Podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim w dniu Narodowego Święta Niepodległości Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński wręczył ordery zasłużonym żołnierzom-kombatantom oraz działaczom opozycji niepodległościowej. Za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej pośmiertnie zostali odznaczeni Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski m.in.:

 • Witold Borowski
 • Jan Kaim
 • Witold Komierowski
 • Włodzimierz Marszewski
 • Jan Morawiec
 • Stanisław Lucjan Thiel

(as)

11 listopada 2006 r. w Parafii Świętego Andrzeja Boboli w Łomży poświęcono tablicę Narodowych Sił Zbrojnych - Okręgu Łomża. W uroczystości udział wzięli kombatanci, przedstawiciele Narodowych Sił Zbrojnych z Łomży, przedstawiciele służb porządkowych, a także władze miasta i parafianie.

Uroczystą mszę święcą sprawował biskup łomżyński Stanisław Stefanek, który w świątecznej homilii podkreślił wymiar wartości patriotycznych w życiu człowieka, o których nie można zapominać.

Święty Wojciech i Święty Brunon patronują nad ładem hierarchicznym w Ojczyźnie, Św. Stanisław Biskup męczennik jest patronem spraw i ładu moralnego, natomiast Św. Andrzej Bobola patronuje nad ładem ekumenicznym i niepodległościowym, dlatego właśnie doszło do ufundowania tej tablicy przez łomżyńskich przedstawicieli Narodowych Sił Zbrojnych - powiedział proboszcz parafii ks. Andrzej Popielski.

Tablica zostanie umieszczona w specjalnie wydzielonej kaplicy poświęconej Narodowym Siłom Zbrojnym w budującej się świątyni pw. Świętego Andrzeja Boboli w Łomży. Będzie to druga taka kaplica w Polsce. Pierwsza znajduje się na w Sanktuarium Narodu Polskiego w Kałkowie.

28 października 2006 r. w Piotrkowie Trybunalskim odbyła się uroczystość poświęcenia głazu i tablicy pamiątkowej ku czci "Żołnierzy Wyklętych 1944-1956", którą zorganizował Ogólnokrajowy Związek Byłych Żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego. Przebieg uroczystości:

 • 12.00 Zbiórka uczestników przed kościołem pw. Nawiedzenia NMP, przy ul. Śląskiej
 • 12.20 Powitanie uczestników uroczystości.
 • 12.30 Msza św. w intencji poległych, pomordowanych i zmarłych uczestników walk o całkowitą niepodległość naszej Ojczyzny w latach 1944-1956.
 • 13.30 Przemarsz uczestników uroczystości na rondo im. "Żołnierzy Wyklętych 1944-1956".
 • 13.45 Wystąpienia okolicznościowe.
 • 14.00 Odsłonięcie i poświęcenie tablicy i złożenie kwiatów.
 • 14.45 Żołnierska grochówka w barze "Piast".

26 października 2006 roku zmarł Zdzisław Szpakowski. Pogrzeb na Cmentarzu Komunalnym Północnym – Wólka Węglowa – 3 listopada 2006 r. (piątek). Msza św. w kościele Św. Ignacego o godz. 13.

Zdzisław Szpakowski – żołnierz podziemia niepodległościowego (NSZ i AK), redaktor "Więzi", znany działacz "Solidarności", internowany w stanie wojennym, pracownik naukowy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Nakładem Związku Żołnierzy NSZ ukazało się drugie wydanie (zmienione) książki Bohdana Szuckiego "Modlitwa żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych".

ISBN-10 83-919798-9-X
ISBN-13 978-83-919798-9-1

Ogłoszenie o wyniku postępowania na przygotowanie w roku 2006 dla potrzeb edukacyjnych IPN filmu dokumentalnego na temat historii Narodowych Sił Zbrojnych - encyklopedii wiedzy o działalności Narodowych Sił Zbrojnych w postaci 6 płyt multimedialnych.

OGŁOSZENIE
Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
00 - 207 Warszawa Pl. Krasińskich 2/4/6


zawiadamia o wyniku

POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI NA PRZYGOTOWANIE W ROKU 2006 FILMU DOKUMENTALNEGO NA TEMAT NARODOWYCH SIŁ ZBROJNYCH - ENCYKLOPEDII WIEDZY O DZIAŁALNOŚCI NARODOWYCH SIŁ ZBROJNYCH W POSTACI 6 PŁYT MULTIMEDIALNYCH

24 września 2006 r. w kościele Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych w Łodzi odbyła się uroczystość odsłonięcia i poświęcenia tablicy upamiętniającej kpt. Władysława Kołacińskiego "Żbika", ucznia Szkoły Salezjańskiej w Łodzi w latach 1932-35, a w czasie okupacji dowódcy oddziału partyzanckiego Narodowych Sił Zbrojnych.

