Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński postanowieniem z dnia 18 lipca 2006 r. za wybitne zasługi w działalności na rzecz niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za pracę społeczną w środowiskach kombatanckich nadał – pośmiertnie – Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski Czesławowi Czaplickiemu. W uroczystościach pogrzebowych w dniu 20 lipca br. uczestniczył wojewoda dolnośląski Krzysztof Grzelczyk, który przekazał order wdowie po Zmarłym, Pani Marii Czaplickiej.

Czesław Czaplicki - żołnierz Narodowych Sił Zbrojnych, uczestnik akcji dywersyjnych i sabotażowych przeciwko wojskom niemieckim. Uczestnik brawurowej akcji odbicia aresztowanych przez UB żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego. Wieloletni działacz organizacji kombatanckich.

Czesław Czaplicki urodził się 5.03.1922 r. w Zaciszu k. Przasnysza. Był synem Filipa i Adeli z Poniatowskich.

W okresie wojny z bronią w ręku walczył z dwoma najeźdźcami o niepodległość Ojczyzny służąc w Narodowych Siłach Zbrojnych w Okręgu NSZ Mazowsze-Północ. Po osiemnastu latach poszukiwania listem gończym przez komunistyczny Urząd Bezpieczeństwa, w marcu 1963 r. został aresztowany i skazany przez peerelowski sąd pierwszej instancji na 15 lat więzienia, z którego wyszedł 08.03.1968 r.

Od samego początku "Solidarności" działał w niej aktywnie, za co został internowany. Odzyskał wolność 13.07.1982 r. Od czerwca 1991 do 1997 r. toczył dramatyczną walkę o unieważnienie komunistycznych wyroków sądowych.

Był organizatorem dolnośląskich struktur Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, a od 2000 r. przewodniczył Radzie Naczelnej związku.

14 lipca 2007 r. prezes Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie prof. Janusz Kurtyka przyjął przedstawicieli Zarządu Głównego Związku Żołnierzy NSZ w osobach: prezes Bohdan Szucki, wiceprezesi - Witold Grzebski i Bohdan Zadura oraz członek Prezydium Zarządu Głównego ZŻNSZ Stanisław Świercz. Następne spotkanie odbędzie się w drugiej połowie września 2006 r.

(as)

25 czerwca 2006 r. w Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej w Kałkowie odbyło się kolejne uroczyste spotkanie żołnierzy NSZ. Mszę św. poprzedziło procesjonalne wprowadzenie sztandarów do kościoła. Na zakończenie mszy zabrał głos prezes Związku, który podziękował w ciepłych słowach ks. kanonikowi Janowi Stępniowi i księżom koncelebransom za wspólną modlitwę. Podziękował również pocztom sztandarowym, gościom, wspólnocie parafialnej i żołnierzom - kombatantom NSZ - za tak liczny udział. W kaplicy NSZ odmówiono modlitwy za poległych i zmarłych żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych oraz w intencji Ojczyzny.

(as)Mowa prezesa Związku Bohdana Szuckiego

Szanowni, drodzy uczestnicy świętego spotkania, które tak pięknie nazwał ksiądz prałat Czesław Wala - Modlitewna Warta Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych.

Kierownik Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, minister Janusz Krupski 20 czerwca 2006 r. przyjął delegację Prezydium Zarządu Głównego Związku Żołnierzy NSZ, która złożyła gratulacje w związku z objęciem kierownictwa Urzędu oraz przedstawiła dotychczasową działalność Związku i plany pracy. Przedyskutowano również aktualne problemy nurtujące Związek jak i całą społeczność kombatancką w Polsce. Prezes Związku Bohdan Szucki zaproponował, aby w nowo powołanej Radzie Kombatanckiej przy Kierowniku Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych nasz Związek reprezentował wiceprezes Witold Grzebski. Prawie dwugodzinne spotkanie wypełniła rzeczowa dyskusja w miłej atmosferze. Związek reprezentowali: prezes Bohdan Szucki oraz wiceprezesi: Witold Grzebski i Bohdan Zadura.

