15 listopada 2007 r. w sali koferencyjno-wydawniczej IPN przy ul. Marszałkowskiej 21/25 w Warszawie odbyła się sesja naukowa pt. "Narodowe Siły Zbrojne w latach 1942-1956". Sesję zorganizowali: Instytut Pamięci Narodowej, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych.

Referaty wygłosili:

 • Wprowadzenie - prof. Wiesław Wysocki
 • Organizacja Polska - prof. Jan Żaryn
 • Geneza Obozu Narodowo-Radykalnego - Wojciech Muszyński
 • NSZ Okręg Lubelski - Rafał Drabik
 • NSZ w Powstaniu Warszawskim - Sebastian Bojemski
 • VII Śląski Okręg NSZ - Dariusz Węgrzyn
 • Kapelani NSZ - Michał Gruszczyński
 • Stosunek NSZ do Żydów - Dariusz Wieleba
 • NSZ na emigracji - dr Roman Smolorz
 • Lech Neyman - Rafał Sierchuła

Ponadto głos zabrali m.in. prof. Wiesław Chrzanowski i honorowy prezes ZŻNSZ dr Bohdan Szucki.Sesja: NSZ w latach 1942-1956
Karolina w stroju z epoki


Sesja: NSZ w latach 1942-1956
www.ipn.gov.pl

 

10 grudnia 2007 r. w sali im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu, ul. Rolna 45a (III piętro), odbędzie się konferencja naukowa „Obóz Narodowy w obliczu dwóch totalitaryzmów 1939–1956”, przygotowana przez OBEP IPN w Poznaniu.

Program konferencji

 • 10:00   otwarcie konferencji – Ireneusz Adamski, Dyrektor Oddziału IPN w Poznaniu
 • 10:10   dr hab. Bogdan Chrzanowski – Działacze narodowi w strukturach Pomorskiej Okręgowej Delegatury Rządu
 • 10:30   Rafał Sierchuła – Narodowa Organizacja Wojskowa w Wielkopolsce
 • 10:50   Rafał Drabik – Narodowe Siły Zbrojne w Kraśniku
 • 11:10–11:30 przerwa
 • 11:30   dr Krzysztof Kaczmarski – Emigracyjne pisma „Jestem Polakiem” 1940–1941
 • 11:50   dr Mirosław Orłowski – Tadeusz „Prus” Maciński
 • 12:10   Wojciech Muszyński – Propaganda politycznego zaplecza NSZ wobec Żydów
 • 12:30–12:50 przerwa
 • 12:50   dr Dariusz Węgrzyn – Śląskie Siły Zbrojne jako przykład prowokacyjnych działań UB wobec górnośląskich środowisk narodowych w latach 1946–1948
 • 13:10   Przemysław Zwiernik – Działania UB i SB wobec środowisk narodowych po rozbiciu struktur organizacyjnych w Wielkopolsce
 • 13:30   dr Elżbieta Wojcieszyk – Działalność Stronnictwa Narodowego w powiecie wolsztyńskim po 1945 roku. Wybrane przykłady
 • 13:50   dyskusja
 • 14:20   Pokaz filmu „Kadry”, scen. i reż. Jerzy Zalewski. Film poświęcony Narodowym Siłom Zbrojnym
 • 15:00   zakończenie

Źródło: www.ipn.gov.pl.

W pierwszym rzędzie

Rozmowa z dr. Bohdanem Szuckim,
honorowym prezesem Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych

Nikt z rządu londyńskiego, czy z Armii Krajowej,
nie powiedział nigdy wyraźnie, że komuniści to
nasi wrogowie i że powinniśmy ich zwalczać.
Tylko Narodowe Siły Zbrojne deklarowały to
jasno od samego początku.

