Dnia 25 kwietnia 2010 roku w parafii pod wezwaniem Św. Mikołaja w Lisowie odbyła się uroczysta Msza Św. w intencji porucznika Stanisława Grabdy ps. ,,Bem".

Żołnierza NSZ, AK, WIN, zamordowanego 15  kwietnia 1953 roku przez UB w Kielcach oraz jego żołnierzy z oddziału partyzanckiego, którzy oddali życie i zdrowie w obronie Wiary i Ojczyzny. Podczas uroczystej Mszy Św. wystawiony został poczet sztandarowy Okręgu Świętokrzyskiego Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych w Kielcach.

 

Źródło: Narodowe Kielce

 

 

Dnia 13.06.2010r.w Kielcach w wieku 85 lat odszedł por. Stanisław Lisowski, żołnierz Brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 18 czerwca.

Stanisława Lisowskiego pożegnała Rodzina, Koledzy z Okręgu Świętokrzyskiego Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, koła w Pińczowie, młodzież z Obozu Narodowo-Radykalnego Brygady Świętokrzyskiej oraz przyjaciele.

Przemówienie dr Zenona Markiewicza członka Okręgu Świętokrzyskiego ZŻ NSZ.

Każda śmierć zmusza do refleksji a refleksja wytwarza dystans wobec tego, co się przeżywa i wycisza uczucia. Trzeba nam właśnie tego, aby zdać sobie sprawę, że Śp. Stanisław Lisowski podporządkował swoje młode życie najwyższym wówczas wartościom, wartościom – wizji Ojczyzny Wolnej, w której człowiek może doznawać szczęścia. Należy podkreślić z całą stanowczością, że Śp. Stanisław nie zmarnował życia realizując to właśnie. Życie swoje uszeregował według. słów: Bóg, Honor i Ojczyzna.

W sobotę 1 sierpnia 2010 r. członkowie ZŻ NSZ wraz z pocztem sztandarowym wzięli udział w Uroczystości Intronizacji Boga Ojca. Wydarzeniu temu towarzyszyło poświęceniu figury ku czci Boga Ojca.

Uroczystości te odbyły się w Pustelni Niepokalanów w Grzechyni. Na miejsce licznie przybyli pielgrzymi z całej Polski i zagranicy. Po Mszy św. polowej nastąpił procesjonalny przemarsz do miejsca posadowienia figury, gdzie nastąpiło jej poświęcenie. Figura Boga Ojca jest trzecim i zarazem największym pomnikiem (obok figury Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, Jezusa Chrystusa Króla Polski) w Grzechyni-Polanie. Obecność pocztu sztandarowego ZŻ NSZ w tej uroczystości spotkała się z dużym zainteresowaniem i przychylnością zgromadzonych wiernych.

 

Źródło: Narodowe Kielce

Uroczystości Święta Wojska Polskiego w Lublinie w dniu 15 sierpnia 2010  rozpoczęły się przed południem pokazem sprzętu wojskowego na Placu Litewskim.

Późno, bo dopiero o godzinie 18:00 zaczęła się w kościele garnizonowym msza święta. Miała podniosły przebieg, który uświetniła orkiestra wojskowa. Obecni byli przedstawiciele wojska, władz wojewódzkich i miejskich, a także radni miasta Lublina. Związek NSZ wystawił poczet sztandarowy w składzie: Cezary Deneka, Marcin Mańka i Wojciech Rowiński.

Po mszy nastąpił uroczysty przemarsz na Plac Litewski, gdzie odbyły się główne uroczystości wojskowe. Wręczono odznaczenia żołnierzom i zasłużonym dla wojska. Odbył się apel poległych, na którym przywołano między innymi uczestników walk z bolszewikami w 1920 roku. Oddano salwę honorową, po której nastąpiło złożenie kwiatów na płycie Nieznanego Żołnierza. W imieniu Związku wiązankę składali: Monika Rowińska, Tomasz Miszczuk i Marcin Sułek. Całość uroczystości przebiegała w podniosłym nastroju, do którego dostosowali się licznie przybyli mieszkańcy Lublina.

PS. Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli przy uroczystościach.

W.R.

W dniu 10 sierpnia 2010 w Łęcznej pożegnaliśmy najstarszego (ur. 17 września 1916 r.) członka Okręgu Lubelskiego ZŻ NSZ - Jerzego Rożenka ps. „Konar”. Odszedł na wieczną wartę pierwszy Prezes Koła Związku w Łęcznej.

Od początku istnienia Koła był zasłużonym działaczem na rzecz upamiętnienia działalności żołnierzy NSZ na tym terenie. Jerzy Rożenek już we wrześniu 1939 roku walczył z dwoma agresorami: niemieckim i sowieckim. Został wzięty do sowieckiej niewoli, z której uciekł i po powrocie w rodzinne strony włączył się w działalność konspiracyjną; najpierw w Narodowej Organizacji Wojskowej a później w NSZ. Walczył w oddziale „Jacka”. Do jego zadań należało zwalczanie bandytyzmu, który był plagą podczas okupacji. Po wkroczeniu Armii Czerwonej i usankcjonowania się tzw. „władzy ludowej” był wielokrotnie aresztowany i szykanowany przez UB.

 

27 czerwca 2010 ruszył nowy serwis internetowy poświęcony historii Narodowych Sił Zbrojnych: http://nsz.com.pl/. Jego twórcą jest firma J7 Technologies, która stworzyła rozbudowany serwis społecznościowy dla Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych.

