20 września 2019 r. w Lublinie odbyły się uroczystości 77. rocznicy powołania Narodowych Sił Zbrojnych. Uroczystości rozpoczęły się przy pomniku Narodowych Sił Zbrojnych, gdzie delegacje władz państwowych, samorządowych i organizacji społecznych złożyły okolicznościowe kwiaty.

 

Kwiaty złożyli: w imieniu Marszałka Województwa Lubelskiego wicemarszałek województwa Zbigniew Wojciechowski, w imieniu Prezydenta Miasta Lublin wiązankę złożyli pan Zdzisław Niedbała oraz Pani Anna Augustyniak, Wojewódzki Urząd Marszałkowski reprezentował Andrzej Pruszkowski, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie - dr Rafał Drabik, Piotr Patkowski – doradca Premiera Mateusza Morawieckiego,

21 września 2019 r. w Rogoźnie odbyły się uroczystości 77. rocznicy powołania Narodowych Sił Zbrojnych, podczas których odsłonięto tablicę pamiątkową ku czci ppor. Leona Cybulskiego ps. „Znicz”. Organizatorem uroczystości był Okręg Wielkopolski Związku Żołnierzy NSZ z Prezesem Bartoszem Tomczakiem na czele oraz władze miasta i powiatu w Rogoźnie.

 

Uroczystości w Rogoźnie rozpoczęły się mszą świętą w intencji ppor. Leona Cybulskiego ps. „Znicz” oraz żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych w kościele pw. Ducha Świętego w Rogoźnie. Po uroczystej mszy świętej nastąpiło odsłonięcie tablicy poświęconej pamięci ppor. Leona Cybulskiego, żołnierza Narodowych Sił Zbrojnych.

22 września 2019 r. na cmentarzu w Rogowie w ramach uroczystości 77. rocznicy powołania Narodowych Sił Zbrojnych odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej ku czci śp. płk. Andrzeja Kiszki ps. ” Dąb”.

 

Uroczystości rozpoczęły się mszą św. w intencji płk. Andrzeja Kiszki oraz  żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych z udziałem pocztów sztandarowych: 12 Brygady Zmechanizowanej oraz Okręgu Szczecin Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych.

 

Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych serdecznie zaprasza na Uroczystości 75. rocznicy powołania Brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych, które odbędą się w Warszawie w dniu 11.08.2019 r.

 
Plan ogólnopolskich uroczystości:
 
10:00 – Msza św. w Katedrze Polowej Wojska Polskiego, ul. Długa 13/15, Warszawa (50 min.)

12:00 – Uroczystości przy Grobie Nieznanego Żołnierza, Plac Józefa Piłsudskiego, Warszawa (1 godz.)

 - przemówienia

- Apel Pamięci, salwa honorowa

- złożenie wiązanek

14:30 – Uroczystości w Centrum Konferencyjnym MON, ul. Żwirki i Wigury 9/13, Warszawa (3 godz.)

- Modlitwa NSZ

- przywitanie zaproszonych gości

- przemówienia zaproszonych gości

- ceremonia wręczenia odznaczeń

- prelekcja historyka Leszka Żebrowskiego

- koncert patriotyczny

- catering

 
 

Rys historyczny: Oddziały partyzanckie Akcji Specjalnej NSZ z województwa świętokrzyskiego i lubelskiego skoncentrowano w powiecie Opatów. W dniu 11.08.1944 dowództwo nad skoncentrowanymi oddziałami NSZ, z których powołano Brygadę Świętokrzyską objął mjr/płk Antoni Szacki ps. „Bohun”, „Dąbrowski”.

Upamiętniamy 75. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.

 

Pamiętamy o żołnierzach Wielkiej Polski - żołnierzach wojskowych formacji narodowych, którzy ryzykowali swoim życiem, żebyśmy dziś mogli żyć w wolnej Polsce i sami decydować o swej przyszłości i swoim sposobie życia. Suwerenność jest cenna.