Marian Szołucha: Dzisiaj w świado­mości prze­ciętnego Polaka, Narodo­we Siły Zbrojne są wła­ściwie tym samym, co Armia Krajowa, Bataliony Chłopskie i pozostałe formacje zbro­jnego podzie­mia lat okupacji. Nasuwa się wobec tego pytanie - jak było naprawdę? Czy istniały jakiekolwiek istot­ne różnice między NSZ a AK, BCh itd.? A jeśli tak, to jakie?

Zdecydowanie istniały. Jak wiadomo, ruch narodowy zawsze starał się być ruchem niezależ­nym. Tak było też z NSZ. Natomiast jedyne wów­czas oficjalne czynniki państwowe, czyli tzw. rząd londyński, były, siłą rzeczy, w jakiejś mierze uza­leżnione od mocarstw zachodnich i od ich poli­tyki. Natomiast ruch narodowy i jego - nie lubię tego określenia, ale tak się utarło mówić - zbroj­ne ramię, czyli NSZ, były naprawdę niezależne, nie tylko światopoglądowo, ale i finansowo, bo nie braliśmy pieniędzy ani ze wschodu, ani z zacho­du. A przecież tę stutysięczną, ochotniczą armię trzeba było utrzymywać. Ludzie, którzy szli do NSZ, nie robili tego dla pieniędzy, awansów, czy stanowisk. To były osoby o poglądach czysto pol­skich, nie tylko narodowych, ale czysto polskich. Im po prostu śniła się niezależna Polska i chcieli o nią walczyć. A Armia Krajowa? No cóż, to był ten ruch oficjalny, bezpośrednio zależny od Na­czelnego Wodza, od Delegata Rządu w kraju i od innych czynników, których większość jednak wy­wodziła się z tzw. sanacji. To nas różniło.

Z kolei ruch ludowy był pod specjalną ku­ratelą Związku Sowieckiego, komunistów. Oni chcieli go rozbić i pozyskać dla siebie, w myśl ha­sła o "sojuszu robotniczo-chłopskim". Stąd, część Batalionów Chłopskich sympatyzowała, a nawet wchodziła w struktury komunistycznych ruchów, a część wchodziła w struktury ruchu niepodle­głościowego, propolskiego.

W sobotni poranek 27 października 2007 r. na pl. Zbawiciela, gdzie rajd miał swój początek, zjawiło się ok. 20 osób. Uczestnicy rajdu odwiedzili miejsca związane z działalnością Związku Jaszczurczego, Narodowych Sił Zbrojnych, Narodowej Organizacji Wojskowej i Hufców Polskich.

Trasa wycieczki wiodła przez Śródmieście, Ochotę, Stare Miasto oraz Powiśle. Pod pamiątkowymi tablicami, pomnikami, budynkami, które były niemymi świadkami konspiracyjnej działalności ruchu narodowego w Warszawie, palono symboliczne znicze i odmawiano modlitwę za poległych lub zmarłych bohaterów walki o Wielką Polskę.

Rajd rozpoczął się od odwiedzenia domu Władysława Marcinkowskiego "Jaxy", jednego z założycieli Związku Jaszczurczego, następnie odwiedzono m.in. miejsca pamięci walk w Powstaniu Warszawskim Kompanii "Warszawianka", Brygady Dyspozycyjnej Zmotoryzowanej "Koło", Pułku im. Sikorskiego, miejsca, w których znajdowały się największe konspiracyjne drukarnie NSZ, siedzibę Szkoły Podchorążych Piechoty NSZ, obelisk poświęcony pamięci Stanisława Sedlaczka, twórcy polskiego ruchu harcerskiego, a ostatnimi punktami rajdu były miejsca związane z walkami Kompanii "Tadeusz Czarny" w ramach Batalionu "Ruczaj" AK.

Z każdym z tych miejsc wiązały się krótsze lub dłuższe referaty, gawędy, anegdoty, a uczestnicy mieli możliwość zadawania pytań swoim "przewodnikom". Łącznie odwiedzono 21 miejsc pamięci, co zajęło ponad 6 godzin. Trudy marszu dały się mocno we znaki uczestnikom i do końca dotrwało jedynie - a może aż - 8 osób.

