Przedstawiamy artykuł autorstwa Karola Wołka, Prezesa Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych i Fundacji im. Kazimierza Wielkiego, pt.” Przywracanie pamięci narodowej”, który ukazał się w najnowszym numerze Kwartalnika Myśl.pl – nr 38 (2/2017)

 

Przywracanie pamięci narodowej

 

Świadomość więzi z poprzednimi pokoleniami jest jednym z wyznaczników tożsamości narodowej. Bez pamięci o wspólnej historii trudno wyobrazić sobie istnienie narodu. Stąd tak ważna dla istnienia wspólnoty narodowej jest pamięć o przodkach, kultywowanie tradycji narodowej, kulturowej i państwowej.

 

Pamięć historyczna jest podstawowym elementem edukacji kolejnych pokoleń w każdym narodzie. Jest elementem spajającym i konstytuującym istnienie wspólnoty nawet w mniej zorganizowanych społecznościach jak choćby wspólnoty plemienne. Czyny przodków dostarczają wzorców postępowań, na podstawie których każda wspólnota ludzka wychowuje kolejne pokolenia. W ten sposób następuje przekazanie wartości, wiary, kultury, wiedzy i tradycji między kolejnymi generacjami.

 

Postanowieniem Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Medalem Pamiątkowym z okazji 75-lecia Narodowych Sił Zbrojnych wyróżniona została pani Maria Walkowiak, działaczka Narodowej Organizacji Wojskowej w Krakowie.

 

Za działalność w NOW została aresztowana przez UB w 1952 r., oskarżona o udział w nielegalnej organizacji NOW została skazana na 12 lat więzienia. W UB-eckich katowniach pani Maria spędziła łącznie 4 lata.

 

29 września 2017 r., w Leżajsku, odbyły się uroczystości 75-lecia powstania Narodowych Sił Zbrojnych. Uroczystości zostały zorganizowane przez Młodzież Wszechpolską i Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych.

 

Uroczystości rozpoczęły się uroczystą Mszą Świętą w klasztorze O.O. Bernardynów w Leżajsku. Wybór miejsca nie był przypadkowy. To właśnie tam podczas drugiej wojny światowej, mieściła się jedna z głównych siedzib polskiego państwa podziemnego na Podkarpaciu. Mszę odprawił Abp.  senior diecezji przemyskiej Józef Michalik.

Mija 31 rocznica śmierci majora NSZ Mariana Kozłowskiego, ps. „Lech Przemysław” „Dąbrowa” „Opoka”, Komendanta Okręgu NZW „Bałtyk”.

 

Msza św. w jego intencji odbędzie się o godz. 18:00 w dn. 8 listopada, w kościele pw. Św. Jakuba, ul. Mehoffera 4, Warszawa – Tarchomin.

 

 

Marian Kozłowski urodził się 21.11.1915 roku w Siemieniu k. Łomży. W czasach gimnazjalnych – Drużynowy 13 Drużyny Harcerskiej im. T. Kościuszki w Łomży, później Komendant Hufca ZHP. 24.02.1934 roku ukończył Kurs Obrony Przeciwlotniczo - Gazowej. Od 01.09.1935 roku, w ramach obowiązkowej służby wojskowej, przeszedł roczny Dywizyjny Kurs Podchorążych w Zambrowie. 01.01.1937 roku Minister Spraw Wojskowych gen. bryg. T. Kasprzycki mianował go ppor. rezerwy ze starszeństwem. Tuż przed wybuchem II Wojny Światowej ukończył Wyższą Szkołę Instytutu Naukowo – Badawczego Europy Wschodniej w Wilnie, kształcącej kadry dla Dyplomacji i Wywiadu.

Ruszyła kolejna edycja ogólnopolskiej zbiórki publicznej "Przywracamy pamięć o Żołnierzach Wyklętych" organizowanej przez Fundację im. Kazimierza Wielkiego. Jak co roku w okolicach święta 1 listopada 2017 r. na terenie całej Polski będzie można spotkać naszych Wolontariuszy.

Zbiórka odbywa się pod patronatem ogólnopolskich związków kombatanckich skupiających w swoich szerach Żołnierzy Wyklętych: Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych i Stowarzyszenia Społeczno-Kombatanckiego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”.

