2 października 2010 r. odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze ZŻ NSZ Okręgu Pomorskiego, podczas którego dokonano podsumowania działalności dotychczasowego Zarządu oraz wybrano nowe władze.

Spotkanie rozpoczęło się od przemówienia Prezesa mjr Waldemara Szostkiewicza, który wygłosił sprawozdanie z działalności w minionej kadencji. Następnie członkowie Okręgu Pomorskiego wybrali skład Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego, a także wybrali delegata na przyszły Zjazd ogólnopolski Związku.

Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych
oraz Urząd do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych,
w ramach obchodów XX lecia ZŻ NSZ, zapraszają na


III RAJD PIESZY SZLAKIEM NARODOWYCH SIŁ ZBROJNYCH PO
WARSZAWIE.


Po rocznej przerwie znów rusza „Rajd pieszy szlakiem NSZ po Warszawie”. Uczestnicy III edycji rajdu będą mieli niepowtarzalną okazję poznania i odwiedzenia miejsc związanych z konspiracyjną działalnością Związku Jaszczurczego i Narodowych Sił Zbrojnych oraz udziałem żołnierzy NSZ w powstaniu warszawskim na Ochocie, Starym Mieście i Powiślu.

Na trasie rajdu na uczestników czekają atrakcje w postaci spotkania z kombatantami na terenie jednej z najważniejszych redut NSZ w powstaniu warszawskim i prezentacja Grupy Rekonstrukcji Historycznych NSZ.

Rajd zakończy się w klubie „N44” (ul. Nowogrodzka 44/7), gdzie odbędzie się spotkanie z Panem Sebastianem Bojemskim, historykiem i autorem książki „Narodowe Siły Zbrojne w powstaniu warszawskim”.

Wyruszamy już w najbliższą sobotę (16 października) o godzinie 10:30, zbiórka na skrzyżowaniu ul. Marszałkowskiej i ul. Świętokrzyskiej, przy wyjściu ze stacji metra „Świętokrzyska”.

Przewidywany czas zakończenia rajdu to godzina 16:00. W klubie „N44” organizatorzy zapraszają na kawę i herbatę.

W dniu 3 października w parafii p.w. Matki Bożej Królowej Polski w Lublinie z inicjatywy Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” odbyła się uroczysta Msza Św. w intencji polskich oficerów pomordowanych w sowieckich obozach śmierci, połączona z 30-stą rocznicą powstania NSZZ „Solidarność”.

Podczas homilii kaznodzieja skupił się na temacie ostatnich wydarzeń politycznych w Polsce, gdzie siły lewicy rozpoczęły walkę przeciwko symbolowi męki Chrystusa - krzyżowi. Ksiądz zaapelował do wiernych, aby Ci nie próbowali wykorzystać symbolu krzyża do walki politycznej, gdyż to przynosi wielkie straty oraz wzbudza antyreligijne nastroje.

Po Mszy na placu przykościelnym posadzono Dęby Pamięci oraz okolicznościowe tablice upamiętniające ofiary Katynia: por. Władysława W. Denisowa, asp. PP Franciszka Maciejewskiego oraz por. Anatola Kruszyńskiego (w takcie studiów na KUL należał do endeckiej korporacji akademickiej K! „Hetmania”). Czwarty zasadzony dąb i tablica upamiętniały ofiary katastrofy samolotowej w Smoleńsku. Proboszcz parafii p.w. M.B. Królowej Polski ks. Zbigniew Kuzia poświęcił odrestaurowany, przyniesiony z ul. Mełgiewskiej krzyż z 1980r. oraz symbole ofiar Katynia i Smoleńska.

Uroczystości 71 rocznicy sowieckiej inwazji na Polskę w Lublinie rozpoczęły się o godzinie 11:00 uroczystą mszą świętą w Kościele Powizytkowskim.

Licznie zgromadzona młodzież z lubelskich liceów i gimnazjów, wojskowi, kombatanci i mieszkańcy naszego miasta wysłuchali homilii, w której podkreślono bohaterstwo i poświęcenie obrońców Ojczyzny we wrześniu 1939 roku.