 

Jego celem jest połączenie 3 elementów: tradycji i pamięci kombatantów NSZ, rzetelnej wiedzy o Żołnierzach Wyklętych oraz młodzieży zainteresowanej dziejami i kultywowaniem tradycji Żołnierzy Wyklętych. Serwis NSZ jest współtworzony przez wszystkich, którzy wyraża taką chęć. Działa podobnie jak wikipedia: osoby zarejestrowane w serwisie mogą dodawać swoje materiały (teksty, zdjęcia, filmy), które zostaną opublikowane po zatwierdzeniu przez administratora.

Na stronie znajdują się obecnie wszystkie materiały z poprzedniej strony ZŻ NSZ, wzbogacone o wydarzenia z ostatnich lat. Nowością w porównaniu ze starą stroną jest dział Multimedia, gdzie zgromadzono filmy z serwisu youtube.com, dotyczące Narodowych Sił Zbrojnych. Jako podstrony są Wspomnienia partyzanta autorstwa wieloletniego prezesa ZŻ NSZ dr Bohdana Słuckiego oraz projekt muzyczny „Twardzi jak stal” stworzony pod kierownictwem Dawida Zadury. W niedalekiej przyszłości uruchomione zostaną kolejne podstrony: galeria, forum i „Mapa pamięci”.

 

8 marca na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II odbyła się konferencja naukowa „Moralni zwycięzcy – Żołnierze Wyklęci” poświęcona żołnierzom konspiracji niepodległościowej w Polsce w latach 1944-1956.

W organizacji tego przedsięwzięcia Klubowi „Vade Mecum” przyszły z pomocą: Fundacja Rozwoju KUL, Katedra Historii Systemów Politycznych XIX i XX Wieku, Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej Wrzesień '39 oraz Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” w Lublinie.

Podczas konferencji wykłady wygłosili m.in. prof. dr hab. Jan Żaryn, prof. dr hab. Mieczysław Ryba, dr Marcin Paluch, dr Bohdan Szucki „Artur”, dr Ewa Kurek oraz mjr Marian Pawełczak „Morwa”. Tematyka ich wystąpień dotyczyła przede wszystkim politycznego i zbrojnego podziemia, jego zasięgu geograficznego oraz profilu ideowego, jak również zgrupowań działających szczególnie na Lubelszczyźnie. Wiele uwagi podczas konferencji poświęcono sylwetce majora Hieronima Dekutowskiego „Zapory”, legendarnemu dowódcy oddziałów partyzanckich Armii Krajowej, a później Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” na Lubelszczyźnie.

Uczestnicy konferencji po wysłuchaniu wykładów mieli możliwość wzięcia udziału w dyskusji oraz obejrzenia wystawy prezentującej organizacje polskiej konspiracji niepodległościowej. Na spotkaniu byli liczni kombatanci, ale nie zabrakło też studentów, którzy poprzez swój udział w konferencji pragnęli oddać hołd tym, którzy walczyli o niepodległą Polskę.

 

Małgorzata Babul


Filmy z konferencji:

3 lipca 2010 r. w obecności kapelanów ks. Janusza Stępniaka i Ryszarda Juraka odbył się zjazd sprawozdawczo-wyborczy okręgu lubelskiego ZŻ NSZ. Zebranie zagaił Prezes Stanisław Pupek. Następnie zebrani odmówili modlitwę za spokój dusz zmarłych żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych i innych organizacji narodowego podziemia zbrojnego.

Po modlitwie prezes Stanisław Pupek przedstawił plan zebrania i wskazał na potrzebę dokonania zmian personalnych we władzach Okręgu. Mówca podsumował XX lat działalności Okręgu Lubelskiego ŻZ NSZ, skupiając główną uwagę na genezie i początkach działalności Okręgu oraz wchodzących w jego skład poszczególnych kołach. Wspomniał także o wielu zmarłych członkach organizacji.

Po przemówieniu Prezes Stanisław Pupek uhonorował Dyplomami Uznania księży kapelanów ZŻ NSZ, najbardziej zasłużonych należących do Związku żołnierzy i osoby wspomagające nasze stowarzyszenie. Dyplomy otrzymali:

W dniu 16 maja 2010 r. w Lublinie kombatanci z Narodowych Sił Zbrojnych oraz spadkobiercy tradycji narodowego podziemia zbrojnego zorganizowali w lubelskiej parafii p.w. Świętej Rodziny uroczystości z okazji XX rocznicy powołania Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. Od samego rana młodzi narodowcy składali wieńce i zapalali znicze na grobach zmarłych żołnierzy NSZ oraz tablicach i pomniku upamiętniającym partyzantów narodowego podziemia.

Uroczystość poprzedziła msza św., którą celebrował kapelan okręgu lubelskiego ŻŻ NSZ ks. kan. Ryszard Jurak. Przed  liturgią prezes okręgu lubelskiego Stanisław Pupek powitał przybyłych gości. Podczas Mszy św. w poczcie sztandarowym okręgu lubelskiego ŻZ NSZ stali członkowie jednej z grup rekonstrukcji historycznej, ponadto ze sztandarami wystąpili przedstawiciele Wojska Polskiego oraz kombatanci Armii Krajowej, Wolności i Niezawisłości oraz środowiska Zaporczyków. W okolicznościowej homilii ks. Jurak wskazał na ofiarną służbę Polsce żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, którą wielu z nich przepłaciło życiem a inni kilkudziesięcioletnim prześladowaniem przez uzurpacyjne władze komunistyczne.

W najbliższą niedzielę (27 czerwca) odbędzie się coroczna pielgrzymka żołnierzy i przyjaciół Narodowych Sił Zbrojnych do Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej w Kałkowie-Godowie.

Jak każdego roku, pielgrzymi spotkają się na uroczystej Mszy Świętej, a następnie przejdą ze sztandarami okręgów ZŻ NSZ na modlitwę do kaplicy NSZ.

Zapraszamy do udziału!

Strona Sanktuarium w Kałkowie-Godowie