W uroczystości tej wzięli udział księża - ks. kpt. Jan Stępień, kapelan Okręgu Łódzkiego ZŻNSZ, który wygłosił homilię, ks. kom. por. dr Henryk Sofiński, proboszcz parafii garnizonowej w Łodzi, ks. Zbyszek, kapelan z Białegostoku, ks. Julian Dzierżak - oraz dyrektor Szkoły Salezjańskiej w Łodzi wraz z nauczycielami i młodzieżą. W czasie uroczystej mszy św. "Ave Maria" zaśpiewała Izabela Nave, solistka Opery Berlińskiej, a lekcję przeczytał i psalm zaśpiewał Romuald Spychalski, były tenor Operetki Łódzkiej. W uroczystości wzięli też liczny udział łodzianie, weterani organizacji niepodległościowych oraz poczty sztandarowe z Białegostoku, Poznania, Piotrkowa Trybunalskiego i Łodzi.

Tadeusz Rydz


24 września w Żywcu zorganizowane zostały uroczystości 60. rocznicy zamordowania 167 żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych.

O godzinie 10.00 w żywieckiej konkatedrze pw. NMP odprawiona została uroczysta msza święta, w której wzięli udział żołnierze z 18. Batalionu Desantowo-Szturmowego z Bielska Białej, poczty sztandarowe kombatantów, organizacji społecznych, młodzieży szkolnej, delegacje władz miasta i powiatu, przedstawiciele parlamentu oraz mieszkańcy Żywca. Po mszy zgromadzeni przeszli na skwer alejami Wolności i Legionów, gdzie odsłonięty został pomnik poświęcony żołnierzom Narodowych Sił Zbrojnych ze Zgrupowania "Bartek".

Pomnik odsłonił prezes Zarząd Okręgu "Podbeskidzie" Związku Żołnierzy NSZ w Żywcu Władysław Foksa, a poświęcił ksiądz infułat Władysław Fidelus. Po apelu poległych oddane zostały salwy honorowe. Uroczystość uświetniła Orkiestra Dęta OSP z Wilamowic pod batutą Mariusza Płonki. Zarząd Główny ZŻNSZ reprezentował Konstanty Kopf.

Związek Żołnierzy NSZ
Zarząd Główny
ul. Mokotowska 17 m. 33
00-640 WARSZAWA
POLSKO

Szanowni przyjaciele,

pozdrawiam Was najserdeczniej z Republiki Czeskiej, a przede wszystkim z naszego miasta Holiszowa.

Pozwólcie, że na wstępie listu przedstawię sytuację w Holiszowie w ostatnim półroczu. Chociaż podczas obchodów 60. rocznicy wyzwolenia Holiszowa w 2005 roku, nie udało się z powodu stanowiska lokalnych władz doprowadzić do umieszczenia pamiątkowej tablicy Brygady Świętokrzyskiej, nastąpiły w tej sprawie powolne zmiany.

Mianowicie w sierpniu 2005 roku odwiedziła Holiszów była więźniarka obozu koncentracyjnego Holleischen z Francji, która przed władzami miasta jednoznacznie potwierdziła przebieg wydarzeń w dniu 5.5.1945 r. i udział polskich oddziałów Brygady w wyzwoleniu obozu koncentracyjnego. Również i mi udało się znaleźć wspomnienia pani Jean Michelin de Clermont Ferrand z Francji, które jednoznacznie przedstawiają rolę Brygady w wyzwoleniu obozu. Takie same dane zawarte są w wydanej w latach 50. we Francji książce "Le triangle rouge" (Czerwony trójkąt). Autorka książki, francuska więźniarka również opisuje atak Brygady na obóz koncentracyjny w dniu 5.5.1945 r. Przytoczone wyżej informacje opublikowałem w lokalnej prasie i wierzę, że dzięki temu mieszkańcy Holiszowa przestali myśleć, że Brygada wchodziła w skład niemieckiej armii lub armii gen. Własowa. Oczywiście chcę dalej odkrywać prawdziwą historie Brygady i mam nadzieję, że po wyborach w październiku 2006 r. i stanowisko ratusza w tej sprawie ulegnie zmianie.

27 lipca 2006 r. marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz odznaczył Zdzisława Szpakowskiego Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Odznaczenie zostało przyznane postanowieniem Prezydenta RP za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce. W spotkaniu z okazji odznaczenia Zdzisława Szpakowskiego uczestniczyli jego przyjaciele, wicemarszałek Maciej Płażyński, były premier Jan Olszewski.

Zdzisław Szpakowski – żołnierz podziemia niepodległościowego (NSZ i AK), redaktor "Więzi", znany działacz "Solidarności", internowany w stanie wojennym, pracownik naukowy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Źródło: www.senat.gov.pl