Następnie zgromadzeni na Liturgii Słowa przemaszerowali pod lubelski Ratusz gdzie złożyli wieńce przed tablicą upamiętniającą Sybiraków. Kolejnym punktem uroczystości był Apel Poległych i złożenie wieńców przed pomnikiem ofiar zbrodni katyńskiej i sowieckich obozów zagłady przy ul. Głębokiej w Lublinie. Lubelskie uroczystości zakończyła uroczysta sesja historyczna w siedzibie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, gdzie prelegenci przybliżyli zgromadzonym bohaterstwo żołnierza polskiego oraz ogrom sowieckich zbrodni dokonanych na narodzie polskim.

Kwiaty w imieniu Związku Żołnierzy NSZ złożyli Rafał Dobrowolski, Wojciech Tarasiuk i Paweł Smaga. Związek pragnie zachować pamięć o tych, którzy w tym czasie podjęli walkę z niemieckim i sowieckim najeźdźcą i kontynuowali ją w latach następnych. Szczególnie pamiętajmy o narodowcach poległych w obronie Ojczyzny.

Cześć ich pamięci!

r.d.

W dniach 4-5 września Stowarzyszenie Kibiców Wieczny Raków wraz z grupą kombatantów NSZ postanowiło uczcić hołd pomordowanych przez Niemców lokalnych bohaterów.

Obchody rocznicy tego święta przebiegały dwutorowo. W sobotę delegacja kibiców złożyła wieniec przy tablicy upamiętniającej tamte wrześniowe dni (znajduje się przy Archikatedrze św. Rodziny), natomiast w niedzielę uczestniczyła w specjalnie zamówionej Mszy z tej okazji. Miejsce było nieprzypadkowe - kościół pw. św. Jadwigi Śląskiej, gdzie proboszczem jest ksiądz - generał. Wygłosił on płomienne kazanie, a poczet sztandarowy złożony z kibiców Rakowa wyprowadził sztandar częstochowskiego okręgu Narodowych Sił Zbrojnych.

Zdjęcia z uroczystości.

 

Zdjęcia i tekst za: rakow.com.pl

 

20 września w Gdyni członkowie oraz sympatycy Związku Żołnierzy NSZ z okazji 68 rocznicy powstania tej formacji wojskowej złożyli w imieniu Związku wieniec na grobie pierwszego dowódcy NSZ płk Ignacego Oziewicza.

W tym roku zaszczyt ten przypadł nowo przyjętemu członkowi wspierającemu Okręgu Pomorskiego kol. Jakubowi Albinowi. W swoim krótkim wystąpieniu przypomniał on zgromadzonym członkom i sympatykom okoliczności powstania Narodowych Sił Zbrojnych i ich dalszy rozwój. Ważną częścią przypomnienia genezy i działalności NSZ było podkreślenie celu, jaki sobie stawiały NSZ, a mianowicie odzyskanie niepodległości i wywalczenie Wielkiej Polski. Jak słusznie zauważył kol. Jakub wyzwanie to stoi także i dziś przed kolejnym pokoleniem młodzieży patriotycznej. Całość zakończyła się odmówieniem modlitwy NSZ i odśpiewaniem Hymnu.

11 września 2010 r. z inicjatywy członków wspierających oraz sympatyków ZŻ NSZ w Gdańsku i przy współpracy ze Szkołą Podstawową nr 65 w Gdańsku po raz drugi odbyło się integracyjne spotkanie młodzieży szkolnej i akademickiej z żołnierzami NSZ przy kiełbasce i patriotycznej piosence.

Spotkanie rozpoczęło się od części oficjalnej, która rozpoczęła się wprowadzeniem sztandarów Okręgu Pomorskiego ZŻ NSZ oraz Szkoły Podstawowej nr 65. Po wysłuchaniu krótkiego wstępu dotyczącego patriotyzmu wśród współczesnej młodzieży nastąpiło rozdanie dyplomów dla uczennic, które wygrały szkolny konkurs literacki, polegający na napisaniu wiersza patriotycznego.