Czwartą edycję "Rajdu szlakiem NSZ w Warszawie" należy chyba uznać za udaną. Już dziś Związek Żołnierzy i Przyjaciół Narodowych Sił Zbrojnych zaprasza na rajd w przyszłym roku.

Przemysław Czyżewski

15 listopada 2007 r. w sali koferencyjno-wydawniczej IPN przy ul. Marszałkowskiej 21/25 w Warszawie odbędzie się sesja naukowa pt. "Narodowe Siły Zbrojne w latach 1942-1956". Prowadzenie - prof. Wiesław Wysocki.
Program:

 1. 9.00 -   9.15   Wprowadzenie - prof. Wiesław Wysocki
 2. 9.15 -   9.35   Organizacja Polska - prof. Jan Żaryn
 3. 9.35 -   9.55   Geneza Obozu Narodowo-Radykalnego - Wojciech Muszyński
 4. 9.55 - 10.15   NSZ Okręg Lubelski - Rafał Drabik
 5. 10.15 - 10.35   NSZ w Powstaniu Warszawskim - Sebastian Bojemski
 6. 10.35 - 10.55   VII Śląski Okręg NSZ - Dariusz Węgrzyn
 7. 10.55 - 11.30   Dyskusja
 8. 11.30 - 11.50   Kapelani NSZ - Michał Gruszczyński
 9. 11.50 - 12.10   Stosunek NSZ do Żydów - Dariusz Wieleba
 10. 12.10 - 12.30   NSZ na emigracji - dr Roman Smolorz
 11. 12.30 - 12.50   Postulaty badawcze - prof. Bogdan Chrzanowski
 12. 12.50 - 13.20   Lech Neyman - Rafał Sierchuła
 13. 13.20 - 13.50   Prezentacja multimedialna IPN
 14. 13.50 - 14.10   Dyskusja
 15. Zakończenie i podsumowanie sesji

Źródło: www.endecja.pl.

13 października 2007 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński odwiedził województwo podlaskie. Był m.in. w Wyższym Seminarium Duchownym im. Jana Pawła II w Łomży, gdzie złożył kwiaty pod pomnikiem Papieża Jana Pawła II oraz wręczył ordery i odznaczenia państwowe.

Odznaczeni zostali:

Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski

Mieczysław Dziemieszkiewicz - pośmiertnie

Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski

bp Tadeusz Zawistowski

Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski 

Anna Kowalewska

Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski

Mieczysław Chmielewski
Józef Dąbrowski
Antoni Korwek
Zygmunt Muzyk
Bolesław Popkowski
Henryk Samul
Teofil Lipka - pośmiertnie

Ś. P.
JAN TADEUSZ JACYNA
h. wł.

Zmarł 21 września 2007 r. przeżywszy 84 lata, opatrzony Sakramentami Św.

------oOo-----


Z ukochanych Pasiek k. Brodnicy, harcerz ZHP, członek Związku Jaszczurczego, żołnierz Narodowych Sił Zbrojnych, więzień katowni gestapo w Bydgoszczy, do końca II wojny więzień KL Mauthausen, odznaczony Krzyżem Narodowego Czynu Zbrojnego oraz wieloma odznaczeniami, mianowany ppdporucznikiem rezerwy WP odszedł po ciężkiej chorobie do Naszego Ojca.

Prawy, niezłomny i zawsze wierny przysięgom składanym Bogu, Ojczyźnie i Bliskim.

Msza św. za Jego duszę zostanie odprawiona we wtorek 2.10.2007 r. w kościele pw. Św. Jozafata o godz. 13.15, po czym nastąpi złożenie Prochów do grobu rodzinnego na cmentarzu Wojskowe Powązki.

