OD WYDAWCY

Przekazujemy do rąk Czytelnika publikację autorstwa Macieja Skrobota, syna por. Juliana Skobota – oficera Narodowych Sił Zbrojnych, dowódcy Rejonu NSZ Małogoszcz. Autor wykonał wielką pracę spisując na początku lat 90. XX wieku wspomnienia towarzyszy broni swojego Ojca oraz zabezpieczając i opisując zachowane dokumenty z okresu wojny. Maszynopis publikacji przeleżał w szufladzie od 1992 roku. Autor nie doczekał wydania drukiem swojego dzieła.

 

Publikacja została wydana przez Fundację im. Kazimierza Wielkiego i została sfinansowana ze środków Fundacji PZU oraz darowizn ze zbiórki publicznej „Przywracamy pamięć o Żołnierzach Wyklętych”, organizowanej przez Fundację im. Kazimierza Wielkiego.

Przekazujemy do rąk Czytelnika poprawiony korektorsko reprint publikacji „W marszu i boju”, wydanej po raz pierwszy w 1948 roku przez Zarząd Główny Samopomocy Żołnierzy Brygady Świętokrzyskiej. Publikacja jest zbiorem kilkudziesięciu indywidualnych wspomnień i przeżyć żołnierzy Brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych oraz zawiera fragmenty artykułów z prasy podziemnej. Wszystkie teksty zostały połączone w jeden tekst literacki i wydane pod tytułem „W marszu i boju”. Taki sam tytuł miało czasopismo wydawane w Brygadzie Świętokrzyskiej w okresie jej funkcjonowania. Pierwsze wydanie utworu ukazało się w Niemczech, podczas służby żołnierzy Brygady Świętokrzyskiej NSZ w Kompaniach Wartowniczych przy armii amerykańskiej.

 

2 grudnia 2018 r. w Janowie Lubelskim odbędzie się IV Rajd Pieszy im. kpt. Wincentego Sowy ps. „Vis”. Rajd organizuje Fundacja im. Kazimierza Wielkiego przy współorganizacji z Muzeum Regionalnym w Janowie Lubelskim, Sekcją Sportowo-Obronna Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, Stowarzyszeniem im. Kazimierza Wielkiego, Parkiem Rekreacji Zoom Natury. Patronat medialny nad wydarzeniem sprawuje Polskie Radio Lublin.

 

Rajd jest finansowany ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej i zbiórki publicznej „Przywracamy Pamięć o Żołnierzach Wyklętych”, organizowanej przez Fundację im. Kazimierza Wielkiego.

 

Stowarzyszenie im. Kazimierza Wielkiego przy współpracy z Fundacją im. Kazimierza Wielkiego​, Okręgiem Wołyńskim Światowego Związku Armii Krajowej oraz Sekcją Sportowo-Obronną Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych organizuje akcję „Pomóżmy Bohaterom” – świąteczna paczka dla Kombatantów.

 
 
Patronat Honorowy nad wydarzeniem sprawują: Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej oraz Stowarzyszenie Społeczno-Kombatanckie Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość.
 
 
Akcja "Pomóżmy Bohaterom" została dofinansowana ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej.

Ruszyła VIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”, którego współorganizatorem jest Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych.

 

 REGULAMIN  VIII  EDYCJI  KONKURSU

 

Preambuła Ustawy z dnia 3 lutego 2011 r. o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych (Dz.U. z 2011 r. Nr 32, poz. 160):

 

„W hołdzie „Żołnierzom Wyklętym” – bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienie dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawiali się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu… ”

W dniach 13-14. października 2018 roku Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręg Szczecin, Kibice Razem Pogoni Szczecin oraz Fundacja im. Kazimierza Wielkiego zorganizowali obchody 76. rocznicy powstania Narodowych Sił Zbrojnych.

 

Okręgowe obchody rozpoczęły się w Stargardzie wykładem Leszka Żebrowskiego, tytuł wykładu brzmiał „20-lecie międzywojenne, pierwsze lata po odzyskaniu przez Polskę niepodległości”. Leszek Żebrowski to znany i ceniony popularyzator historii podziemia niepodległościowego, pisarz i publicysta. Po ponad dwugodzinnym spotkaniu udano się do Szczecina na wykład "Aktualna polityka historyczna Polski", na którym sala wypełniona była po brzegi.

W dniu 18 października 2018 roku członek Prezydium Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Łukasz Suchanowski wręczył odznaczenia Związku Żołnierzy NSZ dwóm weterankom podziemia narodowego z północnej Wielkopolski.

 

 

 

W dniu 12 października 2018 w ramach działań Sekcji Grup Rekonstrukcji Historycznych Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych w warszawskim garnizonie Pułku Reprezentacyjnym Wojska Polskiego odbyło się szkolenie.

 

Obejmowało ono zajęcia z musztry wojskowej, ceremoniału pocztów sztandarowych na uroczystości, ceremoniał pocztów w kościele podczas uroczystości patriotyczno-kościelnych oraz prowadzenie uroczystości zgodnie z ceremoniałem wojskowym. Szkolenie prowadzili podoficerowie z Pułku Reprezentacji WP.

Fałszywie oskarżono mnie w sprawie karnej o czyny, których nie popełniłem. Na podstawie kłamliwych zeznań i sfabrykowanych dowodów rozpętano kampanię medialną w celu dyskredytacji mojej osoby. Po 6 latach bojów sądowych zostałem ostatecznie uniewinniony.

 

Chcę podziękować za wsparcie mojej rodzinie, na którą zawsze mogę liczyć. Wielkie podziękowania należą się Pani mecenas Katarzynie Taramas-Mazurkiewicz, której profesjonalizm i zaangażowanie pomogły obronić prawdę przed fałszywymi oskarżeniami. Dziękuję wszystkim przyjaciołom i współpracownikom za to, że nie uwierzyli pomówieniom, zaufali bardziej faktom, niż słowom i nie dali się zmanipulować nagonce medialnej na moją osobę. Nie każdy był w stanie się przed nią obronić.

 

Niniejszy artykuł powstał w obronie przed pomówieniami mojej osoby, które zostały wytworzone, opublikowane i rozpowszechnione z inicjatywy osób wymienionych w niniejszym tekście. W celu zniszczenia mojej osoby oraz działalności społecznej i charytatywnej, jaką prowadzę, używano fragmentów zeznań z toczącej się sprawy sądowej, określonych przez Sąd w uzasadnieniu wyroku jako: „nierzetelne”, „niewiarygodne”, „sprzeczne”, „nielogiczne”, „kłamliwe”, „niezgodne z podstawowymi zasadami logicznego rozumowania”, „niezgodne z zasadami doświadczenia życiowego”, „zawierające rażące sprzeczności”, „nie zasługujące na wiarę”, „ewoluujące” oraz używano moich danych osobowych i wizerunku.

W dniu 6.10.2018 r. w Warszawie odbyło się Walne Zebranie Delegatów Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. Delegaci z całej Polski wybrali nowe władze na kolejną 3-letnią kadencję.

 

W Walnym Zebraniu Delegatów ZŻNSZ wzięło udział kilkunastu weteranów Polskiego Państwa Podziemnego, którzy walczyli z oboma okupantami o niepodległość Polski w formacjach podziemia narodowego: Narodowej Organizacji Wojskowej, Związku Jaszczurczym, Narodowych Siłach Zbrojnych i Narodowym Zjednoczeniu Wojskowym.

 

Do nowych władz Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych zostali wybrani: