Kierownik Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, minister Janusz Krupski 20 czerwca 2006 r. przyjął delegację Prezydium Zarządu Głównego Związku Żołnierzy NSZ, która złożyła gratulacje w związku z objęciem kierownictwa Urzędu oraz przedstawiła dotychczasową działalność Związku i plany pracy. Przedyskutowano również aktualne problemy nurtujące Związek jak i całą społeczność kombatancką w Polsce. Prezes Związku Bohdan Szucki zaproponował, aby w nowo powołanej Radzie Kombatanckiej przy Kierowniku Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych nasz Związek reprezentował wiceprezes Witold Grzebski. Prawie dwugodzinne spotkanie wypełniła rzeczowa dyskusja w miłej atmosferze. Związek reprezentowali: prezes Bohdan Szucki oraz wiceprezesi: Witold Grzebski i Bohdan Zadura.

(as)

II Sesja Popularnonaukowa Poświęcona Ks. Michałowi Poradowskiemu
Kalisz, 6 czerwca 2006 r.

Program

Godz. 11.00 - II LO im. T. Kościuszki, Kalisz, ul. Szkolna 5 - spotkanie zamknięte dla młodzieży szkolnej i zaproszonych gości

  1. Rafał Werszler: Prezentacja dorobku ks. Michała Poradowskiego zarchiwizowanego na nośnikach multimedialnych
  2. Ewa Maria Poradowska-Werszler: Droga życia
  3. Program przygotowany przez młodzież II LO

W dniu święta narodowego 3 Maja prezydent RP Lech Kaczyński wręczył ponad osiemdziesięciu osobom - kombatantom i działaczom podziemia niepodległościowego - odznaczenia państwowe w uznaniu wybitnych zasług dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za odwagę w podejmowanej z pożytkiem dla kraju działalności. Wśród odznaczonych znalazł się wiceprezes Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojny Witold Grzebski, który otrzymał Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski.

W dniu 3 maja br. o godzinie 10.30, otwarta została Izba Pamięci Pułkownika Kuklińskiego. Uroczystego otwarcia dokonali minister ON Radosław Sikorski, biskup polowy WP gen. dyw. Tadeusz Płoski, burmistrz Warszawy Śródmieście Artur G. Brodowski. W uroczystości wzięli również udział wicepremier Ludwik Dorn, szef Sztabu Generalnego WP, kombatanci oraz mieszkańcy Warszawy. Izba mieści się na ulicy Kanonia 20/22. Pułkownik Ryszard Kukliński był członkiem honorowym Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych.

(as)

Ryszard  Kaczorowski i Bohdan Szucki
Ryszard Kaczorowski i Bohdan Szucki

16 marca 2006 r. w gmachu Telewizji Polskiej w Lublinie odbyło się spotkanie z prezydentem Ryszardem Kaczorowskim. Przez Związku Bohdan Szucki m.in. wręczył panu prezydentowi książkę "Materiały do bibliografii Narodowych Sił Zbrojnych (od roku 1982)".

(as)

Droga do Wolności

20 października 2005 r. w Krakowie, w murach Biblioteki Jagiellońskiej otwarto wystawę pt. Droga do wolności - żołnierzy Brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych. Na wystawie zaprezentowano eksponaty pochodzące z Archiwum Brygady Świętokrzyskiej NSZ, której zasoby wiosną tego roku przekazane zostały Bibliotece Jagiellońskiej przez środowisko żołnierzy NSZ z USA. W zasobach Archiwum znajdują się bezcenne materiały historyczne, dotyczące Brygady Świętokrzyskiej NSZ oraz powojennych losów jej dowódców żołnierzy. Dzięki uprzejmości polskich służb dyplomatycznych oraz przede wszystkim dyrekcji Biblioteki Jagiellońskiej i Fundacji Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, będą teraz pod opieką książnicy najstarszego polskiego uniwersytetu.