Syn Jakub i Rodzina

65. rocznica powstania Narodowych Sił Zbrojnych

Rozkaz o powołaniu Narodowych Sił Zbrojnych wydał 20 września 1942 roku pierwszy komendant główny NSZ, płk Ignacy Oziewicz ps. "Czesław". Proces formowania NSZ rozpoczął jednak faktycznie w lipcu 1942 roku, kiedy nastąpił rozłam w Narodowej Organizacji Wojskowej (NOW) i Stronnictwie Narodowym na tle scalenia NOW z Armią Krajową (AK).

NSZ powstały w wyniku połączenia Organizacji Wojskowej Związek Jaszczurczy i części NOW. W skład NSZ weszły także: Narodowo- Ludowa Organizacja Wojskowa, Polski Obóz Narodowo- Syndykalistyczny, Zakon Odrodzenia Polski, Zbrojne Pogotowie Narodu, Legion Unii Narodów Słowiańskich, Narodowa Konspiracja Niepodległości oraz częściowo: Konfederacja Zbrojna, Organizacja Wojskowa "Wilki", Bojowa Organizacja "Wschód", Polska Organizacja Zbrojna, Polskie Wojska Unijne, Korpus Obrońców Polski, Załoga Partyzantów Wojskowych, Związek Kobiet Czynu, Młody Nurt oraz część lokalnych struktur AK.

Polityczne zwierzchnictwo nad NSZ sprawowała Tymczasowa Narodowa Rada Polityczna (TNRP). Organizacja powołała również Służbę Cywilną Narodu, która pełniła rolę podziemnego zalążka cywilnej administracji państwowej. Struktura organizacyjna NSZ uwzględniała przedwojenny podział administracyjny Polski, obejmowała jednak także tereny należące przed 1939 rokiem do Niemiec.

Całość obszaru podzielono na 6 inspektoratów. Obejmowały one 17 okręgów, te zaś podzielone były na obwody (z uwagi na rozległość terenu istniały także podokręgi). Najmniejszymi komórkami terenowymi były powiaty i placówki. Na ich szczeblu istniały komendy na czele z komendantami okręgowymi i powiatowymi.

UCHWAŁA NR XIV/226/07
RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO
z dnia 19 września 2007 roku

w sprawie nadania nazwy "Narodowych Sił Zbrojnych" dla ronda przy ul. Wolborskiej i wschodniej obwodnicy miasta


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, zmiany; Dz.U. z 2002 roku Nr 23 poz. 220,  Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806; z 2003 roku Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759; z 2005 roku Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 roku  Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 roku Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974) Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Nadaje się nazwę "Narodowych Sił Zbrojnych" dla ronda przy ul. Wolborskiej i  wschodniej obwodnicy miasta.

§ 2.

Rondo oznaczono kolorem zielonym na graficznym załączniku do niniejszej  uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

§ 4.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 11 września 2007 roku odeszła do Pana, przeżywszy lat 80

Ś. P.
Anna Maria Szucka
z domu Czerny

Żołnierz Armii Krajowej - ps. "Łucja" (odznaczona Krzyżem Armii Krajowej), magister prawa - absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, oddana rodzinie Żona, Matka i Babcia, wierny przyjaciel, współzałożyciel i dobry duch opiekuńczy Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, zasłużony członek Oddziału Zakopane Związku Podhalan. Człowiek szlachetny i prawy.

Msza Święta za duszę śp. Anny Marii Szuckiej odprawiona zostanie w dniu 14 września 2007 roku o godzinie 14.00 w Kościele Rektoralnym pw. Wszystkich Świętych (tzw. kaplica cmentarna) na cmentarzu przy ul. Lipowej w Lublinie, po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłej do grobu (sekcja 20a, rząd XII, numer 19).

Ufni w Boże miłosierdzie
Mąż, Dzieci, Wnuki, Rodzina i Przyjaciele

»»   Księga kondolencyjna  ««