29 kwietnia 2007 r. przy „starej gminie” odbyła się uroczystość nadania pobliskiemu rondu imienia Żołnierzy Armii Krajowej i Narodowych Sił Zbrojnych.

Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Kwaśny odczytał uchwałę rady z 8 lutego 2007 r., która stała się podstawą prawną do nadania nazwy rondu u zbiegu ulic Legionów, Niepodległości i Mazańcowickiej. Płomienne przemówienie wygłosił żołnierz NSZ i AK – Stanisław Bury. – Jesteśmy tu, by godnie uczcić pamięć tych, którzy poszli na wieczną wartę. Zostało nas kilku, przeszliśmy katorgę, najpierw hitlerowską, później sowiecką. Mamy moralny obowiązek uhonorować tych, którzy walczyli o wolność i niepodległość ojczyzny z dwoma okupantami – mówił kapitan Stanisław Bury. – Nasz przykład dowodzi, że dla bohatersko walczących żołnierzy najważniejszy był cel: wolna i suwerenna Polska. Teraz dajemy im dowód pamięci i wdzięczności – mówił burmistrz Marian Błachut.

Źródło: "Gazeta Czechowicka".

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 19 lutego 2007 r. zmarł w 84 roku życia

Ś. P.
Prof. zw. dr hab. Marian Kubiak

emerytowany profesor Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, były Prodziekan Wydziału Leśnego, Kierownik Katedry Użytkowania Lasu i Katedry Mechanizacji Prac Leśnych.

W osobie Pana Profesora Uczelnia straciła wybitnego uczonego, wychowawcę wielu pokoleń pracowników naukowych i studentów, przyjaciela młodzieży, wielkiego patriotę.

Za swoją działalność został uhonorowany najwyższymi odznaczeniami państwowymi, w tym Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Krzyżem Narodowego Czynu Zbrojnego i Krzyżem Partyzanckim za zasługi podczas II Wojny Światowej. W podkreśleniu zasług dla lasów i leśnictwa polskiego Polskie Towarzystwo Leśne uhonorowało Pana Profesora godnością Członka Honorowego.

7 lutego 2007 r. zmarł płk Stanisław Borodzicz. Kawaler Orderu Wojennego Virtuti Militari. Obrońca Fortu Wola we wrześniu 1939 r. Od stycznia 1940 r. w konspiracji na terenie Ciechanowa w Polskim Obozie Narodowo-Syndykalistycznym. Od 1942 r. w Narodowych Siłach Zbrojnych. Od połowy 1943 r. szef Sztabu Komendy Okręgu II - Mazowsze-Północ NSZ, ścigany listem gończym przez Gestapo. Więzień polityczny w okresie represji stalinowskich. Były dyrektor w Urzędzie ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz były prezes Okręgu Stołecznego Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych i Oddziału Warszawskiego Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego. Po uroczystym odprowadzeniu z wojskową asystą honorową w katedrze polowej WP pochowany został 10 lutego 2007 r. w Żmijewie Kościelnym.

(as)

Przemilczana zbrodnia

Dnia 2 lutego 2007 r. odbyły się w Borowie, pow. kraśnicki, uroczystości upamiętniające 63. rocznicę pacyfikacji i mordu ok. 1400 mieszkańców Borowa i okolicznych wsi. Była to największa pacyfikacja ludności wiejskiej w Europie w czasie II wojny światowej. Borów był w czasie wojny "stolicą" Narodowych Sił Zbrojnych na Lubelszczyźnie.

Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 9.30 mszą świętą w borowskim kościele. Po mszy kombatanci, poczty sztandarowe, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, mieszkańcy, goście i orkiestra dęta uformowali pochód, który przeszedł przez wieś na cmentarz.

Na cmentarzu odśpiewano hymn państwowy i odczytano apel poległych. Złożono wieńce i zapalono znicze przed pomnikiem ku czci ok. 800 zamordowanych mieszkańców Borowa. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: pani senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk, biskup sandomierski Andrzej Dzięga, posłowie ziemi lubelskiej, samorządowcy, działacze społeczni, harcerze.

Po uroczystościach zaproszono wszystkich gości do budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Borowie na wystawę na temat martyrologii mieszkańców wsi lubelskich. Następnie uczestnicy uroczystości przeszli na ciepły posiłek, po którym mogli wysłuchać reportażu o mordzie w Borowie przygotowanego przez Radio Lublin. (...)

Organizatorem uroczystości był burmistrz Annopola Wiesław Lipiński.

Karol Wołek

Przedruk z "Gońca Lubelskiego" nr 9, luty 2007.

Doniesienie o popełnieniu przestępstwa znieważenia obelisku upamiętniającego zamordowanie przez UB 167 żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych złożył w piątek w Prokuraturze Rejonowej w Żywcu poseł PiS Stanisław Pięta. Obelisk znajduje się w centrum Żywca. Nieznani sprawcy oblali tablice z inskrypcjami czerwonym lakierem.

W doniesieniu poseł zażądał "przesłuchanie w tej sprawie byłych miejscowych funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa, Służby Bezpieczeństwa, byłych działaczy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, członków Sojuszu Lewicy Demokratycznej oraz miejscowych kryminalistów".

Parlamentarzysta ufundował też tysiąc złotych nagrody dla osoby, która przyczyni się do wykrycia sprawcy przestępstwa.