W uroczystym otwarciu wystawy wzięli liczny udział żołnierze NSZ z Kraju oraz zagranicy. Wśród kolegów z USA obecny byli Stefan Celichowski ps. "Skalski" i Jerzy Turowski. To dzięki jego osobistemu zaangażowaniu całe przedsięwzięcie przeniesienia Archiwum Brygady Świętokrzyskiej NSZ z USA do Polski zakończyło się sukcesem. Podczas otwarcia wystawy głos zabrali prorektor UJ Władysław Miodunek oraz dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej Zdzisław Pietrzyk. Gości powitali także przemówieniami panowie Stefan Celichowski oraz prezes Związku Żołnierzy NSZ Bohdan Szucki i wiceprezes ZŻNSZ Dawid Zadura.

1 września 2006 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński, podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim, wręczył ordery żołnierzom-kombatantom, uczestnikom walk o wolność i niepodległość Polski podczas II wojny światowej i w okresie powojennym.

Za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej i za działalność na rzecz środowisk kombatanckich odznaczony został Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski dr Bohdan Szucki "Artur" - prezes Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych.

(as)

http://www.youtube.com/watch?v=YxtSEVVsVjQOświadczenie poselskie Urszuli Wachowskiej wygłoszone 17.02.1999 r. na 44. posiedzeniu Sejmu

Urszula Wachowska

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Chciałabym odnieść się do oświadczenia wygłoszonego w dniu 8 stycznia 1999 r. przez pana posła Bogdana Lewandowskiego z klubu SLD. Pan poseł Lewandowski nazwał jednostki Narodowych Sił Zbrojnych mordercami i kolaborantami. Zniesławienie żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych przez posła SLD odbieram jako kontynuację zuchwałą, gdyż manifestowaną z trybuny sejmowej, poglądów głoszonych niegdyś przez stalinowskich funkcjonariuszy. W imię prawdy historycznej, a także dlatego, że żołnierze Narodowych Sił Zbrojnych jak nikt inny byli przez całe lata niesprawiedliwie prześladowani, nie wolno już dziś czynić zamachu na ich dobre imię.


Pragnę przypomnieć, że to Narodowe Siły Zbrojne prowadziły walkę przeciwko niemieckiej okupacji, brały na siebie ciężary tej walki na najtrudniejszych odcinkach, realizowały program ruchu narodowego, polegający na przyłączeniu do Polski obszarów nad Odrą, Nysą i Bałtykiem. Żołnierze NSZ byli najbardziej konsekwentnymi przeciwnikami niemieckiej, nazistowskiej ekspansji i płacili często najwyższą cenę w katowniach gestapo, obozach koncentracyjnych i ulicznych egzekucjach.

Maciej Szymański

Esej żołnierza NSZ Macieja Szymańskiego "Kruczkowskiego", uczestnika Powstania Warszawskiego. Praca zdobyła trzecią nagrodę w konkursie na esej o Powstaniu Warszawskim - "Powstańcze blizny", zorganizowanym przez Muzeum Powstania Warszawskiego i tygodnik "Wprost", w którym wzięło udział ponad 50 osób.

Powstańcze blizny - co pozostało po Powstaniu Warszawskim?

Maciej Szymański

Blizna jest śladem po ranie. Po ranie zagojonej, która przypomina i nie daje zapomnieć.

Po zawieszeniu działalności Koła NSZ w Chicago pozostali przy życiu żołnierze Brygady mieszkający w USA i Kanadzie postanowili przechowywane w muzeum polskim w Orchard Lake archiwum przekazać do Polski. W tym celu powołano do życia Komitet którego zadaniem było znalezienie właściwego miejsca i transport archiwum do Polski. Komitet nawiązał kontakt z szeregiem polskich bibliotek i instytucji archiwalno-muzealnych.

W rezultacie po prawie dwuletnich pertraktacjach zdecydowano zbiory Brygady przekazać Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie. Biblioteka zobowiązała się otrzymane zbiory opracować, konserwować i udostępniać zainteresowanym badaczom. Biblioteka wyraziła również chęć zorganizowania wystawy otrzymanych zbiorów. Zbiory przechowywane będą w Oddziale Rękopisów Biblioteki.

Jednocześnie Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Waszyngtonie zobowiązała się do przetransportowania zbiorów i archiwum z Orchard Lake do Krakowa. W chwili obecnej zbiory Brygady są już w drodze do Polski.