24 września 2006 r. w kościele Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych w Łodzi odbyła się uroczystość odsłonięcia i poświęcenia tablicy upamiętniającej kpt. Władysława Kołacińskiego "Żbika", ucznia Szkoły Salezjańskiej w Łodzi w latach 1932-35, a w czasie okupacji dowódcy oddziału partyzanckiego Narodowych Sił Zbrojnych.

W uroczystości tej wzięli udział księża - ks. kpt. Jan Stępień, kapelan Okręgu Łódzkiego ZŻNSZ, który wygłosił homilię, ks. kom. por. dr Henryk Sofiński, proboszcz parafii garnizonowej w Łodzi, ks. Zbyszek, kapelan z Białegostoku, ks. Julian Dzierżak - oraz dyrektor Szkoły Salezjańskiej w Łodzi wraz z nauczycielami i młodzieżą. W czasie uroczystej mszy św. "Ave Maria" zaśpiewała Izabela Nave, solistka Opery Berlińskiej, a lekcję przeczytał i psalm zaśpiewał Romuald Spychalski, były tenor Operetki Łódzkiej. W uroczystości wzięli też liczny udział łodzianie, weterani organizacji niepodległościowych oraz poczty sztandarowe z Białegostoku, Poznania, Piotrkowa Trybunalskiego i Łodzi.

Tadeusz Rydz


24 września w Żywcu zorganizowane zostały uroczystości 60. rocznicy zamordowania 167 żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych.

O godzinie 10.00 w żywieckiej konkatedrze pw. NMP odprawiona została uroczysta msza święta, w której wzięli udział żołnierze z 18. Batalionu Desantowo-Szturmowego z Bielska Białej, poczty sztandarowe kombatantów, organizacji społecznych, młodzieży szkolnej, delegacje władz miasta i powiatu, przedstawiciele parlamentu oraz mieszkańcy Żywca. Po mszy zgromadzeni przeszli na skwer alejami Wolności i Legionów, gdzie odsłonięty został pomnik poświęcony żołnierzom Narodowych Sił Zbrojnych ze Zgrupowania "Bartek".

Pomnik odsłonił prezes Zarząd Okręgu "Podbeskidzie" Związku Żołnierzy NSZ w Żywcu Władysław Foksa, a poświęcił ksiądz infułat Władysław Fidelus. Po apelu poległych oddane zostały salwy honorowe. Uroczystość uświetniła Orkiestra Dęta OSP z Wilamowic pod batutą Mariusza Płonki. Zarząd Główny ZŻNSZ reprezentował Konstanty Kopf.

Związek Żołnierzy NSZ
Zarząd Główny
ul. Mokotowska 17 m. 33
00-640 WARSZAWA
POLSKO

Szanowni przyjaciele,

pozdrawiam Was najserdeczniej z Republiki Czeskiej, a przede wszystkim z naszego miasta Holiszowa.

Pozwólcie, że na wstępie listu przedstawię sytuację w Holiszowie w ostatnim półroczu. Chociaż podczas obchodów 60. rocznicy wyzwolenia Holiszowa w 2005 roku, nie udało się z powodu stanowiska lokalnych władz doprowadzić do umieszczenia pamiątkowej tablicy Brygady Świętokrzyskiej, nastąpiły w tej sprawie powolne zmiany.

Mianowicie w sierpniu 2005 roku odwiedziła Holiszów była więźniarka obozu koncentracyjnego Holleischen z Francji, która przed władzami miasta jednoznacznie potwierdziła przebieg wydarzeń w dniu 5.5.1945 r. i udział polskich oddziałów Brygady w wyzwoleniu obozu koncentracyjnego. Również i mi udało się znaleźć wspomnienia pani Jean Michelin de Clermont Ferrand z Francji, które jednoznacznie przedstawiają rolę Brygady w wyzwoleniu obozu. Takie same dane zawarte są w wydanej w latach 50. we Francji książce "Le triangle rouge" (Czerwony trójkąt). Autorka książki, francuska więźniarka również opisuje atak Brygady na obóz koncentracyjny w dniu 5.5.1945 r. Przytoczone wyżej informacje opublikowałem w lokalnej prasie i wierzę, że dzięki temu mieszkańcy Holiszowa przestali myśleć, że Brygada wchodziła w skład niemieckiej armii lub armii gen. Własowa. Oczywiście chcę dalej odkrywać prawdziwą historie Brygady i mam nadzieję, że po wyborach w październiku 2006 r. i stanowisko ratusza w tej sprawie ulegnie zmianie.

27 lipca 2006 r. marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz odznaczył Zdzisława Szpakowskiego Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Odznaczenie zostało przyznane postanowieniem Prezydenta RP za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce. W spotkaniu z okazji odznaczenia Zdzisława Szpakowskiego uczestniczyli jego przyjaciele, wicemarszałek Maciej Płażyński, były premier Jan Olszewski.

