10 marca 2018 r. w Łaziskach k. Opola miała miejsce uroczystość 110 rocznicy urodzin mjr Jerzego Olgierda Iłłakowicza oraz 110 rocznicy urodzin Witolda Jerzego Iłłakowicza. Organizatorem uroczystości była Prezes Fundacji Wiara i Wola Pani Małgorzata Iłłakowicz oraz Wójt Gminy Łaziska Pan Roman Radzikowski.

W uroczystościach udział wzięli członkowie Okręgu Lubelskiego Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych z Lublina i Chełma, Grupy Rekonstrukcji Historycznej im. 1 Pułku Legii Nadwiślańskiej Ziemi Lubelskiej NSZ, GRH im. Sierż. Stefana Brzuszka ps. Boruta, Stowarzyszenia Kawaleryjskiego - Szwadron ckm im. 24 Pułku Ułanów z Borowa oraz Stowarzyszenia Kawaleryjskiego im 1 Pułku Strzelców Konnych z Garwolina odwołującego się do tradycji Pułku w którym służyli Witold i Adam Iłłakowicze.

Jednym z fundamentów tożsamości narodu jest zbiorowa świadomość dokonań naszych przodków. Obszerny rozdział w naszych dziejach zapisała Narodowa Demokracja. Cele jakie jej przyświecały doprowadziły do powstania typowo polskiej myśli politycznej – idei narodowej.

 

Razem z sanacją Józefa Piłsudskiego i ruchem ludowym Wincentego Witosa, endecja wychowała pokolenia patriotów, którzy byli gotowi stanąć z bronią w ręku i walczyć o naszą niepodległość w wojnie polsko-bolszewickiej, w powstaniu

Narodowe Siły Zbrojne

Narodowe Siły Zbrojne były drugą co do wielkości, obok Armii Krajowej, formacją wojskową Polskiego Państwa Podziemnego.

NSZ były formacją wojskową zorganizowaną profesjonalnie, z dużym udziałem przedwojennej kadry oficerskiej Wojska Polskiego, wspierane przez cywilny aparat administracyjny (Służba Cywilna Narodu) oraz świetnie prosperującym wywiadem obejmującym tereny III Rzeszy. Wywiad Zachód NSZ był najsprawniejszym antyniemieckim wywiadem w Europie w czasie II wojny światowej i zadał III Rzeszy wiele dotkliwych strat.  

7 lutego 2018 roku w Stalowej Woli odbyły się uroczystości związane z urodzinami pani Marii Mireckej-Loryś. Pani Maria obchodziła 102 rocznicę urodzin. Przedstawiciele Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych wręczyli szanownej Jubilatce Medal Pamiątkowy z okazji 75-lecia utworzenia Narodowych Sił Zbrojnych. Życzymy pani Marii 200 lat!!

 

Po uroczystościach odbyła się premiera filmu pt. "Narodowe Zjednoczenie Wojskowe - do końca wierni Polsce" z udziałem twórców filmu oraz Marii Mireckiej-Loryś, jednej z bohaterek filmu.

 

2 lutego 2018 r. w święto Matki Bożej Gromnicznej obchodziliśmy 74. rocznicę bestialskiego mordu jakiego na ludności polskiej dokonali niemieccy okupanci w Borowie, Szczecynie, Wólce Szczeckiej, Łążku Zaklikowskim, Łążku Chwałowskim.

 

 

Nasza koleżanka potrzebuje pomocy. Karolinka w tym roku kończy 18 lat. Choruje na mózgowe porażenie dziecięce. Dzięki silnej woli i ćwiczeniom stawia pierwsze kroki.


"Interesuję się historią. Żołnierze Wyklęci są dla mnie autorytetem. Zgłębiając historię i uczestnicząc w licznych wydarzeniach rekonstrukcyjnych, poznałam ludzi, którzy motywują mnie do dalszej pracy. To dzięki nim mam siłę do pokonywania przeciwności losu".

 

20 stycznia odbyło się coroczne spotkanie opłatkowe Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręgu Lubelskiego.

Spotkanie otworzył Prezes Okręgu Lubelskiego Związku Żołnierzy NSZ dr Rafał Dobrowolski, modlitwę poprowadził gospodarz miejsca proboszcz parafii pw. św. Rodziny ks. Tadeusz Pajurek, a modlitwę Narodowych Sił Zbrojnych wygłosił kapelan Grupy Rekonstrukcji Historycznej im. 1 Pułku Legii Nadwiślańskiej Ziemi Lubelskiej NSZ ks. Mariusz Wrzesiński.

 

W dniu 13 stycznia 2018 roku odbyło się spotkanie opłatkowe Związku Żołnierzy NSZ Okręgu Śląsk Cieszyński.

 

Spotkanie rozpoczął Prezes Okręgu ZŻNSZ Śląsk Cieszyński Zbigniew Chmielniak. Po krótkim przywitaniu odmówiliśmy modlitwę (m.in. Modlitwę Narodowych Sił Zbrojnych) i podzieliliśmy się opłatkiem.

 

W dniach 13-14 stycznia 2018 roku odbyła się druga edycja Nocnego Marszu Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Trasa marszu przebiegała w rejonie działania ppor. Edwarda Taraszkiewicza ps. „Żelazny”, który został ponownie patronem wydarzenia.

 

Ppor. Edward Taraszkiewicz zginął w miejscowości Zbereże nad Bugiem w wyniku komunistycznej obławy.

 

Członkowie Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych w dniu 10 stycznia 2018 r. wmurowali tablicę upamiętniającą wyzwolenie niemieckiego obozu koncentracyjnego przez Brygadę Świętokrzyską Narodowych Sił Zbrojnych w Holiszowie w Republice Czeskiej. Jest to pierwsza polska tablica pamiątkowa umieszczona w tym miejscu. Tablica jest w trzech językach: czeskim, polskim i angielskim.

 

Treść tablicy: "W tym miejscu dniu 5.05.1945 roku polscy żołnierze z Brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych wyzwolili 1000 więźniarek z niemieckiego obozu koncentracyjnego w Holiszowie. W tym uratowali 280 Żydówek przed spaleniem żywcem przez SS."