Stowarzyszenie im. Kazimierza Wielkiego przy współpracy z Fundacją im. Kazimierza Wielkiego​, Okręgiem Wołyńskim Światowego Związku Armii Krajowej oraz Sekcją Sportowo-Obronną Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych organizuje akcję „Pomóżmy Bohaterom” – świąteczna paczka dla Kombatantów.

 
 
Patronat Honorowy nad wydarzeniem sprawują: Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej oraz Stowarzyszenie Społeczno-Kombatanckie Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość.
 
 
Akcja "Pomóżmy Bohaterom" została dofinansowana ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej.

Ruszyła VIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”, którego współorganizatorem jest Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych.

 

 REGULAMIN  VIII  EDYCJI  KONKURSU

 

Preambuła Ustawy z dnia 3 lutego 2011 r. o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych (Dz.U. z 2011 r. Nr 32, poz. 160):

 

„W hołdzie „Żołnierzom Wyklętym” – bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienie dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawiali się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu… ”

W dniach 13-14. października 2018 roku Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręg Szczecin, Kibice Razem Pogoni Szczecin oraz Fundacja im. Kazimierza Wielkiego zorganizowali obchody 76. rocznicy powstania Narodowych Sił Zbrojnych.

 

Okręgowe obchody rozpoczęły się w Stargardzie wykładem Leszka Żebrowskiego, tytuł wykładu brzmiał „20-lecie międzywojenne, pierwsze lata po odzyskaniu przez Polskę niepodległości”. Leszek Żebrowski to znany i ceniony popularyzator historii podziemia niepodległościowego, pisarz i publicysta. Po ponad dwugodzinnym spotkaniu udano się do Szczecina na wykład "Aktualna polityka historyczna Polski", na którym sala wypełniona była po brzegi.

W dniu 18 października 2018 roku członek Prezydium Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Łukasz Suchanowski wręczył odznaczenia Związku Żołnierzy NSZ dwóm weterankom podziemia narodowego z północnej Wielkopolski.

 

 

 

W dniu 12 października 2018 w ramach działań Sekcji Grup Rekonstrukcji Historycznych Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych w warszawskim garnizonie Pułku Reprezentacyjnym Wojska Polskiego odbyło się szkolenie.

 

Obejmowało ono zajęcia z musztry wojskowej, ceremoniału pocztów sztandarowych na uroczystości, ceremoniał pocztów w kościele podczas uroczystości patriotyczno-kościelnych oraz prowadzenie uroczystości zgodnie z ceremoniałem wojskowym. Szkolenie prowadzili podoficerowie z Pułku Reprezentacji WP.

Fałszywie oskarżono mnie w sprawie karnej o czyny, których nie popełniłem. Na podstawie kłamliwych zeznań i sfabrykowanych dowodów rozpętano kampanię medialną w celu dyskredytacji mojej osoby. Po 6 latach bojów sądowych zostałem ostatecznie uniewinniony.

 

Chcę podziękować za wsparcie mojej rodzinie, na którą zawsze mogę liczyć. Wielkie podziękowania należą się Pani mecenas Katarzynie Taramas-Mazurkiewicz, której profesjonalizm i zaangażowanie pomogły obronić prawdę przed fałszywymi oskarżeniami. Dziękuję wszystkim przyjaciołom i współpracownikom za to, że nie uwierzyli pomówieniom, zaufali bardziej faktom, niż słowom i nie dali się zmanipulować nagonce medialnej na moją osobę. Nie każdy był w stanie się przed nią obronić.

 

Niniejszy artykuł powstał w obronie przed pomówieniami mojej osoby, które zostały wytworzone, opublikowane i rozpowszechnione z inicjatywy osób wymienionych w niniejszym tekście. W celu zniszczenia mojej osoby oraz działalności społecznej i charytatywnej, jaką prowadzę, używano fragmentów zeznań z toczącej się sprawy sądowej, określonych przez Sąd w uzasadnieniu wyroku jako: „nierzetelne”, „niewiarygodne”, „sprzeczne”, „nielogiczne”, „kłamliwe”, „niezgodne z podstawowymi zasadami logicznego rozumowania”, „niezgodne z zasadami doświadczenia życiowego”, „zawierające rażące sprzeczności”, „nie zasługujące na wiarę”, „ewoluujące” oraz używano moich danych osobowych i wizerunku.

W dniu 6.10.2018 r. w Warszawie odbyło się Walne Zebranie Delegatów Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. Delegaci z całej Polski wybrali nowe władze na kolejną 3-letnią kadencję.

 

W Walnym Zebraniu Delegatów ZŻNSZ wzięło udział kilkunastu weteranów Polskiego Państwa Podziemnego, którzy walczyli z oboma okupantami o niepodległość Polski w formacjach podziemia narodowego: Narodowej Organizacji Wojskowej, Związku Jaszczurczym, Narodowych Siłach Zbrojnych i Narodowym Zjednoczeniu Wojskowym.

 

Do nowych władz Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych zostali wybrani:

 

Serdecznie zapraszamy na uroczystości 76-tej rocznicy powstania Narodowych Sił Zbrojnych, które odbędą się 22 września w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie.


Organizatorem uroczystości jest Okręg Mazowiecki Związku Żołnierzy NSZ.

 

Plan uroczystości:

15:00 - spotkanie z Kombatantami

18:00 - Msza św. w intencji NSZ

Serdecznie zapraszamy do udziału w uroczystościach 76-tej rocznicy powstania Narodowych Sił Zbrojnych, które odbędą się 22 września 2018 r. w Elblągu, ul. Rynek Starego Miasta 25 o godz. 15:00.

 

Uroczystości współorganizuje Okręg Pomorski Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął Związek Żołnierzy narodowych Sił Zbrojnych.

 

 

W programie:

- Wykład dra Tomasza Greniucha

- Pokaz filmu "Lawina"

- Wykład Tadeusza Płużańskiego

W 100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości, VIII Rocznicę zawiązania działalności Stowarzyszenia Małopolscy Patrioci oraz rocznicę pomnika postawionego w Bystrej Podhalańskiej ku czci żołnierzy walczących o niepodległość naszej Ojczyzny mamy zaszczyt zaprosić na II cykl wydarzenia "Bohaterską Drogą do Nieba".

 


Uroczystość odbędzie się 16 września w Bystrej Podhalańskiej. Wydarzenie rozpocznie uroczysta Msza Święta o godzinie 11:00 w intencji Ojczyzny oraz Stowarzyszenia Małopolscy Patrioci. Następnie odbędzie się poświęcenie oraz odsłonięcie kolejnych elementów pomnika.