 

 

Z okazji 75.rocznicy Operacji „Ostra Brama” w dniach 6-8 lipca 2019 r. odbyły się trzydniowe uroczystości na Litwie, zorganizowane przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Ambasadę RP w Wilnie.

Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych reprezentowała grupa członków z Okręgów Łomżyńskiego i Białostockiego, wśród których znalazł się weteran NSZ Leopold Dmochowski ps. „Sęk”. Wśród sztandarów obecnych na uroczystościach znalazł się również sztandar Związku Żołnierzy NSZ.

W dniach 29-30 czerwca 2019 r. odbyła się jubileuszowa XXV pielgrzymka Narodowych Sił Zbrojnych do Sanktuarium Matki Boskiej, Bolesnej Królowej Polski, Pani Ziemi Świętokrzyskiej w Kałkowie. Tradycję corocznych pielgrzymek do Kałkowa zapoczątkowali weterani Narodowych Sił Zbrojnych, których staraniem powstała pierwsza w Polsce kaplica poświęcona NSZ, usytuowana w Golgocie – Martyrologium Narodu Polskiego.

 

Tegoroczną pielgrzymkę uświetnił swoją obecnością projektant i wykonawca kaplicy NSZ kpt. Stanisław Wierzchucki ps. „Błyskawica”. Wraz z nim pielgrzymowało kilkunastu kombatantów, żołnierzy podziemia narodowego, którzy na spotkaniach zorganizowanych w trakcie trwania pielgrzymki, dzielili się z młodszymi uczestnikami swoimi wspomnieniami i refleksjami z okresu walki o niepodległość Polski. Do Kałkowa przyjechali członkowie Związku Żołnierzy NSZ, rodziny żołnierzy NSZ i sympatycy tradycji NSZ z całej Polski.

 

Serdecznie zapraszamy na XXV Pielgrzymkę Narodowych Sił Zbrojnych do Kałkowa-Godowa. Pielgrzymka odbędzie się w dniu 30 czerwca 2019 r. Uroczysta Msza św. rozpocznie się o godz. 12:00, wcześniej zapraszamy na spotkanie z Kombatantami w Auli Jana Pawła II.

 

Organizatorem pielgrzymki jest Zarząd Główny Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. Tradycję corocznych pielgrzymek do Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej Pani Ziemi Świętokrzyskiej zapoczątkowali weterani NSZ i ich rodziny. Co roku w pielgrzymkach uczestniczy coraz liczniejsze grono ludzi odwołujących się do ideałów i tradycji Narodowych Sił Zbrojnych - podziemnego Wojska Polskiego, z którego każdy Polak ma prawo być dumny.

 

W dniu 22 czerwca 2019 roku w Chmielniku odbyła się uroczystość pośmiertnego mianowania na wyższy stopień wojskowy por. Stanisława Grabdy ps. „Bem”, żołnierza Związku Jaszczurczego, Narodowych Sił Zbrojnych i Armii Krajowej.

 

Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą w Kościele p.w. Niepokalanego Poczęcia Marii Panny w Chmielniku, woj. świętokrzyskie. Następnie odbył się przemarsz uczestników przed Mur Polskich Patriotów, gdzie delegacje władz państwowych, samorządowych, instytucji, organizacji społecznych i szkół złożyli kwiaty pod tablicą upamiętniającą por. Stanisława Grabdę.

 

Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych programowo nie opowiada się za partiami, kandydatami w wyborach i nie uczestniczy w kampaniach wyborczych, uznając, że tradycje Polskiego Państwa Podziemnego, które nasz Związek społeczno-kombatancki reprezentuje, są tradycjami ogólnonarodowymi, ponad aktualnymi podziałami partyjnymi i każdy ma prawo czuć zasłużoną dumę z dokonań Narodowych Sił Zbrojnych i całego Polskiego Państwa Podziemnego. W naszych długofalowych celach społecznych dążymy do objęcia naszą pracą narodową jak najszerszych kręgów społeczeństwa, ponad aktualnymi podziałami partyjnymi. Osiąganiu założonych przez nas celów wychowawczych i edukacyjnych nie sprzyja zaangażowanie w bieżącą politykę partyjną.