Obelisk został odsłonięty w ubiegłym roku, w 60. rocznicę zamordowania 167 żołnierzy oddziału NSZ pod dowództwem kapitana Henryka Flame, pseudonim "Bartek". Powstał z inicjatywy środowiska kombatanckiego NSZ Żywiecczyzny, skąd rekrutowała się największa część oddziału.

Oddział "Bartka" był największym antykomunistycznym ugrupowaniem na Górnym Śląsku i Podbeskidziu. Liczył kilkuset żołnierzy i podobną liczbę współpracowników. W latach 1945-1947 stoczył wiele walk z UB i KBW na Podbeskidziu. Od lipca 1946 roku w oddziale działali agenci "bezpieki", którzy doprowadzili do likwidacji znacznej części żołnierzy w Łambinowicach na Opolszczyźnie. Flame został zamordowany przez milicjanta, Rudolfa Dudka w 1947 roku w Zabrzegu, koło Czechowic-Dziedzic.

PAP

Chełmska Biblioteka Publiczna w Chełmie i Biuro Edukacji Publicznej IPN w Lublinie organizują cykl wykładów otwartych dotyczących historii Polski w latach 1939-1989. Prelekcje odbywają się w sali konferencyjnej Chełmskiej Biblioteki Publicznej (ul. Partyzantów 40).

16 listopada 2006 r. o godz. 16.00 Mariusz Zajączkowski wygłosił wykład pt. „Działalność oddziałów partyzanckich NSZ we wschodniej Lubelszczyźnie na tle konfliktu polsko-ukraińskiego (sierpień 1944 - czerwiec 1945)”. Mariusz Zajączkowski jest autorem artykułu o niewyjaśnionych do dziś, tragicznych wydarzeniach, jakie rozegrały się w 1945 r. w Wierzchowinach - Spór o Wierzchowiny. Działalność oddziałów Akcji Specjalnej NSZ w powiatach Chełm, Hrubieszów, Krasnystaw i Lubartów na tle konfliktu polsko-ukraińskiego (sierpień 1944 r. - czerwiec 1945 r.), "Pamięć i sprawiedliwość. Pismo Instytutu Pamięci Narodowej", nr 1(9)2006, Warszawa 2006, ISSN 1427-7476, ss. 265-308.

(as)

Podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim w dniu Narodowego Święta Niepodległości Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński wręczył ordery zasłużonym żołnierzom-kombatantom oraz działaczom opozycji niepodległościowej. Za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej pośmiertnie zostali odznaczeni Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski m.in.:

 • Witold Borowski
 • Jan Kaim
 • Witold Komierowski
 • Włodzimierz Marszewski
 • Jan Morawiec
 • Stanisław Lucjan Thiel

(as)

11 listopada 2006 r. w Parafii Świętego Andrzeja Boboli w Łomży poświęcono tablicę Narodowych Sił Zbrojnych - Okręgu Łomża. W uroczystości udział wzięli kombatanci, przedstawiciele Narodowych Sił Zbrojnych z Łomży, przedstawiciele służb porządkowych, a także władze miasta i parafianie.

Uroczystą mszę święcą sprawował biskup łomżyński Stanisław Stefanek, który w świątecznej homilii podkreślił wymiar wartości patriotycznych w życiu człowieka, o których nie można zapominać.

Święty Wojciech i Święty Brunon patronują nad ładem hierarchicznym w Ojczyźnie, Św. Stanisław Biskup męczennik jest patronem spraw i ładu moralnego, natomiast Św. Andrzej Bobola patronuje nad ładem ekumenicznym i niepodległościowym, dlatego właśnie doszło do ufundowania tej tablicy przez łomżyńskich przedstawicieli Narodowych Sił Zbrojnych - powiedział proboszcz parafii ks. Andrzej Popielski.

Tablica zostanie umieszczona w specjalnie wydzielonej kaplicy poświęconej Narodowym Siłom Zbrojnym w budującej się świątyni pw. Świętego Andrzeja Boboli w Łomży. Będzie to druga taka kaplica w Polsce. Pierwsza znajduje się na w Sanktuarium Narodu Polskiego w Kałkowie.

28 października 2006 r. w Piotrkowie Trybunalskim odbyła się uroczystość poświęcenia głazu i tablicy pamiątkowej ku czci "Żołnierzy Wyklętych 1944-1956", którą zorganizował Ogólnokrajowy Związek Byłych Żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego. Przebieg uroczystości:

 • 12.00 Zbiórka uczestników przed kościołem pw. Nawiedzenia NMP, przy ul. Śląskiej
 • 12.20 Powitanie uczestników uroczystości.
 • 12.30 Msza św. w intencji poległych, pomordowanych i zmarłych uczestników walk o całkowitą niepodległość naszej Ojczyzny w latach 1944-1956.
 • 13.30 Przemarsz uczestników uroczystości na rondo im. "Żołnierzy Wyklętych 1944-1956".
 • 13.45 Wystąpienia okolicznościowe.
 • 14.00 Odsłonięcie i poświęcenie tablicy i złożenie kwiatów.
 • 14.45 Żołnierska grochówka w barze "Piast".

26 października 2006 roku zmarł Zdzisław Szpakowski. Pogrzeb na Cmentarzu Komunalnym Północnym – Wólka Węglowa – 3 listopada 2006 r. (piątek). Msza św. w kościele Św. Ignacego o godz. 13.

Zdzisław Szpakowski – żołnierz podziemia niepodległościowego (NSZ i AK), redaktor "Więzi", znany działacz "Solidarności", internowany w stanie wojennym, pracownik naukowy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.