Dzięki zebranym środkom wspólnie upamiętniamy Bohaterów polskiego podziemia niepodległościowego na terenie całej Polski poprzez m.in.: organizowanie wykładów otwartych, uroczystości rocznicowych i patriotycznych, organizację ogólnopolskiego konkursu „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”, wydawanie publikacji, organizowanie wsparcia dla weteranów, organizacje rajdów, turniejów i innych przedsięwzięć upamiętniających Żołnierzy Wyklętych oraz budowę pomników i tablic ku czci Żołnierzy Wyklętych.

 

Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Rzeszów zaprasza na podkarpackie uroczystości 75-lecia NSZ w Leżajsku, które odbędą się 29 października (niedziela) 2017 r.

Współorganizatorem obchodów jest Fundacja im. Kazimierza Wielkiego, Młodzież Wszechpolska - Okręg Podkarpacki oraz Muzeum Ziemi Leżajskiej. Patronat medialny objęli: Media Narodowe, Narodowcy.net i Dzieje się na Podkarpaciu.

 

Uroczystości odbędą się w Klasztorze oo. Bernardynów w Leżajsku. Miejsce nie jest przypadkowe- to tu w czasie wojny mieścił się punkt kontaktowy Narodowej Organizacji Wojskowej, konspiracyjnej organizacji wojskowej Stronnictwa Narodowego, poglądowo i ideowo bardzo bliskiej NSZ-owi. Na Podkarpaciu wciąż żyją weterani walczący i w oddziałach NSZ, i NOW. 29 października wspólnie spotkają się, by oddać cześć żołnierzom walczącym w narodowej konspiracji.

Program uroczystości:

Reaktywacja Okręgu Mazowieckiego Związku Żołnierzy NSZ

Dnia 15 października 2017 roku, w Warszawie, miało miejsce Walne Zebranie Członków Okręgu Mazowieckiego Związku Żołnierzy NSZ, podczas którego doszło do reaktywacji Okręgu i wyboru nowych władz okręgowych. Spotkanie, w którym udział wzięło 28 osób, w tym 14 członków ZŻNSZ, poprowadził prezes ZG ZŻNSZ kol. Karol Wołek.

 

Prezesem Okręgu Mazowieckiego ZŻNSZ został kol. Lesław Gierczuk, a w zarządzie okręgu znalazło się czterech kombatantów.

W dniu 21 października 2017 roku odbył się II Marsz Szlakiem Józefa Franczaka ps. „Laluś”.

Marsz rozpoczął się Mszą św. w Kościele pw. NMP Matki Kościoła w Świdniku. Po Mszy odbyła się rejestracja uczestników i wyruszono w drogę. Pierwszym punktem na szlaku był pomnik - mogiła pomordowanych Polaków oraz innych narodowości w Lesie Krępieckim.

W tym miejscu Niemcy mordowali m.in. polskich patriotów więzionych na Zamku Lubelskim. Zapalono znicze oraz złożono kwiaty w hołdzie pomordowanym. Po krótkim odpoczynku ruszono w dalszą trasę.


W dniu 8 października 2017 roku w Paszynie k/Nowego Sącza odbyły się uroczystości odsłonięcia po renowacji pomnika I i II konspiracji. Odnowiony pomnik znajduje się u podnóża Jodłowej Góry.

Organizatorem uroczystości były Okręg Małopolski Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych – Koło Pogórzańskie oraz Grupa Rekonstrukcji Historycznej „Żandarmeria”.

Gośćmi honorowymi byli: Prezes Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych kol. Karol Wołek, kapelan Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej i Pogórzańskiego Koła ZŻNSZ ks. kpt. Kazimierz Głaz Redemptorysta, mjr. Stanisław Szuro reprezentujący kombatantów organizacji Wolność i Niezawisłość oraz proboszcz parafii Paszyn ks. Krzysztof Smoroński.

Przemówienie Prezesa Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych podczas uroczystości 75-lecia NSZ przy Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie dnia 16.09.2017 r.

 

„Czołem Wielkiej Polsce

 

Dziś upamiętniamy żołnierzy Wielkiej Polski. Narodowe Siły Zbrojne były drugą co do wielkości formacją Polskiego Państwa Podziemnego. Przez Niemców były uważane za formację najbardziej antyniemiecką. Raporty policyjne Gestapo wskazują, że wywiad NSZ  jest najpoważniejszą siłą, z jaką Niemcy spotkali się od początku wojny, to był 1943 rok. Te same raporty stwierdzają, że żołnierze NSZ są młodzi, idealistyczni i w ich przypadku zdrada jest wykluczona.