Następnie przemówił krótko prezes Okręgu Pomorskiego NSZ mjr Waldemar Szostkiewicz oraz mjr Tadeusz Korzeniowski. Warto także nadmienić, iż tego dnia przyjęty do Związku został nowy członek wspierający, dzięki czemu młodzi działacze ZŻ NSZ w Gdańsku powiększyli swoje szeregi. Całość części oficjalnej było dodatkowo umilone wstępami artystycznymi młodzieży szkolnej.

Uroczystości 71 rocznicy wybuchu II wojny światowej w Lublinie rozpoczęły się o godzinie 9:00 uroczystą mszą świętą w Kościele Garnizonowym.

Licznie zgromadzona młodzież z liceum im. Stanisława Staszica, wojskowi, kombatanci i mieszkańcy naszego miasta wysłuchali homilii, w której podkreślono bohaterstwo i poświęcenie obrońców Ojczyzny we wrześniu 1939 roku.

O godzinie 13:00 w strugach deszczu rozpoczęła się uroczystość składania kwiatów pod Pomnikiem Nieznanego Żołnierz na Placu Litewskim. Poprzedziły ją kilkuminutowe włączenie syren i odsłuchanie hymnu państwowego. Głos zabrał wicemarszałek województwa Jacek Sobczak, który podkreślił męstwo żołnierza polskiego i potrzebę zachowania pamięci o tym ważnym dla nas Polaków wydarzeniu.

Kwiaty w imieniu Związku Żołnierzy NSZ złożyli Tomasz Miszczuk i Rafał Dobrowolski. Związek pragnie zachować pamięć o tych, którzy w tym czasie podjęli walkę z niemieckim i sowieckim najeźdźcą i kontynuowali ją w latach następnych. Szczególnie pamiętajmy o narodowcach poległych w obronie Ojczyzny. Cześć ich pamięci!

(WR)

 

Pielgrzymka NSZ do Kałkowa już od wielu lat wpisała się w harmonogram Okręgu Lublin Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych.

Podobnie jak w poprzednich latach, tak i w tym roku, 27 czerwca 2010r. z Lublina wyruszyli kombatanci NSZ wraz ze swoimi rodzinami i młodymi sympatykami do świętokrzyskiego Sanktuarium Matki Bolesnej w Kałkowie.

Tuż po godz. 8 zebrani przy parafii pw. Świętej Rodziny w Lublinie wyruszyli w podróż. Ponad 80 osób stawiło się, aby odbyć wspólną pielgrzymkę w hołdzie NSZ. Wśród pielgrzymów byli: prezes honorowy Związku dr Bohdan Szucki, prezes Okręgu Lubelskiego Stanisław Pupek, przedstawiciele koła Kraśnik z Janem Oszustem na czele, przedstawiciele koła Łychów z Kazimierzem Młynarskim, przedstawiciele koła Łęczna z Aleksandrem Kuchciewiczem, młodzi kontynuatorzy tradycji NSZ, a także rodziny wraz z dziećmi. Podróż rozpoczęła się modlitwą, po czym w atmosferze koleżeńskich rozmów przebiegła aż do sanktuarium.

Dnia 15 sierpnia, poczet sztandarowy Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręgu Świętokrzyskiego wziął udział w uroczystościach państwowych i kościelnych z okazji Święta Wojska Polskiego, rocznicy Cudu Nad Wisłą oraz Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny Królowej Polski.

Uroczystość rozpoczęła się o godz. 10 w kościele garnizonowym w Kielcach. Po zakończeniu Mszy Świętej nastąpił przemarsz pod pomnik Czwórki Legionowej. Członkowie ZŻ NSZ zapalili znicze na cmentarzu partyzanckim przed pomnikiem upamiętniającym żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych oraz przed tablicą w Lisowie upamiętniającą por. Stanisława Augusta Grabdę ps. ,, Bem”, żołnierza NSZ, AK, WiN, zamordowanego 15 kwietnia 1953 roku przez UB w Kielcach.