Przemówienie Prezesa Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych podczas uroczystości 75-lecia NSZ przy Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie dnia 16.09.2017 r.

 

„Czołem Wielkiej Polsce

 

Dziś upamiętniamy żołnierzy Wielkiej Polski. Narodowe Siły Zbrojne były drugą co do wielkości formacją Polskiego Państwa Podziemnego. Przez Niemców były uważane za formację najbardziej antyniemiecką. Raporty policyjne Gestapo wskazują, że wywiad NSZ  jest najpoważniejszą siłą, z jaką Niemcy spotkali się od początku wojny, to był 1943 rok. Te same raporty stwierdzają, że żołnierze NSZ są młodzi, idealistyczni i w ich przypadku zdrada jest wykluczona.

 

Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Koło Chicago zaprasza na uroczystości 75-lecia NSZ.

 

 

Uroczystości obędą się 24 września  (niedziela) o godz. 13.30. Obchody rozpocznie Msza św. w intencji żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych w parafii Św. Tomasza z Villanova

 

Plan obchodów:

  • Msza św. w intencji żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych
  • po Mszy św. projekcja filmu fabularno-dokumentalnego "Bitwa pod Rząbcem" - film opowiada o starciu Brygady Świętokrzyskiej NSZ z komunistycznymi bandami w 1944 r.  
  • prezentacja wystawy na temat Żołnierzy Wyklętych  

 

Organizatorzy: Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Ministerstwo Obrony Narodowej.

Patronat honorowy: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda

Komitet honorowy: Karol Wołek - Prezes Związku Żołnierzy NSZ, Piotr Bączek - Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Jarosław Szarek – Prezes Instytutu Pamięci Narodowej, Przemysław Czarnek – Wojewoda Lubelski, Leszek Żebrowski, prof. Jan Żaryn, dr Wojciech Muszyński, prof. Marek Chodkiewicz, prof. Mieczysław Ryba.

 

Dzień przed uroczystościami 75-lecia NSZ Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w imieniu całego Narodu polskiego przez aklamację przyjął uchwałę, w której stwierdził, że "Narodowe Siły Zbrojne dobrze przysłużyły się Ojczyźnie".

9 września 2017 roku w Starym Grodkowie odbyły się uroczystości upamiętniające 71. rocznicę mordu dokonanego przez funkcjonariuszy UB i NKWD na żołnierzach Zgrupowania Partyzanckiego Narodowych Sił Zbrojnych VII Okręgu Śląskiego kpt. Henryka Flame „Bartka” .

 

Organizatorem wydarzenia był Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręg Śląsk Cieszyński.

 

20 września 2017 roku przypada 75. rocznica powołania Narodowych Sił Zbrojnych – drugiej co do liczebności formacji wojskowej Polskiego Państwa Podziemnego. Narodowe Siły Zbrojne były formacją ochotniczą, niezależną finansowo, ideowo i politycznie od czynników zewnętrznych, o profilu wybitnie antyniemieckim i antykomunistycznym. NSZ został powołany przez największy ówczesny obóz społeczno-polityczny na ziemiach polskich – obóz narodowy.

 Narodowe Siły Zbrojne

Wyjątkowym wkładem Narodowych Sił Zbrojnych w walkę o odzyskanie przez Polskę niepodległości była działalność Wywiadu Zachód NSZ, Biura Fałszerstw przy Dowództwie NSZ oraz „myśl zachodnia” NSZ, w której postulowano uzyskanie bezpiecznej i naturalnej zachodniej granicy Polski na Odrze i Nysie Łużyckiej. Oddziały NSZ licznie wzięły udział w Akcji „Burza” i w powstaniu warszawskim, w czasie którego wyróżniły się wyszkoleniem i uzbrojeniem.

 

W dniu 10.09.2017 w Czerwonym Borze odbyła się piąta edycja „Grom Challenge”. Podczas tegorocznych zawodów Sekcja Sportowo-Obronna Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych wystawiła dwie ekipy w składach Marcin Mańka i Rajmund Flejmer oraz Leszek Brus i Bartłomiej Pieślak (gościnnie).

