizmu - Tadeusz Baran (287); Nie bójmy się umierać! - Stanisław Smolarz (289); W dziesiątą rocznicę utworzenia Związku Żołnierzy NSZ - Stanisław Smolarz (290); Wieści z Londynu - Jerzy A. Treliński (294); Jeszcze "Desperados-NSZ?" - Jerzy A. Treliński (301); Brygada Świętokrzyska NSZ - Jerzy A. Treliński (302); Na manowcach dialogu - Leszek Żebrowski (304); Polacy na frontach II wojny światowej - Jerzy A. Treliński (308); Polacy na frontach II wojny światowej 1939-1945 - Jerzy A. Treliński (310); Czy rzeczywiście z charakterem? - Jerzy A. Treliński (313); Teczka specjalna Stalina - raporty NKWD z Polski - Jerzy A. Treliński (314); Głos Kombatanta z Prowincji - Stanisław Świercz (318); Wyjaśnienie - Jerzy A. Treliński (319); NSZ w Powstaniu Warszawskim - Maciej Kledzik (320); Oddziały i żołnierze NSZ w Powstaniu Warszawskim - Jerzy A. Treliński (322); NSZ pisze swą historię - Rafał E. Stolarski (325); Historia Polski - wademekum - Jerzy A. Treliński (326); Z listów (329); Zarząd Główny ZŻNSZ (337); Lista zarządów okręgów związku (337); Skład osobowy naczelnych władz ZŻNSZ (339); Od redakcji (340); NSZ w Internecie (340)