W dniu 9 lutego 2019 roku przeżywszy 103 lata odszedł na wieczną wartę ppłk Zbigniew Larendowicz ps. „Wicher” - jeden z najstarszych weteranów podziemia narodowego, komendant obwodu Narodowej Organizacji Wojskowej w Leżajsku.

 

 

Urodził się 15 listopada 1916 roku w Leżajsku. W 1927 roku rozpoczął naukę w Gimnazjum im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku. W tym samym roku wstąpił do drużyny harcerskiej mieszczącej się przy leżajskim gimnazjum. W 1934 roku ukończył Kurs Przysposobienia Wojskowego I i II stopnia. W latach 1935-1936 pełnił funkcję szefa hufca szkolnego ZHP w tymże gimnazjum. Po zdaniu matury wstąpił do Wojska Polskiego. W 1938 roku ukończył Wołyńską Szkołę Podchorążych Rezerwy Artylerii. Podczas inwazji niemiecko-sowieckiej na Polskę we wrześniu 1939 roku został zmobilizowany w stopniu podporucznika do 24. pułku artylerii lekkiej.

Fundacja im. Kazimierza Wielkiego i Sekcja Sportowo-Obronna przy Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych zapraszają do udziału w III Nocnym Marszu Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

 

Rajd współorganizuje: Okręg Lubelski ZŻNSZ, Lubelskie Zrzeszenie Mauy Thai oraz Waleczna Lubelszczyzna.

 

Rajd odbędzie się w nocy z 16 na 17 lutego 2019 roku na trasie: Lasy Kozłowieckie, Nadleśnictwa Lubartów (Lubelszczyzna).

 

Patronem tegorocznego Marszu będzie kapitan Mieczysław Pazderski „Szary”, a także jego żołnierze. Mieczysław Pazderski był żołnierzem Wojska Polskiego.

W dniu 24 stycznia 2019 r o godzinie 14 w Wojskowej Komendzie Uzupełnień, w Szczecinie odbyła się miła uroczystość dla rodziny  oraz dla Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, poświęcona awansowi wojskowemu śp. kpt NSZ/AK Bronisława Kwiatkowskiego o pseudonimach „Czarny”, „Gracjan”, „Aleksander” i „Wiesław Mróz” .

 

Śp. kpt. Bronisław Kwiatkowski, urodzony w dniu 17 czerwca 1915 r. w Łęgu k/Włocławka. Po maturze w 1936r. i rocznej podchorążówce 15 Pułku Piechoty w Toruniu w 1938 r. od 1 września 1939 r. uczestnik wojny z Niemcami z awansem na  podporucznika.

Szefowa Muzeum KL Ravensbrueck Insa Eschebach skrytykowała w wywiadzie dla „Frankfurter Allgemeine Zeitungˮ obecność Polaków z opaskami NSZ w czasie uroczystości rocznicowych wyzwolenia niemieckiego obozu koncentracyjnego.

Narodowe Siły Zbrojne były najbardziej antyniemiecką formacją zbrojną Polskiego Państwa Podziemnego. Dokumenty sił bezpieczeństwa III Rzeszy określały NSZ jako: „najbardziej prężnie zorganizowany i dowodzony nielegalny związek polski” – gen. Reinhard Gehlen, Szef Wydziału „Obce Armie Wschód” w niemieckim Dowództwie Wojsk Lądowych.

W dniu 20 stycznia 2019 roku reaktywowany został Okręg Lubelski ZŻNSZ.

 

 

Podczas Walnego Zebrania zostały wybrane nowe władze. Prezesem Okręgu wybrany został Wojciech Rowiński, wiceprezesem Marcin Dzieniewski, skarbnikiem Tamara Owczarewicz, sekretarzem Rafał Prost.

 

Informujemy, że przedstawicielem Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych na uroczystości upamiętniającej 74. rocznicę wyzwolenia niemieckiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz w dniu 27.01.2019 roku będzie kpt. Maria Kowalewska ps. "Myszka" - żołnierz Narodowych Sił Zbrojnych, powstaniec warszawski, córka więźnia KL Auschwitz Teofila Biedermanna, który został zamordowany w niemieckim obozie koncentracyjnym Auschwitz.

 

 

 

 

 

 

 

 

Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Koło Chicago serdecznie zaprasza na spotkania z historykiem i publicystą Leszkiem Żebrowskim.

 

Tematami spotkań będą:

- "Ojcowie Niepodległości" - 10 stycznia

- "Problem suwerenności Polski" - 11 stycznia

- "Aktualna polityka historyczna państwa polskiego" - 12 stycznia

- "Stosunki polsko-żydowskie" -13 stycznia

 

 Wstęp bezpłatny

 

 

13 grudnia 2018 roku w Warszawie na pierwszym posiedzeniu obradowała nowa Rada Naczelna ZŻNSZ.

 

Uczestniczyli: przewodniczący Grzegorz Kozak, wiceprzewodniczący  por. Mieczysław Cybulski, sekretarz Bogdan Ścibut, członkowie: kpt. Leszek Zabłocki, Leopold Dmochowski, Mieczysław Korzeniewski oraz przedstawiciele Prezydium Zarządu Głównego: Izabela Strojek i Karol Wołek.

 

Rozpatrywano zagadnienia dotyczące wspierania kombatantów w uzyskiwaniu przysługujących im uprawnień, popularyzacji historii Narodowych Sił Zbrojnych, przestrzegania okresu kandydackiego w procesie  przyjmowania nowych osób do Związku.

Sprawozdanie z działalności Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych

za okres: 9.04.2016–6.10.2018

 

Skład Prezydium Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych na koniec kadencji:

Karol Wołek – Prezes

Grzegorz Kozak – Wiceprezes

Wojciech Rowiński – Skarbnik

Bartosz Tomczak – Sekretarz

Alicja Siałkowska – Członek

Ireneusz Pająk – Członek

Serdeczne podziękowania należą się Kol. Andrzejowi Churskiemu i Kol. Rafałowi Sierchule, którzy ze względów osobistych nie mogli kontynuować swojej pracy w ramach Prezydium Zarządu Głównego ZŻNSZ.

 

2 grudnia br. w Janowie Lubelskim odbył się IV Rajd Pieszy im. kpt. Wincentego Sowy ps. „Vis”.

 

Rajd został zorganizowany przez Fundacja im. Kazimierza Wielkiego przy współpracy z: Muzeum Regionalne w Janowie Lubelskim, Sekcją Sportowo-Obronna Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, Stowarzyszeniem im. Kazimierza Wielkiego, Zoom Natury.

 

Wydarzenie zostało objęte patronatem medialnym TVP 3 Lublin oraz Radio Lublin.