(as)

II Sesja Popularnonaukowa Poświęcona Ks. Michałowi Poradowskiemu
Kalisz, 6 czerwca 2006 r.

Program

Godz. 11.00 - II LO im. T. Kościuszki, Kalisz, ul. Szkolna 5 - spotkanie zamknięte dla młodzieży szkolnej i zaproszonych gości

  1. Rafał Werszler: Prezentacja dorobku ks. Michała Poradowskiego zarchiwizowanego na nośnikach multimedialnych
  2. Ewa Maria Poradowska-Werszler: Droga życia
  3. Program przygotowany przez młodzież II LO

W dniu święta narodowego 3 Maja prezydent RP Lech Kaczyński wręczył ponad osiemdziesięciu osobom - kombatantom i działaczom podziemia niepodległościowego - odznaczenia państwowe w uznaniu wybitnych zasług dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za odwagę w podejmowanej z pożytkiem dla kraju działalności. Wśród odznaczonych znalazł się wiceprezes Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojny Witold Grzebski, który otrzymał Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski.

W dniu 3 maja br. o godzinie 10.30, otwarta została Izba Pamięci Pułkownika Kuklińskiego. Uroczystego otwarcia dokonali minister ON Radosław Sikorski, biskup polowy WP gen. dyw. Tadeusz Płoski, burmistrz Warszawy Śródmieście Artur G. Brodowski. W uroczystości wzięli również udział wicepremier Ludwik Dorn, szef Sztabu Generalnego WP, kombatanci oraz mieszkańcy Warszawy. Izba mieści się na ulicy Kanonia 20/22. Pułkownik Ryszard Kukliński był członkiem honorowym Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych.

(as)

Ryszard  Kaczorowski i Bohdan Szucki
Ryszard Kaczorowski i Bohdan Szucki

16 marca 2006 r. w gmachu Telewizji Polskiej w Lublinie odbyło się spotkanie z prezydentem Ryszardem Kaczorowskim. Przez Związku Bohdan Szucki m.in. wręczył panu prezydentowi książkę "Materiały do bibliografii Narodowych Sił Zbrojnych (od roku 1982)".

(as)

Droga do Wolności

20 października 2005 r. w Krakowie, w murach Biblioteki Jagiellońskiej otwarto wystawę pt. Droga do wolności - żołnierzy Brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych. Na wystawie zaprezentowano eksponaty pochodzące z Archiwum Brygady Świętokrzyskiej NSZ, której zasoby wiosną tego roku przekazane zostały Bibliotece Jagiellońskiej przez środowisko żołnierzy NSZ z USA. W zasobach Archiwum znajdują się bezcenne materiały historyczne, dotyczące Brygady Świętokrzyskiej NSZ oraz powojennych losów jej dowódców żołnierzy. Dzięki uprzejmości polskich służb dyplomatycznych oraz przede wszystkim dyrekcji Biblioteki Jagiellońskiej i Fundacji Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego, będą teraz pod opieką książnicy najstarszego polskiego uniwersytetu.

W uroczystym otwarciu wystawy wzięli liczny udział żołnierze NSZ z Kraju oraz zagranicy. Wśród kolegów z USA obecny byli Stefan Celichowski ps. "Skalski" i Jerzy Turowski. To dzięki jego osobistemu zaangażowaniu całe przedsięwzięcie przeniesienia Archiwum Brygady Świętokrzyskiej NSZ z USA do Polski zakończyło się sukcesem. Podczas otwarcia wystawy głos zabrali prorektor UJ Władysław Miodunek oraz dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej Zdzisław Pietrzyk. Gości powitali także przemówieniami panowie Stefan Celichowski oraz prezes Związku Żołnierzy NSZ Bohdan Szucki i wiceprezes ZŻNSZ Dawid Zadura.