Bieg był wyczerpujący (ok. 25 km) i wymaga od uczestników wysokiej formy fizycznej a także wiedzy ogólnowojskowej, potrzebnej do wykonywania zadań podczas jego trwania. Nacisk kładziono również na udzielanie pierwszej pomocy.

W dniach 30 sierpnia-8 września 2017 r. odbył się obóz szkoleniowy Sekcji Sportowo-Obronnej Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. Obóz został zorganizowany dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Obrony Narodowej. Założeniem obozu było podniesienie umiejętności proobronnych uczestników zgrupowana.

Szkoleniowcami byli byli operatorzy jednostki wojskowej GROM 2305, byli żołnierze 6 Powietrznej Dywizji Powietrzno-Desantowej oraz instruktorzy z Sekcji-Sportowo Obronnej ZŻNSZ. Zajęcia odbywały się z podziałem na grupy, co umożliwiło skorzystanie ze wszystkich zajęć przez każdego uczestnika.

Prezentujemy pismo Prezydium Parlamentarnego Zespołu ds. Weteranów, Kombatantów i Osób Represjonowanych do uczestników obozu szkoleniowego Sekcji Sportowo-Obronnej Związku Żołnierzy NSZ, zorganizowanego dzięki wsparciu finansowym Ministerstwa Obrony Narodowej.

Szanowni Członkowie Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych!

Narodowe Siły Zbrojne były drugą co do wielkości formacją wojskową polskiego Podziemia Niepodległościowego. Żołnierze konsekwentnie i bezkompromisowo walczyli zarówno z Niemcami, jak i Sowietami.

NSZ miał duży wkład w walkę całego podziemia o odzyskanie niepodległości. Dzięki swojemu wyszkoleniu i przygotowaniu Brygada Świętokrzyska przeszła cały szlak bojowy na końcu wyzwalając obóz dla kobiet w Holiszowie. Dużym bohaterstwem wykazał się Wywiad Zachód NSZ oraz Biuro Fałszerstw przy Dowództwie NSZ. Dzięki ciężkiej i żmudnej pracy członkowie Służby Cywilnej Narodu NSZ stworzyli dokładny plan przejęcia Ziem Zachodnich.

3 września 2017 roku na terenie gminy Wodynie odbyły się uroczystości uroczystości odsłonięcia pomnika ku czci Żołnierzy Wyklętych w Wodyniach. Pomnik upamiętnia żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego z formacji NSZ - NZW, AK - WiN.

Na tablicy wymienione są niektóre nazwiska żołnierzy walczących w Wodyniach. Są to m.in. szer. Newelski, który należał do Pogotowia Akcji Specjalnej NSZ oraz por. Stefan Kosobudzki ps. Sęk żołnierz Narodowych Sił Zbrojnych.

20 sierpnia z okazji VII-Lecia stowarzyszenia Małopolscy Patrioci zorganizowali uroczystości w Bystrej Podhalańskiej. Tego dnia odbył się 3 Etap wydarzenia Bohaterską Drogą do Nieba, którego celem było wsparcie finansowe dla Domu Dziecka im. bł. Celestyny Faron.


Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął: Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych oraz Fundacja im. Kazimierza Wielkiego
Sponsor: Euro-Trans Małgorzata Handzel Galeria Jordanowska Karczma u Lipy Karczma "Przykiec" www.trakdrew.pl, Trak-Pol Adam Gałka, Primo-Pizza, Trak-Drew Marcin Gałka

Patronat medialny: Portal 3droga.pl, Radio Kraków malopolscypatrioci.org powiatsuski24.pl Sucha24.pl Kronika Beskidzka TVP3 Kraków Narodowcy.net Głos24 Beskidzka24.pl
dzięki środków ze zbiórki publicznej "Przywracamy Pamięć o Żołnierzach Wyklętych".

Wydarzenie zostało zorganizowane dzięki środków ze zbiórki publicznej "Przywracamy Pamięć o Żołnierzach Wyklętych"