Zdzisław Szpakowski – żołnierz podziemia niepodległościowego (NSZ i AK), redaktor "Więzi", znany działacz "Solidarności", internowany w stanie wojennym, pracownik naukowy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Źródło: www.senat.gov.pl

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński postanowieniem z dnia 18 lipca 2006 r. za wybitne zasługi w działalności na rzecz niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za pracę społeczną w środowiskach kombatanckich nadał – pośmiertnie – Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski Czesławowi Czaplickiemu. W uroczystościach pogrzebowych w dniu 20 lipca br. uczestniczył wojewoda dolnośląski Krzysztof Grzelczyk, który przekazał order wdowie po Zmarłym, Pani Marii Czaplickiej.

Czesław Czaplicki - żołnierz Narodowych Sił Zbrojnych, uczestnik akcji dywersyjnych i sabotażowych przeciwko wojskom niemieckim. Uczestnik brawurowej akcji odbicia aresztowanych przez UB żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego. Wieloletni działacz organizacji kombatanckich.

Czesław Czaplicki urodził się 5.03.1922 r. w Zaciszu k. Przasnysza. Był synem Filipa i Adeli z Poniatowskich.

W okresie wojny z bronią w ręku walczył z dwoma najeźdźcami o niepodległość Ojczyzny służąc w Narodowych Siłach Zbrojnych w Okręgu NSZ Mazowsze-Północ. Po osiemnastu latach poszukiwania listem gończym przez komunistyczny Urząd Bezpieczeństwa, w marcu 1963 r. został aresztowany i skazany przez peerelowski sąd pierwszej instancji na 15 lat więzienia, z którego wyszedł 08.03.1968 r.

Od samego początku "Solidarności" działał w niej aktywnie, za co został internowany. Odzyskał wolność 13.07.1982 r. Od czerwca 1991 do 1997 r. toczył dramatyczną walkę o unieważnienie komunistycznych wyroków sądowych.

Był organizatorem dolnośląskich struktur Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, a od 2000 r. przewodniczył Radzie Naczelnej związku.

14 lipca 2007 r. prezes Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie prof. Janusz Kurtyka przyjął przedstawicieli Zarządu Głównego Związku Żołnierzy NSZ w osobach: prezes Bohdan Szucki, wiceprezesi - Witold Grzebski i Bohdan Zadura oraz członek Prezydium Zarządu Głównego ZŻNSZ Stanisław Świercz. Następne spotkanie odbędzie się w drugiej połowie września 2006 r.

(as)

25 czerwca 2006 r. w Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej w Kałkowie odbyło się kolejne uroczyste spotkanie żołnierzy NSZ. Mszę św. poprzedziło procesjonalne wprowadzenie sztandarów do kościoła. Na zakończenie mszy zabrał głos prezes Związku, który podziękował w ciepłych słowach ks. kanonikowi Janowi Stępniowi i księżom koncelebransom za wspólną modlitwę. Podziękował również pocztom sztandarowym, gościom, wspólnocie parafialnej i żołnierzom - kombatantom NSZ - za tak liczny udział. W kaplicy NSZ odmówiono modlitwy za poległych i zmarłych żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych oraz w intencji Ojczyzny.

(as)Mowa prezesa Związku Bohdana Szuckiego

Szanowni, drodzy uczestnicy świętego spotkania, które tak pięknie nazwał ksiądz prałat Czesław Wala - Modlitewna Warta Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych.

Kierownik Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, minister Janusz Krupski 20 czerwca 2006 r. przyjął delegację Prezydium Zarządu Głównego Związku Żołnierzy NSZ, która złożyła gratulacje w związku z objęciem kierownictwa Urzędu oraz przedstawiła dotychczasową działalność Związku i plany pracy. Przedyskutowano również aktualne problemy nurtujące Związek jak i całą społeczność kombatancką w Polsce. Prezes Związku Bohdan Szucki zaproponował, aby w nowo powołanej Radzie Kombatanckiej przy Kierowniku Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych nasz Związek reprezentował wiceprezes Witold Grzebski. Prawie dwugodzinne spotkanie wypełniła rzeczowa dyskusja w miłej atmosferze. Związek reprezentowali: prezes Bohdan Szucki oraz wiceprezesi: Witold Grzebski i Bohdan Zadura.

(as)

II Sesja Popularnonaukowa Poświęcona Ks. Michałowi Poradowskiemu
Kalisz, 6 czerwca 2006 r.

Program

Godz. 11.00 - II LO im. T. Kościuszki, Kalisz, ul. Szkolna 5 - spotkanie zamknięte dla młodzieży szkolnej i zaproszonych gości

  1. Rafał Werszler: Prezentacja dorobku ks. Michała Poradowskiego zarchiwizowanego na nośnikach multimedialnych
  2. Ewa Maria Poradowska-Werszler: Droga życia
  3. Program przygotowany przez młodzież II LO